Hírek

Távoktatás - 2020. március 21, szombat

ÁOK gyakran ismételt kérdések, oktatás és tanrend

GYIK - 2019/2020 tavaszi szemeszterhez kötődően

I. Oktatás

1. Kitől kapunk információt az órákkal és vizsgákkal kapcsolatban?

Tantárgyfelelősöktől.

2. A tervezett időben fejeződik be a szemeszter?

Jelenleg ezt nem tudjuk megmondani. Feladatunk a szemeszter befejezése, de ennek időpontját csak a későbbi fejlemények ismeretében tudjuk majd meghatározni.

3. Lesz-e a lehetőség arra, hogy a záróvizsgákat a tervezettnél később tegyük le?

Igen, amennyiben a helyzet indokolja a határidők módosulni fognak. Erről időben pontos tájékoztatást adunk majd. Egyelőre törekszünk az eredeti tanrend megvalósítására.

4. A nyári gyakorlatok lebonyolítása hogyan lesz? (pl.: jelentkezés időpontja, kórházakkal egyeztetés a befogadásról, gyakorlat időpontja)

Valószínűleg szükség lesz az önkéntes munka lehetőségének felhasználására a nyári szakmai gyakorlatok teljesítéséhez, melynek óraszámát tekintetbe tudjuk venni a szakmai gyakorlatok teljesítésénél.

5. Ha elmaradnak a nyári gyakorlatok, van-e lehetőség a következő évre elcsúsztatni őket?

Felfüggesztjük a nyári szakmai gyakorlatra épülő tantárgyak esetében a szakmai gyakorlat előfeltétel jellegét, így későbbiekben is pótolhatóak, ennek ellenére az idei nyár lehetőség szerinti maximális kihasználását is javasoljuk a hallgatók számára.

6. Ha még a jelenlegi helyzet beállása előtt megtettem a jelentkezésemet a nyári sebészeti gyakorlatra, amit el is fogadtak és megkaptam a befogadó nyilatkozatomat, akkor ezt az elfogadó nyilatkozatot tekintsem semmisnek vagy érvényben marad, ameddig további döntések nem születnek?

A megváltozott helyzetben újra fel kell tenni a konkrét kérdést a tervezett gyakorlóhely felelős vezetőjének, és tisztázni, hogy milyen lehetőségek vannak gyakorlatra vagy önkéntes munkára. De elképzelhető módisítás is, hogyha a gyakorlóhely végülis nem képes a hallgató fogadására. Ilyenkor a hallgatónak meg kell próbálni másik helyszínt találni.

7. Ha már külföldön vagyok, és ott a járványügyi betegellátásban részt veszek, akkor az beszámítható-e a képzésembe?

Igen, a tantárgyfelelős döntése alapján, ha a munkavégzésről van dokumentált igazolás.

8. Lesz lehetőség online szigorlatozni?

Igen. A tantárgyfelelős útmutatásai szerint.

9. Az elhalasztott szigorlatok pótlására nyitnak-e új helyeket a tárgyfelelősök?

Igen. Folyamatban.

10. A rendkívüli szünet alatt lévő gyakorlatokat pótolnunk kell, vagy igazolt a teljesítés?

El nem végzett gyakorlat nem lehet igazolt teljesítés. Pótolni kell, a pótlás lehetőségét a tantárgyfelelős biztosítani.

11. Van-e mód arra, hogy idén a hatodéveseknek ne kelljen a Klinikai Készségek Leckekönyvet leadni a koronavírus helyzetre való tekintettel?

A Klinikai Készségek Leckekönyvét elektronikus úton le kell majd adni, ugyanakkor a jelen helyzet miatt nem szükséges annak minden aláírást tartalmaznia, amennyiben a hallgató eddig nem tudta megszerezni mindet.

12. A gyakorlatos vizsgák milyen módon lesznek megtartva?

A tantárgyfelelős útmutatásai az irányadók.

13. Hogy lehet tudományos diákköri munkát végezni, dékáni pályamunkát és záróvizsga szakdolgozatot készíteni anélkül, hogy a hallgató bemehetne a laboratóriumba, betekinthetne a kórlapokba, találkozhatna a betegekkel, vagy személyesen találkozna konzulensével? Hogyan lehet szakdolgozatot védeni elektronikusan?

