Arc-, Állcsont-és Szájsebészeti Tanszék

Elérhetőségek

Tanszékvezető: Dr. Szalma József, egyetemi docens
Cím: 7621 Pécs, Dischka Győző utca 5.

Dentoalveolaris részleg

Betegellátás

A részleg műtéti spektruma az egyszerű fogeltávolításoktól az impaktált fogakon át, a csontpótló beavatkozásokig és implantációkig terjed, a részleg ellátott éves esetszáma megközelíti a 7000-et. Több implantációs rendszerhez kapcsolódóan vagyunk kiemelt referencia partnerek (pl.: Straumann), továbbá szakmai háttér biztosításával együttműködést folytatunk neves eszközgyártóval is (NSK-Nakanishi). A négy dento-alveoláris szájsebészeti körzetre 5 dento-alveoláris szakorvos, valamint 5-6 rezidens jelenti az ellátás alapját.

Oktatás

Tanszékünk dento-alveoláris szájsebészet részlege 40 gyakorlati órát és 9-10 tantermi előadást tart hetente, főként szájsebészet, orális implantológia és radiológia témakörben. TDK hallgatóink eredményesen szerepelnek helyi és OTDK konferenciákon, Dékáni Pályamunka kiírásokon. Rendszeresen tutoráljuk a különböző fogorvos szakvizsgások 3 hónapos szájsebészeti részképzés gyakorlatát, a dento-alveoláris sebész rezidensek és az orális implantológia szakvizsgajelöltek képzése mellett. Helyi és országos rezidens és szakorvos továbbképzések rendszeres előadói vagyunk. Az oktató kollégák között minősített és habilitált oktató, illetve a PhD programban több egyéni felkészülő is található.

Tudományos tevékenység

Rendszeresen publikálunk (23 közlemény, melyből 18 IF-os lapokban jelent meg az elmúlt 5 évben, amiből 10 Q1 rangú lapokban). Minden évben megjelenünk előadásokkal és poszterekkel a nemzeti és nemzetközi szájsebészeti kongresszusokon. A Magyar Arc-Állcsont és Szájsebészeti Társaság (MAÁSZT), az európai szájsebészeti társaság (EACMFS) tagjai vagyunk. A tanszékvezető továbbá a nemzetközi dento-maxillofaciális radiológiai társaság (IADMFR) tagja és a MAÁSZT elnökségi tagja (jelenleg főtitkára), valamint az Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Szakmai Kollégium tanácstagja, számos nemzetközi lap szerkesztője és felkért bírálója.