Hírek

Pályázati hírek - 2016. október 17, hétfő

POE (HuMSIRC) Cseregyakorlati kiírás 2016

A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete meghirdeti a 2016-os tanévre szakmai (SCOPE) és tudományos (SCORE) nemzetközi cseregyakorlatait. SCOPE és SCORE gyakorlatra pályázatot adhat be minden olyan hallgató, aki:

 • A PTE Általános Orvostudományi Kar általános orvos szakos, aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatója
 • A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesületének aktív tagja (érvényes tagsági könyvvel rendelkezik)
 • Középszintű, komplex, államilag elismert angol nyelvvizsgával vagy célnyelvi nyelvvizsgával rendelkezik.

Pályázni a letölthető jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. A jelentkezési lapot nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni, melyhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni: tagsági könyv másolata, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, tanulmányi átlag igazolására szolgáló NEPTUN kivonat.

A teljes pályázati anyagot lezárt, A4-es borítékban kell leadni a POE irodában (PTE ÁOK Elméleti tömb, alagsor – 7624 Pécs, Szigeti út 12.)

 

A pályázatok leadásának határideje: 2016. november 11. 16.00

 

Az egyesület a pályázatok leadásának határidejét követő egy hétben a pályázatokat összesíti, és a végleges pontszámról tájékoztatja a pályázót. A pályázatokkal kapcsolatos betekintésre igény szerint előre megbeszélt időpontban lehetőséget biztosítunk. A gyakorlati helyek elosztására a Cseregyakorlatos Est keretében kerül sor, ahol az érvényes pályázatot benyújtó hallgatókat összpontszám szerint rangsoroljuk, és a rangsorban elfoglalt helyük alapján cseregyakorlati helyet választhatnak.

A helyosztót a pályázati határidőt követő két hétben rendezzük.

A Cseregyakorlatos Esten utazási jogot elnyert hallgatóknak a helyszínen meg kell fizetniük a regisztrációs díjat, melynek mértéke 35.000 forint. A regisztrációs díjon felül minden nyertes pályázónak kauciós díjat is kell fizetnie, melynek összege 5000 forint. A kauciós díj visszafizetésének feltétele, hogy a hazaérkezéstől számított 15 napon belül bemutassa a Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete felé az IFMSA Certificate-t, továbbá egy minimum fél oldalas élménybeszámolót adjon le.

A regisztrációs díj magában foglalja az ingyenes szállást, napi egyszeri étkezést vagy étkezésre fordítható költőpénzt. Az utazást és a felmerülő egyéb költségeket a hallgatónak kell fedeznie. 

Fontos tudnivalók a pályázattal kapcsolatban:

 1. A hatályos akkreditációs előírások szerint akkreditáltak az alábbi gyakorlatok:
 1. Az Európai Unió államaiban, Norvégiában, Svájcban, Kanadában és az USA-ban államilag akkreditált egyetemek klinikái.
 2. Az Európai Unió államaiban, Norvégiában, Svájcban, Kanadában és az USA-ban akkreditált oktató kórházak.
 3. A Magyar Akkreditációs Bizottság által akkreditált kórházak.

Az akkreditált gyakorlóhelyekkel kapcsolatos bővebb információ a Tanulmányi Hivatal oldalán található.

 1. A Pécsi Orvostanhallgatók Egyesülete által meghirdetett cseregyakorlati helyek mindegyike az IFMSA által elfogadott gyakorlókórház, ennek ellenére gyakorlati helyeink egy része nem felel meg a PTE ÁOK által támasztott feltételeknek.
 2. A regisztrációs díj befizetése az utazás feltétele, amit CSAK az elnyert pályázóknak kell befizetni (tehát aki jelentkezett, de végül nem nyert el cseregyakorlatot, azoknak nem kell fizetniük). A regisztrációs díj kizárólag a szerződésben foglalt vállalásokra terjed ki, az egyéb felmerülő költségek miatt az egyesület nem vállal felelősséget. 
 3. Az IFMSA adatbázisban történő regisztrációt követően a pályázó feladata a szükséges dokumentumok beszerzése.
 4. Néhány ország speciális pályázati feltételeket szab (nyelvtudás, speciális vizsgálatok stb.), melyről a pályázónak tájékozódnia kell. A megfelelő készségek, dokumentumok hiánya a pályázati hely elvesztését eredményezheti, ezért mindenkit kérünk, hogy tájékozódjon a célország által megkövetelt feltételekről.

Info: http://ifmsa.org/participating-countries-and-exchanges-conditions/

 

Letölthető anyagok

Általános információ a cseregyakorlatról 2016/17

Cseregyakorlati helyek listája 2016/17

Jelentkezési lap  2016/17

Pontozási rendszer  2016/2017

Gyakran feltett kérdések

Exchange profile book

 

LINKS

Exchange conditions and profiles - http://ifmsa.org/participating-countries-and-exchanges-conditions/

Exchange platform - http://exchange.ifmsa.org/exchange/

Official Facebook page – http://facebook.com/scopecs/

A pályázattal kapcsolatban bővebb információért keressétek a helyi koordinátorokat!

Sikeres pályázást kívánunk!

 

Hírarchívum