Sajnos nem minden tudományos diákköri és szakdolgozati téma dolgozható fel távoktatási formában, személyes találkozások nélkül. A legtöbb esetben azonban a hallgató irányítható olyan módszerek, adatfeldolgozási feladatok, olyan munkák vagy részmunkák felé, melyek távolról, home-office-ból is végezhetők, és a hallgató teljesítménye értékes, önálló tudományos tevékenységnek minősíthető. Az oktató-hallgató interakció megfelelő alakításával a konzulensi tevékenység értékes lehet, és a hallgató munkájának értékét és önállóságát nem csökkenti. A szakdolgozat védésénél a Bizottság videokonferencia beszélgetés keretében eszközölheti a védést, az előírt szabályoknak megfelelően. Pl alkalmas erre a Skype vagy a Microsoft Teams program.

14. Milyen esély van arra, hogy az előre kihirdetett időpontban kezdődik a vizsgaidőszak? Hallani olyan híreket, hogy a hazai egyetemek július, augusztusra tervezik kitolni a vizsgaidőszakot.

A jelenlegi rendelkezések és az eddigi tervek szerint minden a vizsgaidőszak az eredeti időpontban marad. Egyelőre mindenki úgy készüljön, hogy eredeti időpont szerint fognak kezdődni a vizsgák.

15. Az záróvizsga (államvizsga) gyakorlati részével milyen változások lesznek?

A szóbeli záróvizsga gyakorlati részében hasonló változások várhatóak a szigorló évi szigorlatokon érvényesülő megoldásokhoz. Valószínűleg betegkontaktus nélkül fognak lefolyni a gyakorlatos vizsgák, ugyanakkor itt is a szokásos rendhez lehető legközelebbi megoldást keressük.

16. Ha egy választható tárgyat nem tudok teljesíteni, mert Klinikai szakmai blokkgyakorlat jelenlétet igényel, akkor az így felvett kredit az ösztöndíj átlagot rontani fogja?

Azok a hallgatók, akik a Klinikai szakmai blokkgyakorlatot nem tudják amiatt teljesíteni, mert járványügyi veszélyhelyzet van, nekik lesz lehetőségük arra, hogy 2020. május 8-ig utólagosan leadják. De minden választható tárgynál törekszünk a tervezett kurrikulum megvalósítására, hogy a hallgatók meg tudják szerezni a krediteket, és ne tantárgyleadásban kelljen gondolkodniuk.

II. Önkéntesség

1. Mentesül a távoktatás követelményei alól az a hallgató, aki önkéntes munkát vállal?

Nem. Az oktatásban való részvétel fontos feladatnak minősül. Ugyanakkor a távoktatás rendszere rendelkezik rugalmassággal, amit a hallgató ki tud használni.

2. Azon hallgatók, akik nem vesznek részt önkéntes munkában, a gyakorlatuk pótlására lesz-e lehetőségük?

Igen. Ezekben az esetekben a pótlásra csak a kontaktórákon alapuló oktatási rend helyreállását követően lesz lehetőség. Hogy ez mikor következik be, azt most nem lehet megmondani. Egyes gyakorlati elemek pótlására a tantárgyfelelős biztosíthat lehetőséget online oktatás, feladatok vagy más típusú teljesítések elfogadása formájában.

3. Az önkéntes munkát vállaló szigorló hallgatók az önkéntességgel teljesítik a visszamaradt gyakorlatokat?

A megfelelően dokumentált önkéntes munka beleszámít a hallgató gyakorlatos képzésébe. A beszámítás alapja az átadott tudás és a végzett munka mennyisége, a tantárgyfelelős döntése alapján.

4. Ha szigorló éves hallgató vagyok, akkor az önkéntes hallgatói munka beszámít-e a képzésembe gyakorlatos oktatásként?

Igen. A tantárgyfelelős döntése alapján és általa meghatározott mértékben.

