Esemény

Dr. Sipos Éva PhD védése

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz segítségével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)
2020. október 30, péntek 13:00–15:00

Dr. Sipos Éva „Neuropathological examinations in the mouse brain-investigation of a new pharmaceutical target in the cuprizone model and comparative histological analyses of primary cilia in the physiological central nervous system” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2020. október 30-án (péntek) 13:00 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz segítségével (TEAMS) (Pécs, Szigeti út 12.).

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Berki Tímea D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Ábrahám Hajnalka Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

    Dr. Kondákor István Ph.D egyetemi magántanár (Szekszárd)

    Dr. Tornóczki Tamás P.hD egyetemi tanár (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Bokor Magdolna Ph.D osztályvezető főorvos (Budapest)

                     Dr. Rajda Cecília Ph.D egyetemi adjunktus (SzTE)

 

TEAMS link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a43e39348f4584460ae8988a599479eee%40thread.tacv2/conversations?groupId=a9806957-aac1-41bf-8b2b-e0cf884effa7&tenantId=570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91

Letölthető dokumentum(ok)

Tézisfüzet
Thesis