Esemény

Lajkó Adrienn Phd védése

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)
2021. március 5, péntek 14:00–16:00

Lajkó Adrienn „TIM-3/GAL-9 és PD-1/PD-L1 útvonalak szerepének vizsgálata egészséges, abortusz-indukált és PACAP-hiányos vemhes egerekben” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. március 5-én (péntek) 14 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételévvel (TEAMS) (Pécs, Szigeti út 12.).

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Berki Tímea D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Boldizsár Ferenc Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Pap Marianna Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Halász Melinda Ph.D egyetemi docens (Dublin)

                      Dr. Nagy Zsuzsanna Ph.D c. egyetemi tanár (Pécs)

 

Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aca0dfcd900cf44c5b5171aed4159007a%40thread.tacv2/1613133228942?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%223ccd394d-2a17-4c1a-bf34-0ef687955235%22%7d

Letölthető dokumentum(ok)

Tézisfüzet
Thesis