TDK témák

Találatok

Összesen 1370 találat:

A nyirokszövet follikuláris stroma elemeinek differenciálódása transzgenikus és kiméra egérmodelleken

Témavezető: Prof. Dr. Balogh Péter, egyetemi tanár
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Emberkereskedelem áldozatai rehabilitációjának egészségügyi kérdései

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

Roma Health Network kialakítása

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

Etnikum specifikus terápia

Témavezető: Dr. Katz Zoltán, egyetemi tanársegéd
Műveleti Medicina Tanszék

Migránsok vakcinációjának kérdései

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

Migránsok egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése: akadályok és ajánlások

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus
Műveleti Medicina Tanszék

Az etnicitás, kultúra és vallás egészségre gyakorolt hatása

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus
Műveleti Medicina Tanszék

Időfaktor elemzése és konkretizálási lehetőségek heveny kórtani helyzetekben

Témavezető: Prof. Dr. Ternák Gábor, egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

Hogyan lehet növelni az újraélesztés sikerességét? Elvi lehetőségek, gyakorlati alkalmazhatóság a hibák tükrében

Témavezető: Prof. Dr. Ternák Gábor, egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

A korai shockfolyamat állapotértékelésének oxyológiai diagnosztikus lehetőségei a legújabb irodalmi adatok alapján

Témavezető: Prof. Dr. Ternák Gábor, egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

Prehospitalis fájdalomcsillapítás a korszerű diagnosztikus lehetőségek birtokában

Témavezető: Prof. Dr. Ternák Gábor, egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

Gyógynövény alapú mézek hatóanyagai és biológiai aktivitása

Témavezető: Dr. Farkas Ágnes, egyetemi docens
Farmakognóziai Intézet

Mérgező növényfajok fitokémiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Farkas Ágnes, egyetemi docens
Farmakognóziai Intézet

Szövettani elváltozások az emberi agykéregben temporális lebeny epilepsziában

Témavezető: Dr. Ábrahám Hajnalka, egyetemi docens
Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Perifériás nyirokszövetek szerepe limfocita-deplécióval szembeni rezisztencia kialakításában

Témavezető: Prof. Dr. Balogh Péter, egyetemi tanár
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Növényi illóolajok antimikrobás hatásának vizsgálata

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi, egyetemi docens
Farmakognóziai Intézet

Gyulladáscsökkentő növényi hatóanyagok vizsgálata akut és krónikus gyulladásmodellekben MÁR FOGLALT!

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi, egyetemi docens
Farmakognóziai Intézet

Növényi illóolajok légúti gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata MÁR FOGLALT!

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi, egyetemi docens
Farmakognóziai Intézet

Korai biomarkerek vizsgálata malignus fej-nyaki daganatokban

Témavezető: Dr. Szanyi István, egyetemi docens
Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Etnofarmakobotanika; gyógynövények népi használata

Témavezető: Dr. Papp Nóra, egyetemi docens
Farmakognóziai Intézet

Gyógynövények hisztológiai jellemzése

Témavezető: Dr. Farkas Ágnes, egyetemi docens
Farmakognóziai Intézet

Gyógynövény-alfajok és változatok farmakobotanikai és fitokémiai összehasonlító jellemzése

Témavezető: Dr. Papp Nóra, egyetemi docens
Farmakognóziai Intézet

Magas hiperdiploid gyermekkori acut lymphoblastos leukaemiára prediktiv kromoszóma konstelláció meghatározása interfázis magokban

Témavezető: Dr. Pajor Gábor, biológus
Pathológiai Intézet

Prediktiv in situ molekuláris pathologiai tesztek automatizált kiértékelése tumor szöveten

Témavezető: Prof. Dr. Pajor László, egyetemi tanár
Pathológiai Intézet

A fülkürt endoszkópos ballonkatéteres dilatációja

Témavezető: Prof. Dr. Gerlinger Imre, egyetemi tanár
Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Public Health and Migration Newsletter– WHO elektronikus újság kifejlesztése és gondozása

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

Az első világháború és a mellkassebészet születése

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

A mellkassérülés helye a tömegkatasztrófákban

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

Mellkasi trauma háborúban és békében

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

Tuberkulózis és irodalom

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

Sebészet és irodalom kapcsolata

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

Gyulladásos folyamatok molekuláris mechanizmusai

Témavezető: Dr. Veres Balázs, egyetemi docens
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Természetes eredetű biomolekulák gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata

Témavezető: Dr. Veres Balázs, egyetemi docens
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Öregedési folyamatok biokémiai háttere

Témavezető: Dr. Veres Balázs, egyetemi docens
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

A sejthalál mechanizmusainak vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Gallyas Ferenc, egyetemi tanár
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

PARP gátlók hatásának vizsgálata pulmonális hipertenzió modell rendszeren

Témavezető: Dr. Kovács Krisztina, egyetemi docens
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Sildenafil hatásának vizsgálata pulmonális hipertenzió modell rendszeren

Témavezető: Dr. Kovács Krisztina, egyetemi docens
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

PARP gátlók hatásának vizsgálata monokrotalin indukálta vesekárosodás során

Témavezető: Dr. Kovács Krisztina, egyetemi docens
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Biológiailag felszívódó orrüregi tamponok vizsgálata szinonazális műtétek kapcsán

Témavezető: Dr. Piski Zalán, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Szinonazális polypusok tömegspektrometriás viszgálata

Témavezető: Dr. Lujber László, egyetemi docens
Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Endoszkópos, szinonazális műtétek hatásainak vizsgálata állatmodellen

Témavezető: Dr. Piski Zalán, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Endoscopos Zenker Diverticulostomia

Témavezető: Dr. Lujber László, egyetemi docens
Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Patológiai biomarkerek tömegspektrofotometriás vizsgálata fej-nyaki tumoros betegeken

Témavezető: Dr. Lujber László, egyetemi docens
Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

A foglalkozási betegségek háziorvosi és foglalkozás-egészségügyi vonatkozásai

Témavezető: Dr. Jóbi Anikó
Alapellátási Intézet

A homeopátia szerepe és jelentősége a gyermekgyógyászati alapellátásban

Témavezető: Dr. Gregus Judit
Alapellátási Intézet

Szteroid metabolitok mérése különböző biológiai közegekből gázkromatográfia-tömegspektrometria alkalmazásával

Témavezető: Dr. Poór Viktória, egyetemi adjunktus
Bioanalitikai Intézet

A lakosság egészségi állapotának változása a demográfiai adatok tükrében

Témavezető: Dr. Schmidt Péter
Alapellátási Intézet

Fehérjék és endotoxinok kölcsönhatásának vizsgálata különböző elektroforetikus technikákkal

Témavezető: Fenyvesiné Dr. Páger Csilla, egyetemi adjunktus
Bioanalitikai Intézet

Interaktív beteggondozás a telemedicina segítségével

Témavezető: Dr. Rosta László
Alapellátási Intézet

Tünetmentes hipoglikémiák felismerése folyamatos szöveti glükóz monitor segítségével

Témavezető: Dr. Rosta László
Alapellátási Intézet

Korszerű fülsebészeti implantológia

Témavezető: Dr. Németh Adrienne, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Cochlearis implantatio

Témavezető: Dr. Németh Adrienne, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

A helyszíni damage-control anaesthesia bevezetésének indikációi és lehetőségei

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos
Műveleti Medicina Tanszék

Intézkedéstaktikai szempontok szerepe a praehospitalis ellátás során

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos
Műveleti Medicina Tanszék

Nukleáris katasztrófák honvéd-, és katasztrófa orvostani aspektusai 1945-től napjainkig

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos
Műveleti Medicina Tanszék

Klinikai és biológiai tárgyú TDK- és diplomamunka témák adatgyűjtésének és értékelésének statisztikai támogatása

Témavezető: Dr. Pótó László, egyetemi docens
Bioanalitikai Intézet

A honvéd- és katasztrófa orvostani diszciplina változásai 2001. szeptember 11. óta

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos
Műveleti Medicina Tanszék

Az extrém fizikai terhelés hatása a minősített környezetben dolgozók teljesítményére

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos
Műveleti Medicina Tanszék

A trige rendszerek fejlődése

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos
Műveleti Medicina Tanszék

Intézményi katasztrófa tervek – a törvénytől a katasztrófákig

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos
Műveleti Medicina Tanszék

Aneszteziológiai kihívások az asszimmetrikus háborúban

Témavezető: Dr. Rendeki Szilárd, intézeti főorvos
Műveleti Medicina Tanszék

Modern mikrofluidikai elválasztási módszerek alkalmazása a bioanalitikában. Makromolekulák, mikrobiológiai eredetű fehérjék és endotoxinok analízise.

Témavezető: Prof. Dr. Kilár Ferenc, egyetemi tanár
Bioanalitikai Intézet

Palliatív ellátás-Hospice

Témavezető: Dr. Csikós Ágnes, egyetemi docens
Alapellátási Intézet

Daganatos betegek fajdalom csillapítása

Témavezető: Dr. Csikós Ágnes, egyetemi docens
Alapellátási Intézet

Terminális állapotú betegek pszichés támogatása

Témavezető: Dr. Csikós Ágnes, egyetemi docens
Alapellátási Intézet

Kvantitativ izom MRI vizsgálatok myopathiákban

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens
Neurológiai Klinika

Morfológiai és funkcionális vizsgálatok myopathiákban

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens
Neurológiai Klinika

Mitochondriális betegek klinikai diagnosztikája és izompathológiája

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens
Neurológiai Klinika

Dystrophia myotonica klinikai, pathológiai és genetikai diagnosztikája

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens
Neurológiai Klinika

Ásványvizek genotoxikológiai vizsgálata és kémiai analitikai háttere.

Témavezető: Dr. Szendi Katalin, egyetemi adjunktus
Orvosi Népegészségtani Intézet

Az intimitás és a szexuális diszfunkció vizsgálata fej-nyaki tumor miatt kezelt betegeknél

Témavezető: Dr. Háromi István, egyetemi tanársegéd
Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Fehérje poszt-transzlációs változások vizsgálata Alzheimer-kórban (kísérletes munka)

Témavezető: Dr. Nagy Tamás, egyetemi adjunktus
Laboratóriumi Medicina Intézet

Fehérje glikozilációs mechanizmusok idegsejt károsodásban (kísérletes munka)

Témavezető: Dr. Kátai Emese, tartósan távol
Laboratóriumi Medicina Intézet

Intracelluláris fehérje O-Glikozilációs mintázatok feltérképezése hematológiai kórképekben, flow-cytometriával (Kísérletes munka)

Témavezető: Dr. Faust Zsuzsanna, egyetemi adjunktus
Laboratóriumi Medicina Intézet

Infektológia - Emerging fertőző betegségek

Témavezető: Dr. Nemes Zsuzsanna
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Infektológia - Antibiotikum rezisztencia viszonyok változásai

Témavezető: Dr. Nemes Zsuzsanna
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Kardiológia - Miokardium iszkémia/reoxigenizáció okozta károsodások és a kivédés lehetőségeinek vizsgálata kísérletes modellekben

Témavezető: Prof. Dr. Tóth Kálmán, egyetemi tanár
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Kardiológia - A PARP-gátló hatású vegyületek hatása kísérletes szívelégtelenség modellekben

Témavezető: Prof. Dr. Halmosi Róbert, egyetemi tanár
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Kardiológia - Intracellularis jelátviteli utak szerepe a szívelégtelenség pathogenezisében

Témavezető: Prof. Dr. Halmosi Róbert, egyetemi tanár
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Kardiológia - A magas vérnyomás által kiváltott vaszkuláris remodelling kivédési lehetőségeinek vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Halmosi Róbert, egyetemi tanár
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Kardiológia - Nagyfelbontású képalkotó eljárások alkalmazása állatkísérletes modellekben

Témavezető: Prof. Dr. Halmosi Róbert, egyetemi tanár
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Pulmonológia - Microparticulumok COPD-s betegekben

Témavezető: Dr. Sárosi Veronika, főorvos
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Pulmonológia - ADMA/SDMA vizsgálatok hypoxiás betegekben

Témavezető: Dr. Ruzsics István, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

CD14 szerepe a szepszis korai diagnózisában

Témavezető: Prof. Dr. Csontos Csaba, egyetemi tanár
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Különböző tirozin származékok szerepe a szepszis diagnosztikájában illetve prognózis becslésében

Témavezető: Prof. Dr. Csontos Csaba, egyetemi tanár
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Leukocyta antiszedimentációs ráta (LAR) használata a SIRS és szepszis elkülönítésére

Témavezető: Prof. Dr. Csontos Csaba, egyetemi tanár
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Agyi keringésváltozások MRI vizsgálata gyógyszer indukálta TIA-ban

Témavezető: Dr. Molnár Tihamér, egyetemi docens
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Biomarkerek szerepének vizsgálata a subarachnoidealis vérzés (SAV) után fellépő vasospasmusban

Témavezető: Dr. Molnár Tihamér, egyetemi docens
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Post-stroke immundepresszió és post-stroke infekció vizsgálata

Témavezető: Dr. Molnár Tihamér, egyetemi docens
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Posztoperatív kognitív diszfunkció vizsgálata nagysebészeti beavatkozás után

Témavezető: Dr. Molnár Tihamér, egyetemi docens
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Pro- és antioxidáns markerek és mátrix metalloproteinázok súlyos szepszisben

Témavezető: Prof. Dr. Mühl Diána, egyetemi tanár
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Ritmuszavarok előfordulása súlyos szeptikus betegekben

Témavezető: Prof. Dr. Mühl Diána, egyetemi tanár
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Revascularizációs érsebészeti műtétek

Témavezető: Prof. Dr. Mühl Diána, egyetemi tanár
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Az amiodarone citotoxikus hatásának vizsgálata sejtkultúrákon, állatkísérletes modellen

Témavezető: Dr. Bognár Zita, egyetemi docens
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Amiodarone, Desethyamiodarone lehetséges szerepe a daganatok kezelésében

Témavezető: Dr. Bognár Zita, egyetemi docens
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Dr. Schmidt Erzsébet: A sentinel nyirokcsomó koncepció bevezetésének hatása az emlősebészetben és egyéb daganatoknál

Témavezető: Dr. Schmidt Erzsébet, klinikai főorvos
Klinikai Központ Nukleáris Medicina Intézet

Dr. Zámbó Katalin: Molekuláris diagnosztika SPECT/CT-vel

Témavezető: Prof. Dr. Zámbó Katalin, egyetemi tanár
Klinikai Központ Nukleáris Medicina Intézet

Az előagyi glukóz-monitorozó ideghálózat szerepe a homeosztázis központi szabályozásában.

