Konzerváló fogászati és Parodontológiai Tanszék

Elérhetőségek

Tanszékvezető: Dr. Bán Ágnes, egyetemi adjunktus
Cím: 7621 Pécs, Dischka Győző utca 5.

Parodontológiai részleg

A Parodontológiai részleg 3 székes rendelőben működik, oktatási célokra további 2, tehát összesen 5 egységkészülék vehető igénybe.

Az osztályhoz két emelt szintű szakellátó körzet tartozik, melyek révén a Dél-Dunántúli régió legmagasabb szintű parodontológiai betegellátó központja vagyunk. Ennek köszönhetően a graduális és posztgraduális képzéshez is megfelelő számú pácienst tudunk biztosítani.

Műszerezettségünk folyamatos fejlesztése zajlik, legfőbb erősségünk, hogy magas színvonalú oktatást és betegellátást tudunk biztosítani a korlátozott erőforrások ellenére is.

Konzerváló fogászati részleg

Egy rendelőben, hét egységkészüléken folyik az oktatás és a betegellátás.

Endodontia: Emelt szintű endodontiai ellátáshoz operációs mikroszkóp, endodontiai műszerpark (endodontiai motor, apexlokátor, injektálható guttapercha technika eszközei, ultrahang készülék), és a radiológiai részleg digitális röntgendiagnosztikai berendezései állnak rendelkezésre. A graduális és poszgraduális oktatást segíti, hogy a kezelések az operációs mikroszkóp video rendszerével rögzíthetők, illetve képernyőn is követhetők.

Restauratív beavatkozások: Kofferdam izolálásban végzett addhezív direkt kompozit restaurációk készítése, indirekt kerámia restaurációk készítése és ezek addhezív rögzítése kofferdam izolálásban.

Esztétikus fogászat: Direkt rétegzéses technika professzionális alkalmazása anterior régióban. Mosolytervezés (computer imaging technika alkalmazása). Ez a techinka lehetőséget ad a mosolytervezés és az arc esztétikai szabályszerűségeinek figyelembe vételével és tudatos alkalmazásával, harmonikus az archoz maximálisan illeszkedő direkt és indirekt restaurációk készítésére. A szoftver segítségével a végeredmény tervezhető és a páciens igényei szerint változtatható (szakmai korlátok figyelembevételével).

Három emelt szintű szakellátó és egy alapellátó körzet.

Konzerváló fogászati és endodontiai retrospektív klinikai vizsgálataink a közelmúltban fejeződtek be, illetve jelenleg is folyamatban vannak. Eddigi publikációink kísérletes endodontia (radiológiai diagnosztikával és Orvosi Mikrobiológia intézettel együttműködésben), retrospektív klinikai vizsgálat és betegelégedettség, életminőség változás mérés témakörében születtek.