5. Ha nem szigorló éves hallgató vagyok, akkor hogyan számíthat be a képzésembe az önkéntes munka?

Amennyiben nyári gyakorlatok, szabadon választható képzések során elszámolható szakmai alapon, akkor beszámítható a tantárgyfelelős döntései szerint. Egyéb esetekben nem tudjuk beszámítani.

6. Beszámítható-e olyan önkéntes munka is a képzésembe, amelyet nem az egyetemi klinikákon végzek?

Igen. Amennyiben igazoltan betegellátásban, egészségügyi ellátásban, szociális területen kerül rá sor, akkor a tantárgyfelelős döntése alapján és általa meghatározott mértékben beszámítható.

7. A nem szigorló hallgatók esetében az önkéntes munka beleszámít a gyakorlatos képzésbe?

Csak azokban az esetekben, ahol a hallgató tanrendjében betegellátással kapcsolatos képzések vannak. Önkéntes munka nem válthat ki például biofizikai vagy élettani gyakorlatokat.

8. Azok esetében, akik jelenleg már külföldön vannak, és ott a járvány helyzet mérséklése érdekében önkéntes munkát vállalnak a betegellátásban, beszámít-e a képzésébe ez a tevékenység?

Igen, abban az esetben, ha betegellátással közvetlen kapcsolatban lévő tárgyuk van. A külföldi tevékenységet igazolni kell, például a kinti kórházigazgató által.

III. Utazás

1. Külföldi állandó lakcímmel rendelkezem, vagy külföldi állampolgár vagyok. Hazautazhatok a távoktatás időszakában? Hazautazhatok, ha karanténban vagyok?

PTE ÁOK nyomatékosan és határozottan ajánlja, hogy maradjanak Magyarországon. Azok akik önkéntes karanténban vannak, vagy érintkezhettek fertőzött személlyel az elmúlt 14 napban, kérjük, hogy ne hagyják el az országot. 

Aki hatósági karanténban van, nem jogosult elhagyni a karatén helyét, így az országot sem tudja elhagyni jogi következmények nélkül.

2. Hazautazhatok a távoktatás időszakában?

A PTE ÁOK nyomatékosan és határozottan ajánlja, hogy az elkövetkező hetekben ne utazzanak külföldre.

Jelen pillanatban valószínűleg a repülők és a repülőterek a legveszélyesebb helyek (zárt terek, nagyon sok ember). Ezért erősen ajánljuk, hogy ne utazzanak külföldre, még a szabadidejükben sem! Ha mégis úgy döntenek, hogy elutaznak, nem tudjuk garantálni, hogy vissza tudnak térni Magyarországra és megfelelő ütemben tudnak tovább haladni a tanulmányaikban. Még ha vissza is tudnak térni Magyarországra, az éppen akkor érvényben lévő rendeleteket kell követniük a karanténnal, illetve az önként vállalt karanténnal kapcsolatban. Az erre vonatkozó rendeletek elérhetőek és folyamatosan frissülnek a honlapunkon. Javasoljuk, hogy ebben az időszakban tanulással és továbbképzéssel töltsék idejüket.

Ne feledkezzenek meg arról, hogy aki külföldről tér vissza Magyarországra, köteles róla tájékoztatni a PTE ÁOK-t, otthon maradni és hívni az erre a célra működtetett PTE hívószámot (+36 30 577 3764) továbbá szigorúan követni a kapott utasításokat. A nyilvános helyeket kötelesek elkerülni!

IV. Orvosi ellátás & karantén

1. Mit tegyek enyhe tünetek észlelésekor?

A vírus enyhe tünetek jelentkezésekor is fertőzőképes lehet, ezért kérjük, ha bárki ilyen tüneteket észlel magán, az érvényben lévő protokollnak megfelelően járjon el. A protokollról és a jellemző tünetekről a http://aok.pte.hu/koronavirus oldalon tájékozódhat.

V. Pénzügyek

1. Az önköltséges hallgatók várhatnak-e késedelmes befizetésre való lehetőségre a következő részletet illetően, a kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel?

Az önköltséges hallgatók tandíjának befizetési határidejét a 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterében 2020. augusztus 14-ig a Kar meghosszabbítja.

Hírarchívum