Témavezető: Prof. Dr. Karádi Zoltán, emeritus professzor
Élettani Intézet

Előagyi egysejtelvezetések patkányban és rhesus majomban.

Témavezető: Prof. Dr. Karádi Zoltán, emeritus professzor
Élettani Intézet

Íz-információk előagyi feldolgozása és a táplálkozás központi szabályozása.

Témavezető: Prof. Dr. Karádi Zoltán, emeritus professzor
Élettani Intézet

Mikrodeléciós szindrómák FISH /fluoreszcens in situ hibridizáció/ vizsgálata

Témavezető: Dr. Czakó Márta, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Orvosi Genetikai Intézet

Genotipus-fenotipus korreláció vizsgálata sclerosis tuberosas betegeinkben

Témavezető: Dr. Hadzsiev Kinga, egyetemi docens
Klinikai Központ Orvosi Genetikai Intézet

A Dravet szindróma molekuláris genetikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Hadzsiev Kinga, egyetemi docens
Klinikai Központ Orvosi Genetikai Intézet

Fenotípus- és genotípus variabilitás mitokondriális kórképekben

Témavezető: Prof. Dr. Melegh Béla, egyetemi tanár
Klinikai Központ Orvosi Genetikai Intézet

Retinoprotektív szerek és hatások elektrofiziológiai vizsgálata állatmodelleken

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár
Anatómiai Intézet

PACAP szerepének vizsgálata a fogfejlődés során

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

Endogén és exogén PACAP szerepének vizsgálata vese ischaemia-reperfusios károsodásban

Témavezető: Dr. Horváth-Opper Gabriella, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

Az ingergazdag környezet hatásainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Kiss Péter, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

A PACAP neuroprotektív hatásának vizsgálata különböző neurodegeneratív betegségeket modellező állatkísérletekben

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

A PACAP hallásban betöltött szerepének vizsgálata

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

A cirkadián biológiai óra működésében szerepet játszó molekuláris alapmechanizmusok vizsgálata

Témavezető: Dr. Nagy András Dávid, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

Migrációhoz kapcsolódó foglalkozás-egészségügyi aspektusok

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

A cirkadián óra szerepe a bőr egészségében: molekuláris vizsgálatok emberi biopsziás bőrmintákon

Témavezető: Dr. Nagy András Dávid, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

PCR vizsgálatok a neuroendokrin kutatásban.

Témavezető: Dr. Nagy András Dávid, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

A PACAP protektív hatásának vizsgálata diabetes modellekben

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár
Anatómiai Intézet

Gasztroenterológia - Nem-steroid gyulladáscsökkentők és thrombocyta-aggregáció gátló gyógyszerek és anticoaguláns kezelések gasztrointesztinális kockázata

Témavezető: Dr. Czimmer József, egyetemi docens
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia - Gyulladásos bélbetegségek managementje terhességben

Témavezető: Dr. Czimmer József, egyetemi docens
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia - Gyulladásos bélbetegségek biológiai kezelésének prediktív tényezői

Témavezető: Dr. Vincze Áron
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia - A kapszulás endoszkópia szerepe a gasztroenterológiában

Témavezető: Dr. Czimmer József, egyetemi docens
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia - A felső gasztrointesztinális traktus motilitási zavarainak klinikuma

Témavezető: Dr. Czimmer József, egyetemi docens
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia - Az alsó gasztrointesztinális traktus motilitási zavarainak klinikuma

Témavezető: Dr. Czimmer József, egyetemi docens
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia - Gasztrointesztinális vérzések ellátásának eredményei klinikánkon

Témavezető: Dr. Vincze Áron
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia - A felső tápcsatorna primer motilitászavarainak diagnosztikája és kezelési lehetőségei

Témavezető: Dr. Illés Anita, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia - A funkcionális obstipatio klinikuma

Témavezető: Dr. Illés Anita, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia - Az alsó tápcsatorna motilitászavarainak kezelési lehetőségei

Témavezető: Dr. Illés Anita, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia - Természetes immunválasz szerepe hepatitis C vírus fertőzésben

Témavezető: Dr. Pár Gabriella, egyetemi docens
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia - Májfibrosis non-invasiv megitélése krónikus májbetegségekben – Fibroscan

Témavezető: Dr. Pár Gabriella, egyetemi docens
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia - Krónikus C hepatitis antivirális kezelésének immunológiai vonatkozásai

Témavezető: Dr. Pár Gabriella, egyetemi docens
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia - Krónikus virushepatitises betegek modern -hármas kombinációs -antiviralis kezelésének tapasztalatai

Témavezető: Prof. Dr. Pár Alajos, emeritus professzor
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

A PACAP jelenléte és funkciója az anyatejben

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

Agyi lateralizáció vizsgálata egészségesekben és epilepsziás betegekben

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

Agyi lateralizációt befolyásoló tényezők

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

MR-kompatibilis EKG vizsgálatok a magasabb szellemi funkciókat és fájdalmat kísérő vegetatív tünetek elemzésére

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

PACAP, mint lehetséges biomarker vizsgálata különböző klinikai mintákban

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

Fokális és generalizált epilepsziás betegek vizsgálata a legmodernebb MR technikák alkalmazásával

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

Video-EEG monitorozás helye az epilepszia diagnosztikájában

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

PACAP retinoprotektív hatásának vizsgálata a koraszülött retinopathia állatkísérletes modelljében

Témavezető: Váczy Alexandra, egyetemi tanársegéd
Anatómiai Intézet

Terhesség alatti dohányzás és stressz hatásának vizsgálata az újszülött patkányok korai fizikális és idegrendszeri fejlődésére

Témavezető: Dr. Kiss Péter, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

PACAP és más neuropeptidek retinoprotektív hatásának vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár
Anatómiai Intézet

Az elsődleges ciliumok és a cuprizone által kiváltott kísérletes demyelinizáció kapcsolata

Témavezető: Prof. Dr. Komoly Sámuel, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

Az oligodendroglia sejtek fejlődése és a cuprizone által kiváltott kísérletes demyelinizáció

Témavezető: Prof. Dr. Komoly Sámuel, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

Növekedési hormon-releasing hormon analógok antiproliferatív hatásmechanizmusa

Témavezető: Dr. Rékási Zoltán, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

A sclerosis multiplex állatkísérletes modelljeinek neuropathológiai vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Komoly Sámuel, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

A dopamin agonista kezelés és az impulzus kontroll zavar kapcsolata Parkinson kórban

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

Patellofemoralis arthrosis megoldási lehetőségei térdprotetikában

Témavezető: Prof. Dr. Than Péter, egyetemi tanár
Ortopédiai Klinika

Térdprotetika pozicionásának ellenőrzése modern képalkotó eljárásokkal

Témavezető: Prof. Dr. Than Péter, egyetemi tanár
Ortopédiai Klinika

Minimál invazivitás eredményei térdprotetikában

Témavezető: Prof. Dr. Than Péter, egyetemi tanár
Ortopédiai Klinika

EOS 2D/3D képalkotás lehetőségei az ortopédiában

Témavezető: Prof. Dr. Than Péter, egyetemi tanár
Ortopédiai Klinika

Az alsó végtag anatómiai paraméterei EOS 2D/3D képalkotó módszerrel

Témavezető: Prof. Dr. Than Péter, egyetemi tanár
Ortopédiai Klinika

Modern implantátumok a csípő- és térdízületi endoprotetikában

Témavezető: Prof. Dr. Than Péter, egyetemi tanár
Ortopédiai Klinika

A gyermekkor idiopathiás, nem fixált laposláb-deformitás műtéti korrekció (calcaneostop) eredményességének objektív vizsgálata (RTG, pedobarográfia)

Témavezető: Prof. Dr. Vermes Csaba, egyetemi tanár
Ortopédiai Klinika

A nagyízületi implantátumok aszeptikus kilazulásának és revíziós rekonstrukciójának klinikuma

Témavezető: Prof. Dr. Vermes Csaba, egyetemi tanár
Ortopédiai Klinika

Immunológiai kérdések az ortopédiai beavatkozások során (endoprotetika, szövetpótlás)

Témavezető: Prof. Dr. Vermes Csaba, egyetemi tanár
Ortopédiai Klinika

Nagyízületi implantátum komponensek (szár, vápa, vápa-inzert) pozíciójának vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Vermes Csaba, egyetemi tanár
Ortopédiai Klinika

Inveterált rotátorköpeny-szakadás klinikai és kísérletes vizsgálata

Témavezető: Dr. Kuzsner József, klinikai szakorvos
Ortopédiai Klinika

Artroszkópos szubakromiális dekompresszió

Témavezető: Dr. Kuzsner József, klinikai szakorvos
Ortopédiai Klinika

A meningitisek bakteriológiai diagnosztikája

Témavezető: Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

A gerinc biomechanikai vizsgálata a medence paramétereinek függvényében

Témavezető: Dr. Bogyó Csaba, klinikai szakorvos
Ortopédiai Klinika

Early onset scoliosis kezelési lehetőségei növekedő implantátumokkal

Témavezető: Dr. Bogyó Csaba, klinikai szakorvos
Ortopédiai Klinika

Az endotoxinok immunológiai hatásainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

A szepszis bakteriológiai diagnosztikája.

Témavezető: Dr. Kocsis Béla, egyetemi docens
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Gyökérkezelő módszerek antimikróbás hatásának összehasonlítása vegyes fertőzéses ex vivo modellen.

Témavezető: Dr. Tigyi Zoltán, egyetemi adjunktus
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Különböző klinikai mintákból, egészséges egyénekből és szennyvíztelepekről származó Klebsiella pneumoniae izolátumok virulencia faktorainak fenotípus és genotípus tulajdonságainak vizsgálata és összehasonlításuk.

Témavezető: Dr. Tigyi Zoltán, egyetemi adjunktus
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Nozokomiális kórokozók az intenzív osztályokon.

Témavezető: Dr. Kerényi Mónika, egyetemi docens
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Escherichia coli hemolizinjeinek viszgálata.

Témavezető: Dr. Kerényi Mónika, egyetemi docens
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Intenziv osztályon alkalmazott gyógyszerek befolyása az antibiotikumok hatására.

Témavezető: Dr. Kerényi Mónika, egyetemi docens
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Aneszteziológia hatása a posztoperatív infekciókra.

Témavezető: Dr. Kerényi Mónika, egyetemi docens
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Egerek és emberek: a Galectin-9 szerepe az endometriosis pathogenezisében

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Az élet „édes” oldala: cukorkötő lektinek szerepe egyes nőgyógyászati kórképek és bizonyos daganatok kialakulásában

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Molekuláris biológiai kalandozások: humán endometriosis eredetű szövetminták Galectin mRNA expressziós ujjlenyomatának vizsgálata

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Az implantáció immunológiája: az anyai immunrendszer szabályozási mechanizmusainak vizsgálata a terhesség során.

Témavezető: Dr. Szereday László, egyetemi docens
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Az anya immunológiai tolerancia mechanizmusai a terhesség során és azok zavarai pathológiás terhességekben: preeclampsiás és habituálisan vetélő betegek vizsgálata.

Témavezető: Dr. Szereday László, egyetemi docens
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Orvosnak lenni hivatás

Témavezető: Dr. Hertelendy László
Alapellátási Intézet

Elektrofiziológiai vizsgálatokkal egy ősi színlátó rendszer nyomában

Témavezető: Dr. Buzás Péter, egyetemi docens
Élettani Intézet

Retinális ideghálózatok felderítése

Témavezető: Dr. Buzás Péter, egyetemi docens
Élettani Intézet

Szín és luminancia szerepe a térlátásban

Témavezető: Dr. Buzás Péter, egyetemi docens
Élettani Intézet

Az ösztrogén nem-klasszikus hatásainak vizsgálata a központi idegrendszerben

Témavezető: Dr. Kövesdi Erzsébet, egyetemi adjunktus
Élettani Intézet

RFRP-1 szerepe a táplálékfelvétel és a magatartás szabályozásában

Témavezető: Péliné Kovács Anita, egyetemi adjunktus
Élettani Intézet

Neuropeptidek hatásának vizsgálata tanulási-megerősítési folyamatokban és a limbikus rendszer neuronhálózatainak működésében

Témavezető: Dr. László Kristóf, egyetemi docens
Élettani Intézet

Az aszcendáló dopaminergiás és noradrenalinergiás rendszerek szerepe a magatartás szabályozásában.

