Esemény

Horváth Szabina PhD védése

PTE ÁOK Bőrgyógyászati Klinika Könyvtár (Pécs, Akác u. 1.)
2021. március 8, hétfő 14:00–16:00

Horváth Szabina „Psoriasis állatkísérletes modelljének továbbfejlesztése és a Tranziens Receptor Potenciál (TRP) ioncsatornák szerepének vizsgálata psoriasis egérmodellben” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. március 8-án (hétfő) 14 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati Klinika Könyvtár helyiségében (Pécs, Akác u. 1.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Olasz Lajos D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Polgár Beáta Ph.D egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)

    Dr. Veres Balázs Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Erős Gábor Ph.D tudományos munkatárs (SzTE)

                     Dr. Kapitány Anikó Ph.D tudományos munkatárs (DE)

 

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2MzNzZkOGMtNDc4NC00NzIxLWI2MTEtMjY0MmFjNWVlNjdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%225e6e0f2a-60db-4b7f-b5c3-c7c3d005fd89%22%7d

Letölthető dokumentum(ok)

Tézisfüzet
Thesis