Esemény

Dr. Wéber Ágnes Phd védése

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz segítségével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)
2020. november 10, kedd 14:00–16:00

Dr. Wéber Ágnes „Tamoxifen terápiát befolyásoló gének interetnikai különbségei magyar és roma populációs mintákban” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2020. november 10-én (kedd) 14:00 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz segítségével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Czirják László D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Boronkai Árpád Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

    Dr. Kajtár Béla Ph.D egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Balikó László Ph.D főorvos (Ajka)

                     Dr. Garai Ildikó Ph.D egyetemi docens (DE)

 

TEAMS link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a943665d1afb048bea2f0957f3c14aca5%40thread.tacv2/conversations?groupId=b3139263-a526-480f-a23b-5be7ce509549&tenantId=570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91

Letölthető dokumentum(ok)

Tézisfüzet
Thesis