Témavezető: Dr. Gálosi Rita, tudományos főmunkatárs
Élettani Intézet

A dopamin receptorok szerepe a motivációban, megerősítésben, tanulásban és a memóriafolyamatokban.

Témavezető: Dr. Péczely László, egyetemi adjunktus
Élettani Intézet

Neurotenzin hatásainak és interakcióinak vizsgálata a ventrális pallidumban.

Témavezető: Dr. Ollmann Tamás, egyetemi adjunktus
Élettani Intézet

A mellékpajzsmirigy sebészete

Témavezető: Dr. Illényi László, egyetemi docens
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Alapkutatási módszerek alkalmazása a pancreas betegségek diagnosztikájában

Témavezető: Prof. Dr. Kelemen Dezső, egyetemi tanár
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Az akut pancreatitis patomechanizmusa, klinikai képe és kezelése

Témavezető: Prof. Dr. Kelemen Dezső, egyetemi tanár
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Túlélést befolyásoló tényezők a májmetasztázisok sebészi kezelésében

Témavezető: Dr. Papp András, egyetemi docens
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Prediktív faktorok vizsgálata a nyelőcsőrákoknál multimodális kezelés során

Témavezető: Dr. Papp András, egyetemi docens
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

A biológiai terápiák szerepe a májmetastasisok sebészi kezelésében

Témavezető: Dr. Papp András, egyetemi docens
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

A vasanyagcserében szerepet játszó gének expressziós változásai perifériális humán makrofágokban

Témavezető: Dr. Pandur Edina, egyetemi adjunktus
Gyógyszerészi Biológiai Tanszék

Szervmegtartó műtétek eredményeinek utánvizsgálata krónikus pancreatitisben

Témavezető: Dr. Papp Róbert, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Szervátültetések hosszú távú eredményének javítási lehetősége

Témavezető: Dr. Szakály Péter, egyetemi docens
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

PACAP nephroprotektív hatásának vizsgálata állatkísérletekben

Témavezető: Dr. Varga Ádám, egyetemi tanársegéd
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Kis behatolásból végzett mellkassebészeti műtétek perioperatív monitorozása

Témavezető: Dr. Szántó Zalán, egyetemi docens
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Korai tüdőrák komplex terápiája. Sebészeti és onko-pulmonológiai kezelés lehetőségei.

Témavezető: Dr. Szántó Zalán, egyetemi docens
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Nitrogén-monoxid szerepe PC12 sejtek apoptózisában és differenciációjában

Témavezető: Prof. Dr. Szeberényi József, emeritus professzor
Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Kézzel asszisztált laparoszkópos donor nephrectomia

Témavezető: Prof. Dr. Vereczkei András, egyetemi tanár
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Az emlődaganatos betegek prognosztikus faktorainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Zapf István, egyetemi tanársegéd
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Mechanikai stressz hatása periodontális ligamentum eredetű sejtekre

Témavezető: Dr. Berta Gergely, egyetemi adjunktus
Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

A PKR szerepe az apoptózis szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szeberényi József, emeritus professzor
Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

MAP-Kinázok jelátvitelének vizsgáltata patkány feokromocitóma (PC 12) sejtekben

Témavezető: Ifj. Dr. Sétáló György, egyetemi docens
Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Pszichés és magatartásbeli változások vizsgálata a HPV pozitív diagnózis közlése után

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus
Magatartástudományi Intézet

A CREB transzkripciós faktor funkciójának vizsgálata

Témavezető: Dr. Pap Marianna, egyetemi docens
Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Sejtproliferáció-gátlás és sejttúlélés intracelluláris jelátviteli folyamatainak vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Szeberényi József, emeritus professzor
Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Temporális lebeny epilepszia neuropszichológiája

Témavezető: Dr. Karádi Kázmér, egyetemi docens
Magatartástudományi Intézet

Parkinson-kór neuropszichológiája

Témavezető: Dr. Karádi Kázmér, egyetemi docens
Magatartástudományi Intézet

Agylézió hatásának modellezése mesterséges neurális hálózaton

Témavezető: Dr. Karádi Kázmér, egyetemi docens
Magatartástudományi Intézet

Gondolati képalkotás neuropszichológiája

Témavezető: Dr. Karádi Kázmér, egyetemi docens
Magatartástudományi Intézet

Agyi trauma hatására kialakuló “sötét sejtek” in vivo kimutatása MR képalkotással patkányban

Témavezető: Dr. Tóth Arnold, PhD hallgató
Idegsebészeti Klinika

Enyhe koponyasérülés vizsgálata modern MRI módszerekkel

Témavezető: Dr. Tóth Arnold, PhD hallgató
Idegsebészeti Klinika

Új adamantán-származékok szintézise

Témavezető: Pápayné Dr. Sár Cecília, egyetemi docens
Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet

Antimikróbás hatású kurkumin származékok szintézise és vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Kálai Tamás, egyetemi tanár
Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet

Nitroxidokkal módosított biomolekulák szintézise és antioxidáns vizsgálata

Témavezető: Dr. Bognár Balázs, egyetemi adjunktus
Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet

A korai terápiás válasz jelentősége krónikus myeloid leukaemiában

Témavezető: Dr. Kajtár Béla, egyetemi adjunktus
Pathológiai Intézet

Eosinophiliával vizsgált betegek klinikopathologiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Kereskai László, klinikai főorvos
Pathológiai Intézet

Plasztikai sebészeti módszerek alkalmazása a nyelőcső helyreállításában

Témavezető: Dr. Pavlovics Gábor, klinikai főorvos
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Vérnyerési hely biztosításának sebészi módszerei a haemodialysis kezelést igénylő pácienseknél

Témavezető: Dr. Pavlovics Gábor, klinikai főorvos
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

A hálóbeépülés okozta változások a hasfalon hasfali rekonstrukciók után

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

A sebészi infekciók előfordulása nyitott és laparoscopos appendectomia kapcsán

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Hematológia - Autológ hemopoetikus őssejt transzplantációt követő nagy granuláris lymphocyta szaporulat splenectomizált diffúz nagy B-sejtes lymphomás esetekben

Témavezető: Dr. Szomor Árpád, főorvos
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Hematológia - B-sejtes non-Hodgkin lymphomában végzett autológ hemopoetikus őssejtátültetés

Témavezető: Dr. Szomor Árpád, főorvos
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

A sebgyógyulási zavar kialakulásának meghatározó tényezői sebészi beavatkozások kapcsán

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Hematológia - PET-CT szerepe B-sejtes non-Hodgkin lymphomában

Témavezető: Dr. Szomor Árpád, főorvos
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

A neoadjuváns kezelés hatásossága rectum carcinoma esetén

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

A diagnosztikai eljárások, therápiás lehetőségek és az életminőséget javító beavatkozások proktológiai kórképekben

Témavezető: Dr. Baracs József, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Szervátültetés után újonan kialakuló diabetes mellitus.

Témavezető: Dr. Kalmár Nagy Károly, klinikai főorvos
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Kardiológia - Hemoreológiai paraméterek vizsgálata perifériás vazospasztikus kórképekben

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Kardiológia - Hemoreológiai tényezők és szöveti oxigén tenzió vizsgálata perifériás verőérbetegségekben

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Kardiológia - Diabéteszes betegek érszövődményeinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Kardiológia - Hemoreológiai paraméterek vizsgálata szív CT-vel igazolt koronária betegségben

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Kardiológia - Vörösvérsejt deformabilitás mérése ektacitometriával. Módszertani felvetések.

Témavezető: Dr. Kenyeres Péter, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Kardiológia - Kritikus állapotú betegek hemodinamikai és hemoreológiai monitorozásának prognosztikus jelentősége

Témavezető: Dr. Márton Zsolt, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Kardiológia - Hemoreológiai változások endokrin betegségekben

Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Emese
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Kardiológia - Malignus hematológiai betegségek hemoreológiai vonatkozásai

Témavezető: Dr. Kenyeres Péter, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Adipokinek és gyulladásos markerek vizsgálata kardiológiai beteg populációban

Témavezető: Dr. Szabados Eszter
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Kardiológia - A kóros glükóz anyagcsere hemoreológiai paraméterekre és a trombocita aggregációra kifejtett hatásainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Koltai Katalin, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Kardiológia - Meteorológiai faktorok hatása a hemoreológiai paraméterekre és a trombocita aggregációra

Témavezető: Dr. Koltai Katalin, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Anatómiai preparátumok készítése klinikai szemlélettel

Témavezető: Dr. Hollósy Tibor, egyetemi adjunktus
Anatómiai Intézet

A nociceptív hőküszöb mérése éber állatokban: új megközelítés a termonocicepció vizsgálatára

Témavezető: Prof. Dr. Pethő Gábor, intézetigazgató helyettes
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Neuro-immun interakciók komplex vizsgálata krónikus gyulladásos és degeneratív ízületi megbetegedések egérmodelljeiben

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Kapszaicin-érzékeny érzőideg-végződések és szenzoros neuropeptidek szerepének vizsgálata proteáz-aktivált receptorok (PAR) közvetítésével akut ízületi gyulladás egérmodelljeiben

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

A TRPA1 és TRPV4 ioncsatornák szerepének vizsgálata különböző mechanizmusú fájdalomállapotokban génhiányos egerekkel

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Optimális gyógyszerválasztás és használat tervezése

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Amin-oxidázok szerepének vizsgálata fájdalom állatkísérletes modelljében

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Kalkonok és gyűrűs kalkon analógok GSH-konjugációs reakcióinak vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár
Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Kalkonok és gyűrűs kalkon analógok oxidációs-redukciós reakcióinak vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár
Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Krónikus stressz hatása a nocicepcióra

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

A neurogén gyulladás immunmodulációra kifejtett hatása

Témavezető: Prof. Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Gyógyszermetabolitok meghatározására alkalmas analitikai módszerek fejlesztése.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár
Gyógyszerészi Kémiai Intézet

A TRPA1 receptor szerepe vaszkuláris és gyulladásos folyamatokban

Témavezető: Prof. Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Egészségállapot és gondolkodásmód: a kreatív életvitel feltételei

Témavezető: Prof. Dr. Kállai János, egyetemi tanár
Magatartástudományi Intézet

Gyógyszervegyületek vékonybél transzportjának és metabolizmusának vizsgálata I. Ibuprofen és ibuprofen-metabolitok meghatározása biológiai mintákból.

Témavezető: Prof. Dr. Perjési Pál, egyetemi tanár
Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Gyógyszervegyületek vékonybél transzportjának és metabolizmusának vizsgálata II. 4-nitrofenol és 4-nitrofenol-metabolitok meghatározása biológiai mintákból.

Témavezető: Dr. Almási Attila, egyetemi adjunktus
Gyógyszerészi Kémiai Intézet

Prefrontális kortex szerepe viselkedésgátlásban

Témavezető: Prof. Dr. Kállai János, egyetemi tanár
Magatartástudományi Intézet

Egészséges személyek pszichológiai funkcióinak vizsgálata agyi képalkotó aljárással (fMRI)

Témavezető: Prof. Dr. Kállai János, egyetemi tanár
Magatartástudományi Intézet

Hippocampus függő tanulási formák és stratégiák

Témavezető: Prof. Dr. Kállai János, egyetemi tanár
Magatartástudományi Intézet

A kognitív kontroll neuropszichológiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Csathó Árpád, egyetemi docens
Magatartástudományi Intézet

Honnan jött és merre tart a magyar orvostársadalom

Témavezető: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, egyetemi tanár
Magatartástudományi Intézet

A drogok és a drogfogyasztók megítélése orvostanhallgatók/a társadalom körében

Témavezető: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, egyetemi tanár
Magatartástudományi Intézet

A hallgatói elégedettség kvantitatív és kvalitatív analízise

Témavezető: Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna, egyetemi tanár
Magatartástudományi Intézet

Az inzulin komplex centrális energetikai hatásai.

Témavezető: Dr. Soós Szilvia, egyetemi adjunktus
Transzlációs Medicina Intézet

A centrális inzulin energetikai hatásainak változásai az életkor és a tápláltsági állapot függvényében

Témavezető: Dr. Soós Szilvia, egyetemi adjunktus
Transzlációs Medicina Intézet

A korfüggő testösszetétel változások, az időskori sarcopenia vizsgálata Baranya megyei szociális otthon(ok)ban

Témavezető: Dr. Soós Szilvia, egyetemi adjunktus
Transzlációs Medicina Intézet

A korfüggő testösszetétel változások, az időskori sarcopenia vizsgálata PTE ÁOK geriátriai betegeiben.

Témavezető: Dr. Soós Szilvia, egyetemi adjunktus
Transzlációs Medicina Intézet

Korfüggő légzésfunkciós változások

Témavezető: Dr. Soós Szilvia, egyetemi adjunktus
Transzlációs Medicina Intézet

A cholecystokinin (CCK) receptorok aktivitásának energetikai hatásai: kor- és testösszetétel-függő eltérések

Témavezető: Dr. Balaskó Márta, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

A galanin peptid-család energetikai hatásai: változások az életkor és a tápláltsági állapot függvényében

Témavezető: Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

A neuropeptid Y (NPY) centrális energetikai hatásai: életkortól és tápláltsági állapottól függő eltérések

Témavezető: Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

Tranziens receptor potenciál (TRP) ioncsatornák szerepe energetikai szabályozási folyamatokban.

