TDK témák

A CBCT és az OP diagnosztikai értékei az alsó bölcsességfogak esetében

Témavezető: Dr. Marada Gyula, egyetemi adjunktus

A condylus mandibulae méretének és a temporomandibuláris ízület intra-artikuláris elváltozásainak összefüggése

Témavezető: Dr. Somoskövi István, egyetemi tanársegéd

A fogakhoz kapcsolódó́ esztétika szerepe a gyermekek közötti társas viselkedésben

Témavezető: Dr. Sándor Balázs, egyetemi adjunktus

A gyökértömés és a trepanációs üreg lezárására alkalmazott anyagok és behelyezési technikák vizsgálata

Témavezető: Dr. Krajczár Károly, szakorvos

A homokfúvás szakítószilárdságra kifejtett hatásának vizsgálata kompozit tömések javítása során.

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi docens

A sinus maxillaris megnyílás kockázatának értékelése szájsebészeti beavatkozás kapcsán

Témavezető: Dr. Katona Krisztián, egyetemi adjunktus

A szájsebészeti beavatkozások során csontot érő hőterhelés és következményeinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Szalma József, egyetemi docens

Ajak- és/vagy szájpadhasadékkal született páciensek csont struktúrájának változása autológ csontpótlást követően

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, tartósan távol

Alacsony energiájú lézer hatásának vizsgálata a fogszabályozó kezelésekkor fellépő diszkomfort és fájdalomérzékekésre

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, egyetemi adjunktus

AZ ÁLLKAPOCSÍZÜLETI HANGOK VIZSGÁLATI LEHETŐSÉGEI

Témavezető: Dr. Somoskövi István, egyetemi tanársegéd

Az autológ és autogén csontblokkok rögzítését szolgáló csavarok mechanikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Szalma József, egyetemi docens

Az internetes függőség elterjedése és következményei kamaszkorban

Témavezető: Dr. Gurdán Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Betört gyökérkezelő műszerek eltávolítása során fellépő gyökérfelszíni hőmérséklet emelkedés vizsgálata

Témavezető: Dr. Krajczár Károly, szakorvos

Bölcsességfog hatása a második moláris parodontális állapotára fogorvostanhallgatók körében

Témavezető: Dr. Janovics Kata, egyetemi tanársegéd

Covid-19 pandémia gyermekek szájegészségére gyakorolt hatásainak felmérése, sürgősségi ellátás az első hullám alatt

Témavezető: Dr. Radácsi Andrea, egyetemi tanársegéd

Diagnosztikus és prognosztikus markerek vizsgálata szisztémás autoimmun betegek kis nyálmirigyeiben és nyálában.

Témavezető: Dr. Katona Krisztián, egyetemi adjunktus

Disztálharapással jelentkező páciensek kefalometriai vizsgálata fogszabályozó kezelés hatására

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, tartósan távol

Előmelegített kompozitok polimerizációs fokának és a kioldódott monomerek mennyiségének vizsgálata

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi docens

Epilepsziás betegek protetikai ellátottsága a Dél-Baranyai régióban

Témavezető: Prof. Dr. Radnai Márta, egyetemi tanár

Fiatal felnőttek motiváltságának felmérése a fogorvosi kontroll vizsgálatokra vonatkozóan

Témavezető: Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó, egyetemi adjunktus

Fogászati implantátumok biointegrációjának vizsgálata

Témavezető: Dr. Turzó Kinga, egyetemi docens

Fogeredetű mezenchymális sejtek differenciáltatása

Témavezető: Dr. Nagy Ákos, egyetemi docens

Fogszabályozásban használatos elasztikus gumik szakítószilárdságának in vivo és in vitro mérése

Témavezető: Dr. Gurdán Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Gyermekek komprehenzív fogászati ellátása általános anesztéziában a PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinikán

Témavezető: Dr. Radácsi Andrea, egyetemi tanársegéd

Gyökércsatornába tört és eltávolított műszerfragmentumok elektronmikroszkópos vizsgálata

Témavezető: Dr. Krajczár Károly, szakorvos

Hagyományos hibrid, bulk-fill és szálerősítésű kompozitok polimerizációs fokának és exoterm reakciójának vizsgálata a rétegvastagság és konzisztencia függvényében.

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi docens

Indirekt kerámia restaurációk ragasztásakor keletkező hőhatás vizsgálata

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi docens

Javított kompozitok határfelületi vizsgálatai

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi docens

Kerámia betétek hosszútávú túlélésének retrospektív vizsgálata

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi docens

Kiskorú gyermekek szüleinek tájékozottsága a fogbetegségekre vonatkozóan

Témavezető: Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó, egyetemi adjunktus

Magyarországi iskolai és óvódai pedagógusok dentális tudásának felmérése

Témavezető: Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó, egyetemi adjunktus

Magyarországi szülők felkészültségének felmérése a gyermekkori dentális traumák esetén

Témavezető: Dr. Balásné Dr. Szántó Ildikó, egyetemi adjunktus

Maradó premolárisok orthodontiai célból történő eltávolításának hatása a felső légutakra

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, tartósan távol

MYD88 gén alternatív splicing termékeinek analízise primer Sjögren-szindromában.

Témavezető: Dr. Bán Ágnes, egyetemi docens

Nem-kárieszes foganyagvesztés előfordulási gyakoriságának és típusának vizsgálata fogorvostan hallgatók körében

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi docens

Nyálból nyert liquidbiopsziás minták vizsgálata

Témavezető: Dr. Kövér Zsanett, egyetemi tanársegéd

Orális potenciálisan malignus elváltozások klinikai és hisztopatológiai vizsgálata.

Témavezető: Dr. Katona Krisztián, egyetemi adjunktus

Orthodonciai motiváció vizsgálata a pubertáskorú páciensek körében

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, tartósan távol

Ortodontikus elasztomerek elszíneződésének vizsgálata

Témavezető: Dr. Gurdán Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Pulpális hőmérsékletváltozás vizsgálata kerámia betétek ragasztása során

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi docens

Rapid palatinális expanzió hatása a felső légutakra

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, tartósan távol

Steroid kezelés hatásának vizsgálata bölcsességfog műtét posztoperatív szövődményeire

Témavezető: Dr. Szabó Árpád, egyetemi adjunktus

Számbeli rendellenességek retrospektív vizsgálata

Témavezető: Dr. Gurdán Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Széli résképződés vizsgálata különböző adhezív- és kompozittípusok kombinációja esetén

Témavezető: Dr. Lempel Edina, egyetemi docens

Testtartás és izomegyensúly elemzés gyermekek és fiatal felnőttek körében

Témavezető: Dr. Gurdán Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Twin force és Power Scope készülékek szkeletális és dentoalveoláris hatásának összehasonlító kefalometriai vizsgálata II. osztályú malokklúzió esetén

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, tartósan távol