Fogpótlástani Tanszék

Rendelői akkreditáció
 

A jelöltek átjelentkezésének feltétele, hogy a képzőhely akkreditált legyen Fogpótlástan vagy Endodontia szakirányra. A jelenleg Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakirányra akkreditált rendelők megtarthatják ezt az akkreditációt legkésőbb 2020. december 31-ig, mellette a rendelő tárgyi és személyi feltételeinek függvényében akkreditációt kérhetnek Endodontia, Fogpótlástan, vagy akár mindkét új szakirányra is.

Az új szakirányok valamelyikére történő akkreditáció feltétele, hogy a rendelő Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakirányra akkreditált, vagy akkreditálható legyen. Továbbá a képzőhely üzemeltetője/tutor Nyilatkozatban vállalja, hogy a Magyar Endodontiai Társaság és a Magyar Fogpótlástani Társaság által meghatározott úgynevezett “tevékenységi listában” meghatározott beavatkozások képzését vállalja. Ezen tevékenységekhez nem lesznek kötelezően előírt esetszámok, a beavatkozás elsajátítása a cél. Az akkreditáció tárgyi feltétele a “tevékenységi listában” meghatározott beavatkozásokhoz szükséges eszközök megléte, biztosítása. Amennyiben egy képzőhely nem tudja vállalni az összes felsorolt beavatkozás elvégzését, oktatását és képzését, akkor a jelölt a képzés hiányzó elemét másik szakképzőhelyen teljesítheti.

Az akkreditáció menete

2017. szeptember 1-től az akkreditációs kérelmek benyújtását kizárólag a RENY portálon keresztül tehetik meg.

A portál elérhetősége: www.reny.hu

Kérem, hogy mint „Eü. szolgáltató” regisztráljanak a felületen.

A validáló egyetem menüpontban a Pécsi Tudományegyetemet kell kiválasztani. A pályázathoz kötelezően feltöltendő melléklet az intézmény (rendelő) aktuális ÁNTSZ működési engedélyének másolata

Az eljárási díj 15.000-Ft.

Az akkreditációval kapcsolatos bővebb információt a Pécsi Tudományegyetem Szak- és Továbbképző Központ honlapján kaphat: http://szti.pte.hu