Esemény

Dr. Horváth Ádám PhD védése

PTE ÁOK Dékáni Tanácsterem és infokommunikációs eszköz igényíbevételével (Pécs, Szigeti út 12.)
2022. szeptember 26, hétfő 14:00–16:00

Dr. Horváth Ádám „A lipid raft diszrupció hatásának vizsgálata Tranziens Receptor Potenciál ioncsatornák aktiválhatóságára” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2022. szeptember 26-án (hétfő) 14 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékáni Tárgyalótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Reglődi Dóra D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Pétervári Erika Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Takátsy Anikó Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Gáspár Róbert Ph.D egyetemi docens (SzTE)

                     Dr. Zelles Tibor Ph.D egyetemi docens (SE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGMxZTJkZjItNmRjNi00MDU1LWIyNGQtNWI2MDc5OTVjM2I1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

 

Letölthető dokumentum(ok)

Tézisfüzet
Thesis