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

Az energetikai szabályozás vizsgálata kapszaicin deszenzitizált patkánymodellben.

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

Neuropeptidek szerepe lipopoliszacharid-indukálta láz kialakulásában.

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

Gyógyszeres kölcsönhatások értékelése a gyógyszerhatóanyagok gyógyszermetabolizmust befolyásoló tulajdonságai szerint.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Gyógyszeres kölcsönhatások értékelésének, preventív szűrésének bioinformatikai lehetőségei.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Parenterális és enterális táplálás szerepe és lehetőségei a betegellátásban.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Új direkt kommunikációs útvonalak a sejtek között: nanocsövek vizsgálata mikroszkópiai módszerekkel

Témavezető: Dr. Szabó-Meleg Edina, egyetemi adjunktus
Biofizikai Intézet

A depresszió három találat elméletének vizsgálata rágcsálóban, a PACAP génhiányos egér segítségével. Viselkedési és immunhisztokémiai vizsgálatok.

Témavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

Agyi neuropeptidek megjelenése az életkor függvényében, patkányban. Immunhisztokémiai vizsgálatok.

Témavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

A stresszreakció vizsgálata az életkor előrehaladtával patkányban.

Témavezető: Dr. Kovács László Ákos, egyetemi adjunktus
Anatómiai Intézet

A tüdő öregedésének molekuláris mechanizmusa

Témavezető: Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet, egyetemi tanár
Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet

A centrális projekciójú Edinger-Westphal mag stresszben és depresszióban vitt szerepének vizsgálata. Léziós kísérletek, immunhisztokémiai vizsgálatok.

Témavezető: Dr. Gaszner Balázs, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

Biomarkerek a tüdődaganatok kialakulásában / mikrovezikulák

Témavezető: Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet, egyetemi tanár
Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet

Gyulladásos folyamatok jelátvitele a tüdőben / öregedés

Témavezető: Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet, egyetemi tanár
Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet

Drog transzporterek szerepe a tüdőben

Témavezető: Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet, egyetemi tanár
Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet

A tímusz öregedés molekuláris mechanizmusa

Témavezető: Dr. Kvell Krisztián, egyetemi docens
Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet

Gyógyszerárak összevetési metodikái

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Gyógyszerészi gondozás hazai elterjesztésének lehetőségei, beteg/fogyasztó csoportok kijelölése.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Gyógyszerek szakmai ismertetőinek objektív értékelési metodikái.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Nem törzskönyvezett készítmények fogyasztásának szakmai veszélyei, gyógyszerterápiás kölcsönhatásaik

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

A gyógyszerterápia során a beteg-együttműködés követésének metodikái, lehetőségei.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Gyógyszerhamisítás gyors azonosítási lehetőségei

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Kórházi formuláriák jelentősége, kialakításuk szempontjai

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Internetes gyógyszerforgalmazás helyzete és veszélyei, online gyógyszertárak szakmai értékelése.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

„Csodaszerek” nyomában

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Hitek és tévhitek a gyógyszerhelyettesítések megítélésénél, alkalmazásánál

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Endokrinológia - A viszcerális obezitás vizsgálata 2-es típusú diabeteses betegeken testösszetétel-mérés alapján.

Témavezető: Dr. Bódis Beáta, főorvos
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Axilláris status jelentősége korai emlőrák esetén

Témavezető: Dr. Kovács Gyula, szakorvos
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Saját zsír autotranszfer alkalmazása reconstructios és esztétikai sebészeti esetekben

Témavezető: Dr. Kovács Gyula, szakorvos
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Hasi lebenyek keringésének klinikai és kísérletes vizsgálata

Témavezető: Dr. Kovács Gyula, szakorvos
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Környezeti és genetikai tényezők kölcsönhatása a daganatok kialakulásában.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár
Orvosi Népegészségtani Intézet

A táplálkozás és a daganatok kapcsolatának állatkísérletes, illetve in vitro vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár
Orvosi Népegészségtani Intézet

A daganatok iránti egyéni érzékenység genetikai alapjai.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár
Orvosi Népegészségtani Intézet

A vastagbéldaganatok iránti egyéni érzékenység molekuláris epidemiológiai vizsgálata.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár
Orvosi Népegészségtani Intézet

Epigenetikai tényezők szerepe a karcinogenezisben: DNS-metilációs mintázatok.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár
Orvosi Népegészségtani Intézet

Genetikailag módosított élelmiszerek egészségi hatásai.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár
Orvosi Népegészségtani Intézet

A kábítószerekre vonatkozó jogi szabályozás helyzete és alakulása hazánkban és külföldön.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár
Orvosi Népegészségtani Intézet

Az emberi élet szabályozását érintő alkotmánybírósági döntések.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár
Orvosi Népegészségtani Intézet

Étrendkiegészítők hatásának molekuláris mechanizmusai.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár
Orvosi Népegészségtani Intézet

Kisebbségek egészségi állapotának vizsgálata.

Témavezető: Dr. Kiss (Orsós) Zsuzsanna, egyetemi adjunktus
Orvosi Népegészségtani Intézet

Egészségnevelési projektek hátrányos helyzetű társadalmi csoportokban.

Témavezető: Dr. Kiss (Orsós) Zsuzsanna, egyetemi adjunktus
Orvosi Népegészségtani Intézet

Egészségnevelési programok a gyakorlatban.

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár
Orvosi Népegészségtani Intézet

Környezeti minták vizsgálata sejtszintű genotoxicitási tesztben. DNS- mikrogélelektroforézis technika alkalmazási lehetőségei.

Témavezető: Dr. Varga Csaba, egyetemi tanár
Orvosi Népegészségtani Intézet

Gyógyvizek és termálvizek szerves anyagainak lehetséges terápiás és/vagy toxikus hatásai.

Témavezető: Dr. Varga Csaba, egyetemi tanár
Orvosi Népegészségtani Intézet

Különböző típusú szívműtéten áteső betegek kognitív működéseit és életminőségét meghatározó tényezők vizsgálata

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus
Magatartástudományi Intézet

A depresszió és a II. típusú diabetes mellitus összefüggései

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus
Magatartástudományi Intézet

A beteg adherencia javításának lehetőségei 2-es típusú diabetes mellitusos betegek körében.

Témavezető: Dr. Rinfel József, intézeti főorvos
Alapellátási Intézet

A depresszió és a gyulladásos bélbetegségek kapcsolata

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus
Magatartástudományi Intézet

Lipid célértékek elérhetősége magas kardiovaszkuláris kockázattal rendelkező betegeknél.

Témavezető: Dr. Rinfel József, intézeti főorvos
Alapellátási Intézet

A 2-es típusú cukorbetegek háziorvosi gondozásának problémái.

Témavezető: Dr. Rinfel József, intézeti főorvos
Alapellátási Intézet

Az időskorúak aktivitását és életminőségét befolyásoló biopszichoszociális tényezők

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus
Magatartástudományi Intézet

Individuális, párkapcsolati és családi alkalmazkodási folyamatok összefüggése rákos betegek esetében

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus
Magatartástudományi Intézet

A depresszió és életminőség jelentősége és vizsgálati lehetőségei szívműtött betegek esetében

Témavezető: Dr. Tiringer István, egyetemi adjunktus
Magatartástudományi Intézet

5. A bőrérintettségre vonatkozó kérdőív validálása systemás sclerosisban

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

Funkcionális és strukturális MRI eljárások a neuropszichológiai alapkutatásban

Témavezető: Dr. Feldmann Ádám, egyetemi adjunktus
Magatartástudományi Intézet

2. Klinikai és epidemiológiai vizsgálatok szisztémás autoimmun kórképekben

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

1. Belsőszervi manifesztációk a szisztémás kötőszöveti betegségekben

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

3. Autoantitestek specificitásának vizsgálata szisztémás sclerosisban

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

4. A betegség aktivitásának megítélése, aktivitási indexek tanulmányozása és validálása systemás sclerosisban

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

6. Bőr és muskulosckeltális érintettség vizsgálata systémás sclerosiban.

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

7. Kronobiológiai vizsgálatok reumatológiai és szisztémás autoimmun betegségekben.

Témavezető: Prof. Dr. Czirják László, egyetemi tanár
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

17. A gerincfájdalom diagnosztikai lehetőségei

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

12. Biomarkerek jelentősége szisztémás autoimmun betegségekben

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

16. Idiopathiás gyulladásos myopathiák diagnosztikája

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

9. Scleroderma túlélésének vizsgálati lehetőségei

Témavezető: Dr. Kumánovics Gábor, egyetemi docens
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

10. Szisztémás vasculitisek klinikai- laboratóriumi jellemzői

Témavezető: Dr. Kumánovics Gábor, egyetemi docens
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

22. Arthritis psoriatica

Témavezető: Dr. Horváth Gábor, klinikai főorvos
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

23. Kötőszöveti betegségek mozgásszervi vonatkozásai

Témavezető: Dr. T. Kovács Katalin, egyetemi tanársegéd
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

11. Korai, nem differenciált autoimmun betegségben szenvedők klinikai-laboratóriumi adatainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Kumánovics Gábor, egyetemi docens
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

Placebo hatás

Témavezető: Dr. Szolcsányi Tibor, egyetemi adjunktus
Magatartástudományi Intézet

A foszfoglükomutáz jelentősége a lítium hatásmechanizmusában. (kísérletes munka)

Témavezető: Prof. Dr. Miseta Attila, egyetemi tanár
Laboratóriumi Medicina Intézet

A táplálkozás szerepe a lítium therapia hatékonyságában. (kísérletes munka)

Témavezető: Prof. Dr. Miseta Attila, egyetemi tanár
Laboratóriumi Medicina Intézet

Gasztroenterológia - A gasztrointesztinális endoscopia minőségi mutatói

Témavezető: Dr. Vincze Áron
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia - Post ERCP-s pancreatitis kockázati tényezői, megelőzési lehetőségei

Témavezető: Dr. Vincze Áron
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

18. Akut fázis fehérjék szerepe szisztémás sclerosisban

Témavezető: Dr. Minier Tünde, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

19. A Raynaud szindrómát felmérő kérdőív (Raynaud’s Condition Score) adaptálása és validálása magyar nyelven, illetve tesztelése Primaer Raynaud, Secundaer Raynaud és Szisztémás sclerosisos betegeinken

Témavezető: Dr. Minier Tünde, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

Az orvosképzés stresszeinek vizsgálata és a prevenció lehetőségei

Témavezető: Dr. Varga József, egyetemi adjunktus
Magatartástudományi Intézet

Stresszkezelés, prevenció, egészségpszichológia az orvosi gyakorlatban

Témavezető: Dr. Varga József, egyetemi adjunktus
Magatartástudományi Intézet

Hypertoniás sportolók gondozása a háziorvosi praxisban

Témavezető: Dr. Bálint Orsolya
Alapellátási Intézet

Hematológia - Az apheresis hasznosságának megítélése hypertrigliceridaemiás betegeknél.

Témavezető: Dr. Nagy Ágnes, főorvos
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Hematológia - Farmakokinetikai vizsgálatok végzése haemophiliás betegeknél

Témavezető: Dr. Nagy Ágnes, főorvos
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Egészség nevelői tevékenységet bemutató összegzés.

Témavezető: Dr. Kiss Erika
Alapellátási Intézet

A lizofoszfatidsav (LPA) és receptorainak szerepe a zsírszövet hormon és citokin termelésének szabályozásában.

Témavezető: Dr. Nagyné Kiss Gyöngyi, egyetemi adjunktus
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Roma betegek családorvosi ellátása

Témavezető: Dr. Szabó János
Alapellátási Intézet

Sürgősségi ellátás a családorvos munkájában

Témavezető: Dr. Szabó János
Alapellátási Intézet

A családorvos munkájának sajátosságai

Témavezető: Dr. Szabó János
Alapellátási Intézet

A családok gyógyszer és gyógyhatású készítmény vásárlási szokásainak felmérése

Témavezető: Dr. Sándor György
Alapellátási Intézet

Vizeletürítési és tartási zavarok a gyermekkorban: a szűrés lehetőségei az alapellátásban

Témavezető: Dr. Sándor György
Alapellátási Intézet

Ingergazdag környezet neuroprotektív hatásainak vizsgálata mangán kontrasztanyagos kvantitatív MRI módszerekkel

Témavezető: Dr. Tóth Arnold
Anatómiai Intézet

Oxytocin limbikus rendszeri hatásainak vizsgálata rhesus majomban

Témavezető: Dr. László Kristóf, egyetemi docens
Élettani Intézet

Az elhízás prevalenciájának vizsgálata egy multicentrikus európai projekt keretein belül

Témavezető: Prof. Dr. Molnár Dénes, egyetemi tanár
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

A testösszetétel meghatározásának új eszközei: bioelektromos impedancia, ultrahangos bőrredő mérés

Témavezető: Prof. Dr. Molnár Dénes, egyetemi tanár
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Intervenció hatása a gyermekek testösszetételére és életmódjára

Témavezető: Prof. Dr. Molnár Dénes, egyetemi tanár
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Kardiovaszkuláris rizikó becslésére alkalmas pontrendszer kidolgozása gyermekkorban

Témavezető: Prof. Dr. Molnár Dénes, egyetemi tanár
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

A pectus excavatum minimál invazív módszerrel végzett műtét eredményének hosszú távú vizsgálata

Témavezető: Dr. Farkas András, klinikai főorvos
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Az esszenciális zsírsavak metabolizmusának zavarai gyermekgyógyászati kórképekben

Témavezető: Prof. Dr. Decsi Tamás, egyetemi tanár
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

A csecsemőtáplálás időszerű kérdései

Témavezető: Prof. Dr. Decsi Tamás, egyetemi tanár
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Zsírsavellátottság várandós anyákban és gyermekeikben

Témavezető: Prof. Dr. Decsi Tamás, egyetemi tanár
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Bizonyítékokon alapuló orvoslás a gyermekgyógyászati gyakorlatban

Témavezető: Prof. Dr. Decsi Tamás, egyetemi tanár
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

A cerebralis paresis epidemiológája és aetiológiája

Témavezető: Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin, egyetemi docens
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Krónikus neurológiai betegségben szenvedő gyermekek életminősége

Témavezető: Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin, egyetemi docens
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Hydrocephalus miatt shuntműtéten átesett gyermekek hosszú távú nyomonkövetése

Témavezető: Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin, egyetemi docens
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Hogyan befolyásolja egy honlap kialakítása az epilepsziás gyermekek és szüleik tájékozottságát a betegséggel kapcsolatosan?

