Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Hírek

Beszámoló a Magyar Fogorvosok Egyesülete Árkövy vándorgyűlésről

2016. május 11, szerda

A Magyar Fogorvosok Egyesületének négyévente megrendezett Árkövy vándorgyűlésére idén Szegeden került sor 2016. május 5-6-7-én. A konferencia a magyar fogorvosok legrangosabb, nagy hagyományokkal rendelkező rendezvénye. Három nap alatt 3 párhuzamos szekció keretein belül számos külföldi és hazai előadó képviseltette magát. A poszter szekció keretében 28 színvonalas poszter szerepelt.

A Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikájának munkatársai és hallgatói több színvonalas előadással vettek részt a konferencián:

Előadások:

Gurdán Zsuzsanna, Vajta László, Szalma József: Mini-implantátumok előfúrásakor és behajtásakor keltett csonthőmérsékletek in vitro vizsgálata

Lempel Edina, Czibulya Zsuzsanna, Kunsági-Máté Sándor, Kovács Bálint, Szalma József, Tóth Ákos, Böddi Katalin: Bulk-fill kompozitok polimerizációs mértékének és a felszabaduló monomerek mennyiségének meghatározása

Lovász Bálin, Berta Gergely, Lempel Edina: Examination of the toxic effects of triethylene-glycol (TEGDMA) resin monomer on pulpal cells

Rajnics Zsolt, Horváth Olivér, Gelencsér Gábor, Olasz Lajos, Radnai Márta: Az állcsonttörések gyakoriságának és típusainak elemzése a Pécsi Tudományegyetem Szájsebészeti Klinikáján 2011 és 2015 között megjelent betegek adatai alapján

Schreindorfer Károly, Szappanos Eszter, Tigyi Zoltán, Lempel Edina: A fogászati bondok antibakteriális vizsgálata agar-diffúziós módszerrel

Steingart Ágnes és mtsai: Implantációs beavatkozások pontosságának vizsgálata – szabadkézzel végzett műtétek és teljes szekvenciájú navigált beavatkozások in vivo összehasonlítása

Poszter:

Markovics Dóra, Marada Gyula, Benke Beáta, Radnai Márta: A mandibula elmozdulásainak eszközös vizsgálata panaszmentes fiatalokon