Fogpótlástani Tanszék

Oktatás

A Fogpótlástani Tanszéken oktatott tantárgyak

 

Magyar nyelvű képzés

 

Kötelező tárgyak

Fogászati anyagismeret

Gnatológia

Fogpótlástani propedeutika

Fogpótlástan (Implantológia)1,2,3,4,5,

Fogpótlástan szeminárium 1,2

Esztétikus fogászat

 

Nyári gyakorlatok

Integrált betegellátás

 

Választható tárgyak

Fogászati anatómia

Tanlaboratóriumi gyakorlatok

Fogpótlástani propedeutika – Gyakorlat “A” és “B”

 

A tanszék oktatói részt vesznek ezeken felül a következő tantárgyak oktatásában:

Fogászati radiológia

Orális medicina

Operatív fogászati propedeutika

Kariológia

 

Angol nyelvű képzés

 

Kötelező tárgyak

Dental Materials

Gnathology

Prosthodontics Basics

Prosthodontics (Implantology) 1,2,3,4

Prosthodontics seminar 1,2

Esthetic dentistry

 

Nyári gyakorlat

Integrated Dentistry

 

Választható tárgyak

Dental anatomy

Prosthodontics Basics – Practices “A” and “B”

Laboratory practices

 

A tanszék oktatói részt vesznek ezeken felül a következő tantárgyak oktatásában:

Dental Radiology

Oral Medicine

Operative Dentistry – Basics

Cariology 

 

Német nyelvű képzés

 

Kötelező tárgyak

Zahnärztliche Werkstoffkunde

Estetische Zahnheilkunde - Theorie

Zahnersatzkunde (Implantologie) 1,2,3,4.

Zahnersatzkunde Propädeutik

Gnathologie

 

Nyári gyakorlat

Integralte Zahnheilkunde

 

Választható tárgyak

Zahnersatzkunde Propedeutik - Übung "A"

Laborpraktikum 1.

Zahnanatomie

Protetische Behandlungsmöglichkeiten

Prothetische Behandlungsplanunk mit Assistentsarbeit

 

A tanszék oktatói részt vesznek ezeken felül a következő tantárgyak oktatásában

Konservierende Zahnheilkunde - Kariologie

Zahnärztliche Radiologie

Orale Medizine