Témavezető: Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin, egyetemi docens
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Rectum daganatok preoperatív sugárkezelése

Témavezető: Prof. Dr. Bellyei Szabolcs, egyetemi tanár
Onkoterápiás Intézet

Üvegionomer cement a rekonstruktív középfülsebészetben

Témavezető: Dr. Ráth Gábor, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Tympanoplastica eredményeinek hosszú távú nyomonkövetése

Témavezető: Dr. Ráth Gábor, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Biológiai terápia gyermekkori gyulladásos bélbetegségben

Témavezető: Dr. Tárnok András, egyetemi docens
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Percutan endoscopos gastrostoma (PEG) beültetésen átesett gyermekek nyomonkövetése

Témavezető: Dr. Tárnok András, egyetemi docens
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia - Gyulladásos bélbetegségek genetikai háttere: fenotípus-genotípus korreláció vizsgálata IBD-s beteganyagunkban

Témavezető: Dr. Sarlós Patrícia, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

A baciknak nincs is sejtvázuk. De van! Ismerjük meg őket biofizikai módszerekkel

Témavezető: Dr. Barkó Szilvia, egyetemi adjunktus
Biofizikai Intézet

Egy különleges motorfehérje, a miozin16, szerepe az idegfejlődésben

Témavezető: Dr. Kengyel András, egyetemi tanársegéd
Biofizikai Intézet

Agyi receptor vizsgálatok bevezetése neurógiai kórképek differenciál diagnosztikájában

Témavezető: Prof. Dr. Zámbó Katalin, egyetemi tanár
Klinikai Központ Nukleáris Medicina Intézet

Fotoaktív fehérjék funkcionális dinamikájának vizsgálata ultragyors spektroszkópiai módszerekkel

Témavezető: Dr. Lukács András, egyetemi docens
Biofizikai Intézet

Szuperrezolúciós mikroszkópia a sejtek közötti kommunikáció vizsgálatára

Témavezető: Dr. Szabó-Meleg Edina, egyetemi adjunktus
Biofizikai Intézet

Önsegítő egészség-fejlesztő hálózatok kialakításának mentálhigiénés vonatkozásai hátrányos helyzetű közösségekben

Témavezető: Prof. Dr. Szilárd István, címzetes egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

Egy rendezetlen fehérje egy rendezett szerkezetben

Témavezető: Dr. Bugyi Beáta, egyetemi docens
Biofizikai Intézet

Építsünk sejtet: biomimetikus modellek

Témavezető: Dr. Bugyi Beáta, egyetemi docens
Biofizikai Intézet

Lassít vagy gyorsít? Forminok hatása az aktin filamentumok képződésére

Témavezető: Dr. Huber Tamás, egyetemi adjunktus
Biofizikai Intézet

Tropomiozin izoformák és a gelsolin család fehérjéinek kölcsönhatásai az aktin sejtvázban

Témavezető: Dr. Talián Csaba Gábor, egyetemi adjunktus
Biofizikai Intézet

Fluoreszcensen módosított aktin mutánsok vizsgálata spektroszkópiai és mikroszkópos módszerekkel

Témavezető: Dr. Talián Csaba Gábor, egyetemi adjunktus
Biofizikai Intézet

Áldás vagy átok? Toxinok kölcsönhatása az aktinnal

Témavezető: Prof. Dr. Nyitrai Miklós, egyetemi tanár
Biofizikai Intézet

Fotoaktív és fotokromikus fehérjék vizsgálata fluoreszcencia és tranziens abszorpció segítségével

Témavezető: Dr. Lukács András, egyetemi docens
Biofizikai Intézet

Hámsejtek és strómális elemek interakciójának vizsgálata a tüdő regenerációjában - 3 dimenziós in vitro tüdőszöveti modell alkalmazása a gyakorlatban. Kísérletes munka

Témavezető: Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet, egyetemi tanár
Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet

Neuropeptid és receptor expressziós vizsgálatok egér és humán szövetmintákon, molekuláris biológiai módszerekkel

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Az endometriózis kialakulásában és progressziójában szerepet játszó gyulladásos mechanizmusok molekuláris szintű vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

A képalkotó vizsgálatok által asszisztált regionális anesztézia szerepe a perioperatív fájdalom és fájdalomcsillapítás konceptuális modelljében

Témavezető: Dr. Almási Róbert Gyula EDPM, egyetemi adjunktus
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Kisnyálmirigyek szövettani vizsgálata szisztémás autoimmun betegségekben

Témavezető: Prof. Dr. Tornóczki Tamás, egyetemi tanár
Pathológiai Intézet

ABCG2 drogtranszporter szerepe drog rezisztens tüdő adenokarcinoma sejtvonal szelekciójában

Témavezető: Dr. Járomi Luca, egyetemi adjunktus
Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet

Magasabb kognitív funkciók (végrehajtó funkciók) kapcsolata a szubklinikai személyiségvonásokkal

Témavezető: Dr. Birkás Béla, egyetemi docens
Magatartástudományi Intézet

Életmenet stratégiák pszichés indikátorai és hatásai az életminőségre

Témavezető: Dr. Birkás Béla, egyetemi docens
Magatartástudományi Intézet

Gliómák multimodális MR vizsgálata

Témavezető: Dr. Horváth Andrea
Idegsebészeti Klinika

Vajon segít a shunt? – Liquortér volumetria hydrocephalusos betegekben

Témavezető: Dr. Horváth Andrea
Idegsebészeti Klinika

Környezeti minták genotoxikológiai és ökotoxikológiai vizsgálata.

Témavezető: Dr. Gerencsér Gellért, egyetemi adjunktus
Orvosi Népegészségtani Intézet

Mély agyi stimuláció és abláció hatása a hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid plazmakoncentrációra

Témavezető: Dr. Balás István, egyetemi docens
Idegsebészeti Klinika

Intraoperatív elektrofiziológiai adatok, és a klinikai tünetek korrelációja mozgászavarok mély agyi stimulációs kezelése során

Témavezető: Dr. Balás István, egyetemi docens
Idegsebészeti Klinika

Mély agyi stimuláció hatása az agyi térfogatra

Témavezető: Dr. Perlaki Gábor, tudományos munkatárs
Idegsebészeti Klinika

Intraoperatív stimulációs ingerlési küszöbérték, és a klinikai tünetek korrelációja mozgászavarok mély agyi stimulációs kezelése során

Témavezető: Dr. Balás István, egyetemi docens
Idegsebészeti Klinika

Bioaktív polifenolok folyadékkromatográfiás vizsgálata

Témavezető: Dr. Bóna Ágnes, egyetemi adjunktus
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Intrapulmonalis gócok CT vizsgálata

Témavezető: Dr. Faluhelyi Nándor, egyetemi adjunktus
Orvosi Képalkotó Klinika

A konstipáció funkcionális radiológiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Faluhelyi Nándor, egyetemi adjunktus
Orvosi Képalkotó Klinika

A primer ciliumok szerepe a cuprizone által indukált kísérletes demyelinizációs modellben

Témavezető: Dr. Ács Péter, egyetemi adjunktus
Neurológiai Klinika

Kognitív funkciók térképezése kvantitatív EEG vizsgálat (LORETA) és funkcionális MRI elemzésével.

Témavezető: Dr. Tóth Márton, egyetemi adjunktus
Neurológiai Klinika

Különböző kognitív feladathelyzetek hatása az EEG háttértevékenységre.

Témavezető: Dr. Tóth Márton, egyetemi adjunktus
Neurológiai Klinika

Kismolekulák és fehérjék meghatározása kapilláris izoelektromos fókuszálás (CIEF) módszerrel

Témavezető: Fenyvesiné Dr. Páger Csilla, egyetemi adjunktus
Bioanalitikai Intézet

Hogyan befolyásolja a transzfúzióra kerülő vörösvérsejtek működőképességét a tárolás alatti glukózkoncentráció? - O-glikoziláció vizsgálata vörösvérsejteken.

Témavezető: Dr. Faust Zsuzsanna, egyetemi adjunktus
Laboratóriumi Medicina Intézet

Hidrofil karotinoidszármazékok előállítása

Témavezető: Dr. Agócs Attila, egyetemi docens
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Természetes karotinoidok szintetikus módosítása és a termékek farmakológiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Nagy Veronika, egyetemi docens
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

A sejthalált befolyásoló metabolomikai változások követése

Témavezető: Dr. Takátsy Anikó, egyetemi docens
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Endokrin, ökotoxikus gyógyszermaradványok LC/MS (nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia-tömegspektrometria) analízise

Témavezető: Dr. Takátsy Anikó, egyetemi docens
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Polifenolok és egyéb antioxidánsok mennyiségi analízise LC-UV-Vis és LC/MS technikával

Témavezető: Dr. Takátsy Anikó, egyetemi docens
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Vizelet katekolamin szintek változása a testmozgás függvényében.

Témavezető: Vassné Dr. Lakatos Ágnes, egyetemi docens
Laboratóriumi Medicina Intézet

Endoplazmatikus retikulum stressz vizsgálata glioblastoma sejtvonalak és primer kultúrák túlélésére, génexpressziós mintázatára és miRNS profiljára

Témavezető: Dr. Pap Marianna, egyetemi docens
Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Potenciálisan veszélyes környezeti szennyezők kimutatása biológiai mintákban

Témavezető: Dr. Dergez Tímea, egyetemi adjunktus
Bioanalitikai Intézet

Potenciálisan veszélyes környezeti szennyezők kimutatása magyarországi vizekben

Témavezető: Dr. Poór Viktória, egyetemi adjunktus
Bioanalitikai Intézet

Egy B-sejtes lymphoma nyirokút-terjedésének vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Balogh Péter, egyetemi tanár
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Artériás revascularizáció a koronária sebészetben

Témavezető: Prof. Dr. Szabados Sándor, egyetemi tanár
Szívgyógyászati Klinika

Problémaalapú, színtérorientált egészségnevelés a gyakorlatban

Témavezető: Dr. Szendi Katalin, egyetemi adjunktus
Orvosi Népegészségtani Intézet

Nem atheroscleroticus eredetű coronaria eltérések CT vizsgálata

Témavezető: Dr. Várady Edit, egyetemi adjunktus
Orvosi Képalkotó Klinika

Billentyűbetegségek CT vizsgálata

Témavezető: Dr. Szukits Sándor, radiológus szakorvos
Orvosi Képalkotó Klinika

CT vizsgálat szerepe a CAD rizkóbecslésben

Témavezető: Dr. Várady Edit, egyetemi adjunktus
Orvosi Képalkotó Klinika

Percutan epeúti beavatkozások

Témavezető: Dr. Rostás Tamás, klinikai főorvos
Orvosi Képalkotó Klinika

A fiatalok körében népszerű élvezeti cikkek vasculáris hatásának elemzése az e-tracking módszerrel

Témavezető: Dr. Battyáni István, egyetemi docens
Orvosi Képalkotó Klinika

Fizikai tréning érrendszerre gyakorolt hatásának elemzése e-tracking módszerrel

Témavezető: Dr. Battyáni István, egyetemi docens
Orvosi Képalkotó Klinika

Az ultrahang kontrasztanyagos vizsgálat értéke az alsó végtagi vénás betegségekben

Témavezető: Dr. Battyáni István, egyetemi docens
Orvosi Képalkotó Klinika

Orvosi és biológiai adatok értékelése statisztikai módszerekkel

Témavezető: Dr. Pótó László, egyetemi docens
Bioanalitikai Intézet

Automatikus képkiértékelő algoritmusok fejlesztése neurotraumatológiában

Témavezető: Dr. Tóth Arnold, egyetemi adjunktus
Orvosi Képalkotó Klinika

A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) végtag-iszkémiában betöltött szerepének vizsgálata (2 fő)

Témavezető: Dr. Tamás Andrea, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

A PACAP hatásának vizsgálata bélsejteken (1 hallgató)

Témavezető: Dr. Horváth-Opper Gabriella, egyetemi docens
Anatómiai Intézet

PACAP KO és vad egerek agyterületeinek összehasonlító molekuláris térképezése

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár
Anatómiai Intézet

A PIBF expressziójának és funkciójának vizsgálata JEG-3 choriocarcinoma sejtvonalon

Témavezető: Prof. Dr. Szekeres Júlia, egyetemi tanár
Orvosi Biológiai Intézet és Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Anatómia és határterületei (2-3 hallgató számára)

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár
Anatómiai Intézet

Migránsok szűrővizsgálatának nemzetközi gyakorlata

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus
Műveleti Medicina Tanszék

Felmerülő és visszatérő betegségek megjelenésének veszélyei Magyarországon és az EU-ban - migrációhoz köthető aspektusok

Témavezető: Dr. Katz Zoltán, egyetemi tanársegéd
Műveleti Medicina Tanszék

Bakteriofágok gyakorlati alkalmazásának lehetőségei és korlátai.

