Fogpótlástani Tanszék

Elérhetőségek

Tanszékvezető: Dr. Marada Gyula, adjunktus
Cím: 7621 Pécs, Dischka Győző utca 5.

Tisztelt Olvasó!

Örülünk, hogy felkereste oldalunkat!

A Fogpótlástani Tanszék elsődleges feladata és célja a fogorvostanhallgatók minél alaposabb és sokrétűbb felkészítése arra, hogy a diploma megszerzése után képesek legyenek önállóan a betegek hiányos fogazatát helyreállítani. Szükséges ehhez az elméleti alapok pontos ismerete és a gyakorlati készségek elsajátítása is. A tanszéken oktató kollégák mindent megtesznek annak érdekében, hogy a különféle témák oktatása logikus sorrendben a legújabb tudományos eredményeket beépítve történjen. Nagy hangsúlyt fektetünk a tanlaboratóriumi és a rendelői munkára és a gyakorlási lehetőségekre. A betegek szervezése folyamatos, a hallgatók így sokféle protetikai kezelést tudnak végezni. A szemináriumokon lehetőség nyílik a kezelési tervek közös megbeszélésére, ezáltal a hallgatók még több esettel és azok megoldási lehetőségével találkoznak, nem csak saját betegük ellátásából tanulhatnak.

A betegellátásban a kollégák mindenféle típusú fogpótlást készítenek, kezdve a koronáktól a hidakon át egészen a teljes kivehető fogsorokig és az implantátumokon elhorgonyzott fogművekig. Az egyszerű megoldásokon kívül a páciensek egyéni igényeinek és lehetőségeinek megfelelő bonyolultabb pótlások is készülnek a legkorszerűbb anyagok felhasználásával. Tanszékünkön történik az állkapocs ízületi diszfunkciós betegek kezelése is, szükség esetén a fogak helyreállításával kiegészítve.

A Tanszéken szakképzésben résztvevő fiatal fogorvosok is gyógyítanak és szélesítik ismereteiket a fogpótlástan terén. Több kolléga dolgozik munkája mellett a doktori képzésben. Ez utóbbi mutatja, hogy a Tanszék a Fogorvostudományi Szak kutatómunkájában is aktívan részt vesz, kiváló együttműködésben az Általános Orvostudományi Kar több intézetével illetve egyéb karokkal.

További információt a Tanszék internetes oldalain találhat.

Dr. Marada Gyula és a Fogpótlástani Tanszék munkatársai