Esemény

Dr. Till Ágnes PhD védése

PTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika Könyvtár infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, József a. u. 7.)
2021. március 10, szerda 12:30–14:30

Dr. Till Ágnes „Hagyományos és új-generációs genetikai módszerek az epilepszia molekuláris diagnosztikájában” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. március 10-én (szerda) 12.30 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika Könyvtár helyiségében infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, József A. u. 7.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Büki András D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Kovács Kálmán Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Tárnok András Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Fogarasi András Ph.D  osztályvezető főorvos (Budapest)

  Dr. Nagy Ferenc Ph.D egyetemi magántanár (Kaposvár)

 

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a13cffc1214824398ad4a73787c60f840%40thread.tacv2/1614691027376?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%227220d359-8da7-4a8d-9c81-ca5bcb668e5c%22%7d

Letölthető dokumentum(ok)

Tézisfüzet
Thesis