Témavezető: dr. Schneider György, egyetemi adjunktus
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Szövettani elváltozások az emberi agykéregben temporális lebeny epilepsziában

Témavezető: Dr. Ábrahám Hajnalka, egyetemi docens
Központi Elektronmikroszkópos Laboratórium

Pro- és antiinflammatorikus markerek vizsgálata polytraumatizált és égett betegekben

Témavezető: Dr. Loibl Csaba, egyetemi tanársegéd
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Új vírusok és vírus-szerű ágensek felfedezése emberben és állatokban molekuláris és virális metagenomikai módszerekkel

Témavezető: Prof. Dr. Reuter Gábor, egyetemi tanár
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Új, burok nélküli, pozitív, egyszálú RNS (+ssRNS) genomú vírusok azonosítása és jellemzése

Témavezető: Prof. Dr. Reuter Gábor, egyetemi tanár
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Klinikai esetekből és járványokból kimutatott humán pathogén vírusok molekuláris epidemiológiai vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Reuter Gábor, egyetemi tanár
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Költséghatékony funkcionális végtagprotézisek preklinikai és klinikai vizsgálata, valamint fejlesztése EEG-jelanalízissel és 3D technológiák segítségével

Témavezető: Prof. Dr. Nyitrai Miklós, egyetemi tanár
Biofizikai Intézet

FORMIN: egy sokszínű fehérje az ideg-, és izomfejlődésben

Témavezető: Dr. Bugyi Beáta, egyetemi docens
Biofizikai Intézet

Mély agyi stimulációs kezelés hatékonyságának vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

Mély agyi stimuláció patofiziológiájának vizsgálata funkcionális képalkotás segítségével

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

Mély agyi stimuláció alkalmazása Parkinson- kórban, esszenciális tremorban és disztóniában

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

Tremorok elektrofiziológiai vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

Az agytevékenységek in vivo elektrofiziológiai vizsgálata mély agyi stimulátor beültetés során

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

Parkinson-kór kezelése: gyógyszeres, műtéti és non-invazív technikák

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

Az esztétikus fogászatban használt adhezív ragasztók baktérium ellenes hatása

Témavezető: Dr. Tigyi Zoltán, egyetemi adjunktus
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Kognitív funkciók vizsgálata sclerosis multiplexben

Témavezető: Dr. Ács Péter, egyetemi adjunktus
Neurológiai Klinika

Pszichoterápiás lehetőségek sclerosis multiplexben

Témavezető: Dr. Ács Péter, egyetemi adjunktus
Neurológiai Klinika

Neuroimmunológiai betegségek klinikai lefolyása és a jelenleg alkalmazott kezelések hatékonysága

Témavezető: Prof. Dr. Komoly Sámuel, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

Fehérjevizsgálatok szeptikus betegek vér és vizeletmintáiban

Témavezető: Dr. Ragán Dániel, PhD hallgató
Laboratóriumi Medicina Intézet

Sportolók biológiai útlevele: vérdopping

Témavezető: Dr. Kiss Gabriella, szakorvos
Laboratóriumi Medicina Intézet

A szájsebészeti beavatkozások során csontot érő hőterhelés és következményeinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Szalma József, egyetemi docens
Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Az oxidatív stressz szerepe a betegségek kialakulásában, markerek, kockázatbecslés, prevenció

Témavezető: Dr. Németh Balázs, egyetemi adjunktus
Orvosi Népegészségtani Intézet

Kardiális mikropotenciálok non-invazív regisztrálása, jelentőségük a kardiovaszkuláris kockázatbecslésben

Témavezető: Dr. Németh Balázs, egyetemi adjunktus
Orvosi Népegészségtani Intézet

Gasztroenterológia - Benignus és malignus epeúti szűkületek ellátása.

Témavezető: Dr. Vincze Áron
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Teljes revaszkularizációra törekvés a katéteres intervenció során

Témavezető: Prof. Dr. Horváth Iván Gábor, egyetemi tanár
Szívgyógyászati Klinika

Akut koronária szindróma ellátása - STEMI, NSTEMI ellátási stratégiák

Témavezető: Prof. Dr. Horváth Iván Gábor, egyetemi tanár
Szívgyógyászati Klinika

Objektív mérési módszerek (pressure wire, IVUS, OCT) gyakorlati alkalmazása

Témavezető: Prof. Dr. Horváth Iván Gábor, egyetemi tanár
Szívgyógyászati Klinika

Transzradiális beavatkozás coronaria intervenciók során

Témavezető: Prof. Dr. Komócsi András, egyetemi tanár
Szívgyógyászati Klinika

Kombinált trombocita aggregációgátló kezelés hatékonyságának mérése

Témavezető: Prof. Dr. Komócsi András, egyetemi tanár
Szívgyógyászati Klinika

Korszerű diagnosztikus lehetőségek az intervencionális kardiológiában

Témavezető: Dr. Kónyi Attila, egyetemi adjunktus
Szívgyógyászati Klinika

In stent resztenózis – patofiziológia, terápiás lehetőségek

Témavezető: Dr. Kónyi Attila, egyetemi adjunktus
Szívgyógyászati Klinika

Koszorúér bifurkációt érintő sztenózisok perkután koronária intervenciója

Témavezető: Dr. Kónyi Attila, egyetemi adjunktus
Szívgyógyászati Klinika

Citokinek szerepe a plakk vulnerabilitásban

Témavezető: Dr. Kónyi Attila, egyetemi adjunktus
Szívgyógyászati Klinika

Intracoronáriás thrombus vizsgálata ST elevációs miokardiális infarktusban

Témavezető: Dr. Kónyi Attila, egyetemi adjunktus
Szívgyógyászati Klinika

Koronária revaszkularizációs eljárásokat követő klinikai kimenetel - a témában megjelent tanulmányok meta-analízise

Témavezető: Dr. Vorobcsuk András
Szívgyógyászati Klinika

Szívritmus variabilitás elemzés: módszerek, alkalmazási lehetőségek

Témavezető: Dr. Hejjel László, egyetemi docens
Szívgyógyászati Klinika

A szívizom-kontraktilitás peptiderg szabályozó mechanizmusainak vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár
Szívgyógyászati Klinika

Az apelin szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár
Szívgyógyászati Klinika

Az endothelin-1 szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár
Szívgyógyászati Klinika

A nitrogén-monoxid szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár
Szívgyógyászati Klinika

A reaktív oxigén gyökök szerepe a szívizom-kontraktilitás szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár
Szívgyógyászati Klinika

A szívizom-hipertrófia molekuláris mechanizmusainak vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár
Szívgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia - A széklet calprotectin vizsgálat jelentősége krónikus hasmenésben és gyulladásos bélbetegségben

Témavezető: Dr. Sarlós Patrícia, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Gasztroenterológia – Újkeletű gasztroenterológiai betegségek a terhesség alatt – a diagnosztika és a terápia lehetőségei, nehézségei

Témavezető: Dr. Sarlós Patrícia, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Béres Bence: Vizelet deviációval járó radikális kismedencei műtétek morbiditásának vizsgálata

Témavezető: Dr. Szántó Árpád, egyetemi docens
Urológiai Klinika

Kardiológia - Hemoreológiai paraméterek alakulása klinikai betegcsoportokban. Diagnosztikai és prognosztikai megfontolások

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Kis molekulatömegű fehérjék vizsgálata fiatalkorú gasztroenterológiai betegek vér- és vizeletmintáiban

Témavezető: Dr. Szirmay Balázs, rezidens orvos
Laboratóriumi Medicina Intézet

Alacsony stádiumú heredaganatok terápiája

Témavezető: Prof. Dr. Farkas László, emeritus professzor
Urológiai Klinika

Alternatív kezelési lehetőségek a BPH-ban

Témavezető: Dr. Fábos Zoltán, klinikai főorvos
Urológiai Klinika

Vizelettartási zavarok komplex diagnosztikája és terápiája

Témavezető: Dr. Pytel Ákos, egyetemi adjunktus
Urológiai Klinika

Sentinel nyirokcsomó vizsgálata pénisz tumorok kezelésében

Témavezető: Dr. Pytel Ákos, egyetemi adjunktus
Urológiai Klinika

Az erectilis dysfunctio korszerű kezelése

Témavezető: Dr. Szántó Árpád, egyetemi docens
Urológiai Klinika

Vesekövek profilaxisa

Témavezető: Dr. Villányi Kinga, klinikai főorvos
Urológiai Klinika

Gyerekkori kőbetegség hosszú távú nyomon követése

Témavezető: Dr. Villányi Kinga, klinikai főorvos
Urológiai Klinika

Hólyagdaganatok molekuláris – genetikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Beöthe Tamás
Urológiai Klinika

Laparoscopia az urológiában

Témavezető: Dr. Pusztai Csaba
Urológiai Klinika

A húgycső szűkületek komplex urológiai ellátása

Témavezető: Dr. Damásdi Miklós, egyetemi adjunktus
Urológiai Klinika

Veserák új prognosztikai paramétereinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Jávorházy András, egyetemi adjunktus
Urológiai Klinika

Horváth Csenge: Kisméretű vesedaganatok laparoszkópos rezekciója

Témavezető: Dr. Szántó Árpád, egyetemi docens
Urológiai Klinika

Kombinált terheléses tesztek klinikai vizsgálata tüdőresectios műtét előtt. Egy és több paraméteres monitorozás összehasonlítása.

Témavezető: Dr. Szalai Gábor, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Czövek Petra: A vese onkocytoma és chromophob veserák differenciális diagnózisa és prognózisa

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Gyula, tudományos tanácsadó
Urológiai Klinika

Dajnics Brigitta: A végstádiumú vesék tumorai: a mikrokörnyezet immunhisztológiai vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Gyula, tudományos tanácsadó
Urológiai Klinika

Vastag Fanni: A papillaris veserákok differenciális diagnózisa és prognózisa

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Gyula, tudományos tanácsadó
Urológiai Klinika

Amyotrophiás lateralsclerosis kliniko-pathologiai elemzése

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens
Neurológiai Klinika

Korai biomarkerek vizsgálata nőgyógyászati daganatokban

Témavezető: Prof. Dr. Kiss István, egyetemi tanár
Orvosi Népegészségtani Intézet

Trachea sebészeti eljárások. Állatkísérletes modell.

Témavezető: Dr. Lujber László, egyetemi docens
Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Endoscopos koponyalapi sebészeti eljárások.

Témavezető: Dr. Lujber László, egyetemi docens
Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

A CT vizsgálati protokollok optimalizálásának hatása a pácienseket ért sugárterhelésre

Témavezető: Dr. Kékkői László, radiológus szakorvos
Orvosi Képalkotó Klinika

Veleszületett immunválasz törzsfejlődése

Témavezető: Dr. Engelmann Péter, egyetemi docens
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Vesetranszplantáltak és dializált betegek komplex fogászati (oro-dentalis) vizsgálata

Témavezető: Dr. Varga Ádám, egyetemi tanársegéd
Klinikai Központ Sebészeti Klinika

Az emésztőtraktus daganatainak a kezelése.

Témavezető: Dr. Karádi Oszkár, egyetemi docens
Onkoterápiás Intézet

A PET CT szerepe a sugártervezésben.

Témavezető: Dr. Boronkai Árpád, egyetemi docens
Onkoterápiás Intézet

A GIST tumorok és a szarkómák gyógyszeres kezelése.

Témavezető: Dr. Kövér Erika, klinikai főorvos
Onkoterápiás Intézet

A lelki és környezeti tényezők szerepe a daganatos betegségek kialakulásában és korlefolyásában.

Témavezető: Prof. Dr. Mangel László Csaba, egyetemi tanár
Onkoterápiás Intézet

Az emlőrák gyógyszeres kezelése.

