Tanulmányi Hivatal

Űrlapok

Az angol és német képzési nyelvi programok anyagaihoz kérjük váltson nyelvet a jobb felső sarokban.

Kérelmek, űrlapok

Dékáni méltányossági kérelem D-vizsgához

Passziválási / aktiválási kérelem

Kurzusfelvétel más nyelven / más szakon / határidő után

Kurzusleadás

A fentieken kívüli célú, általános kérelem

Kérelem leckekönyv felvételéhez

 

Költségtérítéssel kapcsolatos kérelmek

Tantárgyfelelősök figyelmébe

Kollokviumi jegyzőkönyv

Szigorlati vizsga jegyzőkönyv

Szigorlati vizsga jegyzőkönyv szigorlóknak

Szakmai gyakorlatok

Általános orvos szak

PTE ÁOK Gyakorlati hely értékelő kérdőív

Ápolástan gyakorlat (OORAPG, 90 óra, ÁOSZ 2. szemeszter)

 Az orvosi kommunikáció gyakorlata (OOROKG, 30 óra, ÁOSZ 2. szemeszter)

Belgyógyászat nyári gyakorlat (OORBEL, 140 óra, ÁOSZ 6. szemeszter)

Sebészet nyári gyakorlat (OORSEB, 120 óra, ÁOSZ 8. szemeszter)

Klinikai szakmai blokkgyakorlat

 

Oktatókórházi férőhelyek száma a 2016/2017-es tanévre

egyéb: 

 

 

Fogorvos szak

 

Asszisztensi fogtechnikai gyakorlat (60 óra, FOSZ 2. szemeszter)

A gyakorlat turnusainak időpontjai:

I. 2017. július 3- július 16.

II. 2017. augusztus 14- augusztus 27.

Dentoalveoláris sebészet (120 óra, FOSZ 6. szemeszter)

A gyakorlat turnusainak időpontjai:

I. 2017. július 3- július 30.

II. 2017. július 31- augusztus 27.

Integrált fogászat (140 óra, FOSZ 8. szemeszter)

A gyakorlat turnusainak időpontjai:

I. 2017. július 3- július 30.

II. 2017. július 31- augusztus 27.

 

Gyógyszerész szak

Szakmai gyakorlat 1. (OGRSG1, 4 hét, GYOSZ 4. szemeszter)

A gyakorlat turnusainak időpontjai:

I. 2017. július 3- július 30.

II. 2017. július 31- augusztus 27.

Szakmai gyakorlat 2. (OGRSG2, 4 hét, GYOSZ 6. szemeszter)

A gyakorlat turnusainak időpontjai:

I. 2017. július 3- július 30.

II. 2017. július 31- augusztus 27.

Záróvizsga előtti szakmai gyakorlat I. (OGSSG3, 2 hónap, GYOSZ 9. szemeszter)

A gyakorlat időpontja:

2017. július 10 – szeptember 10.

Záróvizsga előtti szakmai gyakorlat II. (OGSSG4, 4 hónap, GYOSZ 10. szemeszter)

A gyakorlat időpontja:

2017. január 30. - 2017. május 28.