Hírek

Intézeti hírek - 2004. október 12, kedd

A sztrájkbizottság közleménye

Részletek a pénteki sztrájk lebonyolításáról

Kedves Kollégák! Örömmel tájékoztatunk Benneteket arról, hogy a sztrájkmegállapodás hétfő délelőtt az egyetem rektora és a Sztrájkbizottság között létrejött, ezzel az utolsó törvényes akadály is elhárult az elől, hogy 2004. október 15-én pénteken sztrájkoljunk. A megbeszélés kölcsönös jószándékkal és jó hangulatban zajlott. Mindkét fél a törvényességre és az akut betegellátás zavartalanságára helyezte a hangsúlyt, amit a megállapodás szövegében rögzítettünk. Az aláírást követően felvettük a kapcsolatot a PTE OEC ÁOK Szakszervezetének elnökével, akivel a lefolytatott személyes megbeszélést követően megegyeztünk abban, hogy egységes álláspontot képviselve a sztrájkfelhívásban meghirdetett célokért mostantól kezdve közösen küzdünk. Ennek elérése érdekében az elnök úrnak helyet biztosítunk az egyetemi sztrájkbizottságban, melyet Ő az egészségügyi miniszter által összehívott október 14-i Érdekegyeztető Tanács állásfoglalásáig tanácskozási joggal kíván igénybe venni. A sztrájkkal kapcsolatos ANTSZ állásfoglalást és a megkötött Sztrájkmegállapodást az OEC Elnöke, Kosztolányi Professzor Úr hétfő délután ismertette az intézetvezetőkkel. A sztrájk tervezett időpontja október 15. péntek, melyet 18. hétfő, majd 26. kedd követ, amennyiben addig nincs megegyezés. Fontos hangsúlyozni, hogy nem Intézmény, illetve Intézet sztrájkol, hanem az egyéni munkavállaló, ezért az intézetvezetők a nem sztrájkoló dolgozói létszámból megpróbálják megszervezni a szokásos ellátást. Amennyiben a nem sztrájkoló dolgozók létszáma ehhez kevés, akkor manifesztálódik az Intézetben a sztrájk és onnantól a megállapodásban rögzített szükséges minimális ellátás a kötelező, ami megfelel a hétvégi, ügyeleti szintnek. Ezen túl, kötelesek vagyunk minden jelentkező beteget megvizsgálni és dokumentálni, de ellátni csak akut esetben. Ennek elbírálása a vizsgáló orvos kizárólagos kompetenciája. Az ellátás minden orvos saját belátásán alapul, de beteget csak vizsgálat után szabad elengedni. Amennyiben a beteg további ellátása csapatmunkát igényel (azaz más orvosok, szakdolgozók együttműködését igényli, pl. műtét) akkor a szakorvos által megjelölt feladatot a csapatnak el kell végezni. Sztrájkoló munkatárs munkavégzésre nem kényszeríthető, ezért amennyiben egy nem sztrájkolót ez a munkavégzésében akadályozna, úgy az a sztrájk természetes velejárója. Ugyanezen kitétel miatt a sztrájkoló munkatárs más munkára sem rendelhető, tehát pl. a sztrájkoló ambulancián nem lehet nagytakarítást vagy átrendezést elrendelni. Vezérelvként itt is érvényes, hogy hétvégi típusú munkarend van érvényben. Vitás esetekben kérjük, forduljatok a sztrájkbizottság hozzátok legközelebbi tagjához: Neurológiai tömb: Schneider Péter *0195 Akác u-i tömb: Deák Péter dr. *0062 Munkácsi M u-i tömb: Kellényi György *0394 400 ágyas Kassai Miklós dr. *0407 és környéke Molnár Zsolt dr. *0513 Mindenütt ki kell függeszteni a Sztrájkfelhívást és a Betegtájékoztatót, ahol lehet, a betegek ellátását át kell ütemezni. Amennyiben a betegtájékoztató nem áll rendelkezésre, kérjük szóljatok és küldünk. A sztrájkhoz csatlakozni (következő napokra - okt. 26 és később) az EDDSZ elnökhelyettesénél (5605 mellék), vagy a Sztrájkbizottság legközelebbi tagjánál lehet. Ugyanitt lehet a sztrájktól bármikor visszalépni is. Sztrájkbizottságunk csak a PTE dolgozók sztrájkját szervezheti, de minden csatlakozó máshol dolgozó kollégának segítünk, ezért kérjük is, hogy a siker érdekében minél több kollégát vonjatok be! A leadott aláírások visszavonásig érvényesek, ezért azok minden meghirdetett napra szólnak. A sztrájkolók a sztrájk idejére fizetést nem kapnak. A fekvőbeteg osztályokon műszakos beosztás alapján dolgozó munkatársak azonban kénytelenek dolgozni a sztrájk ideje alatt is, ezért ők erre az időszakra is fizetést kapnak annak ellenére, hogy az aláírásukat adták. Ugyanígy fizetés jár a sztrájk idejére az ügyeleti ellátást biztosító munkatársaknak is. Ezért azt kérjük, aki a sztrájkban részt vesz de a fenti okok miatt mégis munkát végez a sztrájk napján, ellenőrizze, hogy az Intézetben szokásos módon az aznapi munkavégzése jelentésre kerül-e a GH felé. Amennyiben erre igény van, a területileg legközelebbi Sztrájkbizottsági tag szóbeli tájékoztatást, gyűlést tart. Kérjük, figyeljétek a POTE Intranet Honlapot, ahol az aktuális információkat megjelentetjük. A PTE Sztrájkbizottsága

Hírarchívum