Témavezető: Dr. Stefanits Klára
Onkoterápiás Intézet

Tüdődaganatok sugárkezelése

Témavezető: Dr. Boronkai Árpád, egyetemi docens
Onkoterápiás Intézet

Speciális központi idegrendszeri besugárzási technikák

Témavezető: Prof. Dr. Mangel László Csaba, egyetemi tanár
Onkoterápiás Intézet

Energiatakarékos, biztonságos szívizomingerlés a pacemaker terápiában

Témavezető: Dr. Melczer László, egyetemi docens
Szívgyógyászati Klinika

Távoli ellenőrzés – forradalom a szívelégtelenség eszközös kezelésében

Témavezető: Dr. Melczer László, egyetemi docens
Szívgyógyászati Klinika

Hemodinamikai érzékelők a pacemaker és beültethető defibrillátor terápiában

Témavezető: Dr. Melczer László, egyetemi docens
Szívgyógyászati Klinika

Az interatriális vezetéskésés – pitvarfibrilláció diasztolés szívelégtelenségben

Témavezető: Dr. Melczer László, egyetemi docens
Szívgyógyászati Klinika

Szívelégtelenség eszközös kezelésének (pacemaker, defibrillátor) modern gyakorlata

Témavezető: Dr. Melczer László, egyetemi docens
Szívgyógyászati Klinika

Mágneses Rezonancia Vizsgálat (MRI) beültetethető elektronikus készülékkel élő betegeknél

Témavezető: Dr. Melczer László, egyetemi docens
Szívgyógyászati Klinika

Beültethető készülékek (pacemaker, defibrillátor, reszinkronizációs eszköz) korszerű utánkövetése

Témavezető: Dr. Melczer László, egyetemi docens
Szívgyógyászati Klinika

Modern echokardiográfiás módszerek és biomarkerek a szívelégtelenség diagnosztikájában

Témavezető: Dr. Faludi Réka, egyetemi docens
Szívgyógyászati Klinika

Új biomarkerek kutatása neuropszichátriai kórképekben modern labordiagnosztikai módszerekkel (Kísérletes munka).

Témavezető: Prof. Dr. Czéh Boldizsár, egyetemi tanár
Laboratóriumi Medicina Intézet

Stressz okozta neuropathológiai elváltozások (Kísérletes munka).

Témavezető: Prof. Dr. Czéh Boldizsár, egyetemi tanár
Laboratóriumi Medicina Intézet

Stressz okozta funkcionális-neuroanatómiai elváltozások vizsgálata in vivo MRI képalkotó eljárásokkal kísérleti állatokban és emberben.

Témavezető: Prof. Dr. Czéh Boldizsár, egyetemi tanár
Laboratóriumi Medicina Intézet

Neuronok képződése a felnőtt agyban, befolyásoló tényezők és terápiás lehetőségek.

Témavezető: Prof. Dr. Czéh Boldizsár, egyetemi tanár
Laboratóriumi Medicina Intézet

Immunológiai kalandozások: endometriózisban szenvedő betegek vérmintáinak immunológiai jellemzése.

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

A D-vitamin immunológiai szerepének vizsgálata endometriosisban

Témavezető: Dr. Polgár Beáta, egyetemi adjunktus
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Mikotoxinok kölcsönhatásainak vizsgálata szérum albuminnal

Témavezető: Dr. Poór Miklós, egyetemi adjunktus
Gyógyszerhatástani Tanszék

Láz provokálta epilepsziás rohamok – Dravet spektrum betegség klinika és genetikai aspektusai felnőttkorban

Témavezető: Dr. Bóné Beáta, egyetemi adjunktus
Neurológiai Klinika

Terápiarezisztens epilepszia vagus ideg stimulációs kezelése

Témavezető: Dr. Bóné Beáta, egyetemi adjunktus
Neurológiai Klinika

Terápiarezisztens epilepszia DBS (mélyagyi stimulációs) kezelése

Témavezető: Dr. Bóné Beáta, egyetemi adjunktus
Neurológiai Klinika

Korrozív nyelőcső sérülések komplex kezelési lehetőségei és eredményei gyermekkorban

Témavezető: Dr. Farkas András, klinikai főorvos
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

A képalkotó vizsgálatok szerepe a különböző gyermekneurológiai kórképekben (komplex téma 4 résztéma lehetőséggel)

Témavezető: Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin, egyetemi docens
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Paroxysmusokban előforduló kórképek a gyermekneurológiában, különös tekintettel a pszichogén nem epilepsziás rohamokra

Témavezető: Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin, egyetemi docens
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Csecsemőkori epilepsziák

Témavezető: Dr. Ohmachtné Dr. Hollódy Katalin, egyetemi docens
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Az influenzaoltás hatásosságának vizsgálata kemoterápiában részesülő gyermekekben

Témavezető: Dr. Benedek Noémi, szakorvos
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Gyermekkori funkcionális vascularis betegségek, Raynaud jelenség

Témavezető: Dr. Mosdósi Bernadett, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Gyermekkori ízületi gyulladásos betegségek és kezelési lehetőségei

Témavezető: Dr. Mosdósi Bernadett, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Biológiai terápia gyermekkori reumatológiai kórképekben

Témavezető: Dr. Mosdósi Bernadett, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

High flow nasal kanülök alkalmazása az intenzív terápiában

Témavezető: Dr. Rózsai Barnabás, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Transmeatalis endoszkópos fülsebészet

Témavezető: Dr. Szanyi István, egyetemi docens
Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Perifériás nyirokszövetek fejlődésének vizsgálata MAdCAM-1 deficiens egérben

Témavezető: Dr. Kellermayer Zoltán, tartósan távol
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Orális tolerancia kiválthatósága a fő mukozális addresszin, MAdCAM-1 hiányában.

Témavezető: Dr. Kellermayer Zoltán, tartósan távol
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Philadelphia-negatív myeloproliferatív neoplasiák klinikopatológiai és molekuláris vizsgálata

Témavezető: Dr. Kajtár Béla, egyetemi adjunktus
Pathológiai Intézet

CD7 expresszió és klonális T-sejt proliferáció összefüggésének vizsgálata

Témavezető: Dr. Jáksó Pál, biológus
Pathológiai Intézet

A hipertónia-indukálta vaszkuláris remodelling kivédésének lehetőségei (egy hallgató)

Témavezető: Prof. Dr. Halmosi Róbert, egyetemi tanár
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Magas felbontású képalkotó eljárások alkalmazása kísérletes kardiológiai állatmodellekben (egy hallgató)

Témavezető: Prof. Dr. Halmosi Róbert, egyetemi tanár
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Autoimmun encephalitisek laboratóriumi diagnosztikája

Témavezető: Prof. Dr. Berki Tímea, egyetemi tanár
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Reperfúziós károsodások csökkentésének műtéttechnikai lehetőségei az érsebészetben

Témavezető: Dr. Jancsó Gábor, egyetemi docens
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

Az iszkémiás posztkondicionálás kísérletes vizsgálatai

Témavezető: Dr. Jancsó Gábor, egyetemi docens
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

Az iszkémiás posztkondicionálás mechanizmusa, klinikai lehetőségei

Témavezető: Dr. Jancsó Gábor, egyetemi docens
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

Alsó végtagi akut iszkémiát követő iszkémia-reperfúziós károsodások vizsgálata, csökkentésének lehetőségei állatmodellen

Témavezető: Dr. Nagy Tibor, egyetemi adjunktus
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

Érsebészeti beavatkozásokat követő iszkémia reperfúziós károsodások vizsgálata

Témavezető: Dr. Nagy Tibor, egyetemi adjunktus
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

Ischaemia-reperfusio vesekárosító hatásának kivédése, kezelési lehetőségei

Témavezető: Dr. Hardi Péter, egyetemi adjunktus
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

Alsó végtagi reconstructiv verőérműtétek korai szövődményei

Témavezető: Dr. Hardi Péter, egyetemi adjunktus
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

Gyakorlati gyógyszerészeti problémák tudományos megalapozottságú megoldási lehetőségei 1.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

A gyógyszerhiányok lehetséges kockázatainak azonosítása és az ellátási problémákat jelentő rendszerek optimalizálása

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

A monoklonális antitestek gyógyszerkölcsönhatásainak értékelése

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Egészséges és patológiás fibroblasztok válasza az endoprotézis kopási partikulumokra

Témavezető: Dr. Jancsó Gábor, egyetemi docens
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

Légcső cryopreservatio antigenitást befolyásoló hatásának vizsgálata

Témavezető: Dr. Jancsó Gábor, egyetemi docens
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

Idős PACAP KO és vad típusú egerek funkcionális és morfológiai összehasonlítása

Témavezető: Prof. Dr. Reglődi Dóra, egyetemi tanár
Anatómiai Intézet

Cytokróm C és a tüdőrák gyógyszerek metabolizációja

Témavezető: Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet, egyetemi tanár
Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet

Illóolajok vizsgálata tüdőszöveti modellekben

Témavezető: Prof. Dr. Pongrácz Judit Erzsébet, egyetemi tanár
Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet

Hagyományos hatóanyagok modern nanotechnológiás felhasználási potenciálja

Témavezető: Dr. Kvell Krisztián, egyetemi docens
Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet

3D szövettenyészetek gyógyszer-tesztelési felhasználása

Témavezető: Dr. Kvell Krisztián, egyetemi docens
Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet

Tracheasebészeti eljárások - állatkísérletes modell

Témavezető: Dr. Takács Ildikó, egyetemi adjunktus
Sebészeti Oktató és Kutató Intézet

Papp Máté: A collecting duct carcinoma immunhisztológiai diagnózisa

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Gyula, tudományos tanácsadó
Urológiai Klinika

A Mycobacterium xenopi járvány Pécsett ( szakdolgozati téma )

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

Vizsga-stressz okozta pszichés és szomatikus elváltozások vizsgálata orvostanhallgatókban.

Témavezető: Prof. Dr. Czéh Boldizsár, egyetemi tanár
Laboratóriumi Medicina Intézet

HPV lehetséges átviteli módjai, jelentősége

Témavezető: Dr. Faust Zsuzsanna, egyetemi adjunktus
Laboratóriumi Medicina Intézet

HPV lehetséges átviteli módjai, jelentősége

Témavezető: Dr. Faust Zsuzsanna, egyetemi adjunktus
Laboratóriumi Medicina Intézet

A bakteriális sejtváz és az antibiotikumok kapcsolatának vizsgálata biofizikai módszerekkel

Témavezető: Dr. Barkó Szilvia, egyetemi adjunktus
Biofizikai Intézet

A T-helper limfociták aktivációjának vizsgálata Hashimoto thyreoditisben és a kórképhez társuló infertilitásban

Témavezető: Prof. Dr. Berki Tímea, egyetemi tanár
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Antivirális hatóanyagok kötődési mechanizmusának vizsgálata, új molekulák tervezése

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Epigenetikai alapú hatóanyagok mechanizmusának vizsgálata, új molekulák tervezése.

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

A centrális corticotropin rendszer [corticotropin releasing factor (CRF) és urocortinok] kor- és tápláltsági állapot-függő függő energetikai hatásai

Témavezető: Dr. Balaskó Márta, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

A leptin kor- és tápláltsági állapot-függő függő energetikai hatásai

Témavezető: Dr. Balaskó Márta, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

Perinatális alultáplálás hatása Wistar patkányok felnőttkori testtömeg-szabályozására

Témavezető: Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

Perinatális túltáplálás hatása Wistar patkányok felnőttkori testtömeg-szabályozására

Témavezető: Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

A PACAP szerepe a vazomotor működések szabályozásában

Témavezető: Dr. Solymár Margit, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

Az akut pancreatitis patomechanizmusának komplex (transzlációs) vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Hegyi Péter, egyetemi tanár
Transzlációs Medicina Intézet

Az akut pancreatitis klinikumának komplex (transzlációs) vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Hegyi Péter, egyetemi tanár
Transzlációs Medicina Intézet

Pancreatitis radiológiai vizsgálati módszerei

Témavezető: Dr. Faluhelyi Nándor, egyetemi adjunktus
Orvosi Képalkotó Klinika

Sürgősségi radiológiai vizsgálatok optimalizálása, protokollok

Témavezető: Dr. Faluhelyi Nándor, egyetemi adjunktus
Orvosi Képalkotó Klinika

A pécsi szegregátumokban élő roma populációk egészségi állapota

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus
Műveleti Medicina Tanszék

A mellkas és a tüdőbetegségek festészeti reprezentációja

Témavezető: Prof. Dr. Molnár F. Tamás, egyetemi tanár
Műveleti Medicina Tanszék

Csontimplantátum kilökődésének Impedancia mérésen alapuló roncsolásmentes vizsgálata

Témavezető: Dr. Tóth Attila, tudományos munkatárs
Élettani Intézet

Wilfing István: Klinikai faktorok elemzése a konvencionális veserák prognózisában

Témavezető: Dr. Jávorházy András, egyetemi adjunktus
Urológiai Klinika

Biológiai kezeléssel (infliximab és adalimumab) szerzett tapasztalataink gondozott IBD-s beteganyagunkban

Témavezető: Dr. Sarlós Patrícia, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

A művészetterápia lehetőségei a pszichózis kezelésében

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Csáth Géza élete, munkássága és betegsége

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

A pszichiátria története - paradigmák és korszakok

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

A pszichodinamikus pszichiátria szemléletének változása a legújabb csecsemő megfigyelés-vizsgálatok tükrében

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Az Ekbom-szindróma

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Filozófia és pszichiátria (Ismeretelmélet, hermeneutika, posztmodern)

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Mentalizáció és pszichopathológia

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Nyelv és pszichózis

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Pszichotikus művészek

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

A minor congenitalis anomáliák pszichiátriai betegségekben

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

A Capgras szindróma

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Pszichotikusok költészete - befogadáslélektani vizsgálatok

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Szkizofrénia és erőszakos magatartás-empirikus vizsgálat és irodalmi áttekintés

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Mentalizációs zavar és nyelvpragmatikai teljesítmény borderline személyiségzavarban

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

A Ganser szindróma

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Nietzsche és a pszichoanalízis

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

A szkizofrénia korszerű terápiája - irodalmi áttekintés

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Magatartási fenotípusok mentális retardációban

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Kapcsolat és kommunikáció szkizofrén betegekkel - a KOMP módszer

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Filozófia és pszichiátria (Ismeretelmélet, hermeneutika, posztmodern)

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Nyelv és pszichózis

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Az öngyilkos viselkedés és a mentális zavarok komplex összefüggésrendszere - a genetikától a kultúráig. Epidemiológiai, pszichobiológiai és klinikai vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Fekete Sándor, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Tömegkommunikáció, pszichiátria és szuicidium - auto és heteroagressziv viselkedési zavarok megjelenítése az irott és elektronikus mediaban, közösségi oldalakon. Attitudok-, transzkulturális vizsgálatok.

