Hírek

TDK hírek - 2016. április 28, csütörtök

Kongresszusi részvétel támogatás TDK hallgatóknak

A PTE ÁOK Tudományos Diákköri Tanács vezetősége pályázatot ír ki kongresszusi kiadások támogatására TDK hallgatóknak. Hazai kongresszuson való részvétel esetén a támogatás összege maximum 100 eFT külföldi kongresszusnál 200 eFt lehet. Összesen 15 pályázat támogatható. A támogatás felhasználását 2016. június 1. és 2016. október 30. között lehet kezdeményezni. Pályázni az előadás vagy poszter elfogadását igazoló levéllel, ill. a hallgató önéletrajzának és eddigi TDK-OTDK konferenciákon elért eredmények bemutatásával lehet. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell előzetes költségkalkulációt is.

 

A pályázatokat a TDT vezetőség titkárának, Vass Rékának kérjük beküldeni a pteaoktdk@gmail.com e-mail címre. A pályázatok beküldési határideje: 2016. május 22. A támogatásokról való döntés időpontja várhatóan 2016. május 27. Az értékelési szempontok: a hallgató eddigi teljesítménye, az önálló munka aránya az előadás v. poszter anyagában és az adott kongresszus hazai vagy nemzetközi rangja (amit a pályázónak kell meggyőzően demonstrálnia).

 

Az elnyert támogatást csak az u.n. "központosított beszerzési eljárás" keretében lehet felhasználni, tehát az igényekkel célszerű minimum 1 hónappal az utazás megkezdése előtt az eljárást megindítani.

Hírarchívum