Témavezető: Prof. Dr. Fekete Sándor, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Kiégés, és segitõ syndroma különbözõ segitõ foglalkozásuaknál – elválasztható/elválsztandó - e a professzionális és a privát személyes identitás

Témavezető: Prof. Dr. Fekete Sándor, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Depresszió, pszichózis és öngyilkosság - pszichopathológia a filmmûvészetben és zenében

Témavezető: Prof. Dr. Fekete Sándor, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

ECT érvek és gyakorlat pro – és kontra.

Témavezető: Prof. Dr. Fekete Sándor, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Evészavarok és szuicidium.

Témavezető: Dr. Gáti Ágnes, egyetemi docens
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Testkép vizsgálata emlődaganat után rekonstrukciós műtéten átesett nőknél.

Témavezető: Dr. Gáti Ágnes, egyetemi docens
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Személyiségjellemzők és testkép vizsgálata bőrgyógyászati betegeknél.

Témavezető: Dr. Gáti Ágnes, egyetemi docens
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Testkép vizsgálata várandósság alatt.

Témavezető: Dr. Gáti Ágnes, egyetemi docens
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Életciklusok megjelenése a művészetekben.

Témavezető: Dr. Gáti Ágnes, egyetemi docens
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Az öngyilkos viselkedés szocio-kulturális háttere (nemzeti szövegek, himnuszok tartalomelemzése)

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Az öngyilkos viselkedéssel kapcsolatos attitűdök vizsgálata (nemzetközi összehasonlító elemzések)

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

A szuicid viselkedés transz-kulturális elemzése (lengyel – magyar összehasonlító vizsgálatok)

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

A szuicid viselkedés neuro-biológiai háttere (a HPA-tengely szerepe, stb.)

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Pszichiátriai zavarok megjelenése és szűrése (az alapellátásban, bőrgyógyászati betegségekben, stb.)

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Szuicid viselkedés és korai traumatizáció (abúzus és neglekt)

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Zene és szuicidium (összefüggések, terápiás lehetőségek)

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

A zenei élmények és a katarzis pszicho-fiziológiai vizsgálata

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

A DBS alkalmazási lehetőségei a pszichiátriában és a neurológiában

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Transz-kulturális pszichiátria, ritka szindrómák (Capgras, Cotard stb.)

Témavezető: Dr. Vörös Viktor, egyetemi adjunktus
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

A szimptómás pszichózisok klinikuma

Témavezető: Dr. Kovács Attila, klinikai főorvos
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Pszichiátria és művészet

Témavezető: Dr. Simon Mária, egyetemi docens
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Gyermekkori bántalmazás szerepe felnőttkori pszichiátriai kórképekben

Témavezető: Dr. Simon Mária, egyetemi docens
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Molekuláris biológiai módszer optimalizálása tumoros betegek vizsgálatához (kísérletes munka)

Témavezető: Temesfői Viktória, PhD hallgató
Laboratóriumi Medicina Intézet

DNS degradáció igazságügyi mintákban

Témavezető: Dr. Poór Viktor Soma, egyetemi adjunktus
Igazságügyi Orvostani Intézet

Autoimmun polyglandularis szindrómák

Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Emese
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

A postpartum thyreoiditis előfordulása Hashimoto thyreoiditises betegeinkben

Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Emese
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Az endometriosis urológiai vonatkozásai

Témavezető: Dr. Bányai Dániel, egyetemi adjunktus
Urológiai Klinika

Nagyméretű vesekövek minimál invazív műtéti kezelése

Témavezető: Dr. Jávorházy András, egyetemi adjunktus
Urológiai Klinika

Molekuláris Patológia: a vese tumorok eredete, differenciális diagnózisa és progressziója

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Gyula, tudományos tanácsadó
Urológiai Klinika

Molekuláris patológia: A végstádiumú vese szerkezeti átépülése és a tumorok kialakulása

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Gyula, tudományos tanácsadó
Urológiai Klinika

HPV szerepe a férfi meddőség kialakulásában

Témavezető: Dr. Damásdi Miklós, egyetemi adjunktus
Urológiai Klinika

PSA értékek változása gondozott prostata carcinomás betegek utánkövetése során

Témavezető: Dr. Beöthe Tamás
Urológiai Klinika

Laparoscopos urológiai-sebészeti készségfejlesztő készítmények

Témavezető: Dr. Sarlós Donát Péter, egyetemi tanársegéd
Urológiai Klinika

Uroinfektológia a klinikai gyakorlatban

Témavezető: Dr. Péterfi Lehel, egyetemi tanársegéd
Urológiai Klinika

Diabetes mellitus, antidiabetikumok és kardiovaszkuláris rizikó – irodalmi

Témavezető: Dr. Molnár Gergő, egyetemi docens
Klinikai Központ II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

Összefüggés a daganatok gyakorisága, a diabetes mellitus és antidiabetikus kezelés között – irodalmi

Témavezető: Dr. Molnár Gergő, egyetemi docens
Klinikai Központ II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

Aminoaciduria és szérum aminosav-szintek vizsgálata tubularis funkciózavar gyanújával vizsgált betegekben és nephrosis syndromás betegekben – kísérletes

Témavezető: Dr. Molnár Gergő, egyetemi docens
Klinikai Központ II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

Oxidált aminosavak szerepe a hormonrezisztenciák pathogenezisében – kísérletes

Témavezető: Dr. Molnár Gergő, egyetemi docens
Klinikai Központ II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

Az IgA nephropathia progressziójában szerepet játszó tényezők vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Tibor, egyetemi tanár
Klinikai Központ II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

Pulzoxymetriás vizsgálat jelentősége az alvási apnoe szindróma diagnosztikájában

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Tibor, egyetemi tanár
Klinikai Központ II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

Csont és ásványianyagcsere-zavar és szív-érrendszeri betegségek kapcsolatának vizsgálata veseelégtelenségben

Témavezető: Dr. Csiky Botond, egyetemi docens
Klinikai Központ II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

Krónikus vesebetegek gasztrointesztinális szövődményei a II. sz. Belgyógyászati Klinika anyagában

Témavezető: Dr. Szigeti Nóra, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

Krónikus vesebetegek palliatív ellátása

Témavezető: Dr. Szigeti Nóra, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

Korai fázisú embriogenezis molekuláris változásainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Szabó Éva, egyetemi adjunktus
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Sebészi coronaria-revascularizatiot követően észlelt falmozgászavarok echokardiográfiás követése

Témavezető: Dr. Goják Ilona, klinikai főorvos
Szívgyógyászati Klinika

Étrend-kiegészítők komponenseinek potenciális farmakokinetikai kölcsönhatásai gyógyszerekkel

Témavezető: Dr. Poór Miklós, egyetemi adjunktus
Gyógyszerhatástani Tanszék

Tartási instabilitás rehabilitációja előrehaladott Parkinson-kóros és Parkinson plusz szindrómás betegek esetén

Témavezető: Dr. Tasnádi Emese, szakorvos
Idegsebészeti Klinika

Keringő microRNS profil, mint liquid biopszia patogenetikai szerepének meghatározása humán daganatokban

Témavezető: Dr. Gombos Katalin, egyetemi adjunktus
Laboratóriumi Medicina Intézet

Keringő microRNS profil, mint liquid biopszia patogenetikai szerepének meghatározása humán daganatokban

Témavezető: Dr. Gombos Katalin, egyetemi tanársegéd
Laboratóriumi Medicina Intézet

Empagliflozin kezelés hatása a hemoreológiai paraméterekre és a trombocita aggregábilitásra.

Témavezető: Dr. Bódis Beáta, főorvos
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

A sürgősségi állapotok felismerése és ellátása

Témavezető: Dr. Sütő Balázs, egyetemi adjunktus
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

A szisztémás gyulladásos reakciók, szepszis, szeptikus shock szerepe akut kórképek kialakulásában intenzív osztályon

Témavezető: Dr. Sütő Balázs, egyetemi adjunktus
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Sürgősség a sürgősségi ellátásban

Témavezető: Dr. Sütő Balázs, egyetemi adjunktus
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Az amblyopia szűrése pszichofizikai módszerekkel

Témavezető: Dr. Mikó-Baráth Eszter, egyetemi adjunktus
Élettani Intézet

A binokuláris látás és a látásélesség fejlődésének élettana.

Témavezető: Dr. Mikó-Baráth Eszter, egyetemi adjunktus
Élettani Intézet

Kézujj amputációt követő rekonstrukciós lehetőségek

Témavezető: Dr. Börner Orsolya Mária, szakorvos
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

3D printing alkalmazási lehetőségei a mozgásszervi sebészetben

Témavezető: Dr. Bűcs Gábor, egyetemi adjunktus
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Csípőfeltárások összehasonlítása

Témavezető: Dr. Bűcs Gábor, egyetemi adjunktus
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Anterior csípőműtét rehabilitációja

Témavezető: Dr. Bűcs Gábor, egyetemi adjunktus
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Carpalis instabilitások vizsgálata

Témavezető: Dr. Kromek Lóránd, klinikai főorvos
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Perifériás ideg regeneráció vizsgálata tube-terekben

Témavezető: Dr. Móricz Ottó, klinikai főorvos
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Branemark típusú alsóvégtagi protézis alkalmazása

Témavezető: Dr. Móricz Ottó, klinikai főorvos
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Modern kötszerek alkalmazása biofilmmel fedett sebekben

Témavezető: Dr. Patczai Balázs, egyetemi adjunktus
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Sajkacsont törések és szövődményeik.

Témavezető: Dr. Szabó Tamás, egyetemi tanársegéd
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Csípőtáji törések szövődményei

Témavezető: Dr. Patczai Balázs, egyetemi adjunktus
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Vállinstabilitás prevenciója

Témavezető: Dr. Patczai Balázs, egyetemi adjunktus
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Paradigmaváltás a traumatológiában. Úton a geriátriai traumatológia felé.

Témavezető: Dr. Mester Sándor, klinikai főorvos
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Krónikus antikoagulálás és akut trauma

Témavezető: Dr. Mester Sándor, klinikai főorvos
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Nem-alkoholos zsírmáj, diabetes mellitus és vesebetegség.

Témavezető: Dr. Mohás Márton, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

Klinikai és kohorsz vizsgálatok értékelése statisztikai módszerekkel

Témavezető: Borbásné Dr. Farkas Kornélia, egyetemi adjunktus
Bioanalitikai Intézet

Bipoláris betegek hozzátartozóinak endofenotípus vizsgálata

Témavezető: Dr. Hajnal András, egyetemi adjunktus
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Táplálkozástudományi kérdések vizsgálata a bizonyítékokon alapuló orvoslás eszközeivel

Témavezető: Dr. Lohner Szimonetta, tudományos munkatárs
Magyar Cochrane Tagozat

Mesterséges édesítőszerek cukorbetegségben – a témában megjelent közlemények meta-analízise

Témavezető: Dr. Lohner Szimonetta, tudományos munkatárs
Magyar Cochrane Tagozat

A publikációs gyakorlat szerepe az egészségügyi vizsgálatok hatásának helyes megítélésében

Témavezető: Dr. Lohner Szimonetta, tudományos munkatárs
Magyar Cochrane Tagozat

Célpont-hatóanyag kölcsönhatások számítógépes vizsgálata

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Hiszton-módosulások epigenetikájának szerkezeti mechanizmusai

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Farmakoinformatikai és gyógyszertervezési eszközök fejlesztése

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Hogyan hekkeljük meg a HIV-et a kapszidjánál fogva?

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Terápiásan fontos jelátviteli útvonalak fehérje-komplexeinek szerkezeti bioinformatikája

Témavezető: Dr. Hetényi Csaba, egyetemi docens
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Kognitív és nem kognitív funkciók komplex magatartási és elektrofiziológiai vizsgálata schizophrenia patkánymodellen

Témavezető: Dr. Kállai Veronika, egyetemi adjunktus
Élettani Intézet

Kiégés vizsgálata egészségügyi dolgozók körében.

Témavezető: Dr. Hajnal András, egyetemi adjunktus
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Wnt jelátvitel szerepe a tüdő öregedésében

Témavezető: Dr. Csöngei Veronika Eszter, egyetemi adjunktus
Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet

Dystrophia myotonicaban szenvedő betegek kardiológiai rizikóbecslése: az implantálható loop recorderek szerepe

Témavezető: Prof. Dr. Simor Tamás, egyetemi tanár
Szívgyógyászati Klinika

Hypophysis elégtelenség kialakulása irradiatio és traumás fejsérülés után

Témavezető: Dr. Nemes Orsolya, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Orthodonciai motiváció vizsgálata a pubertáskorú páciensek körében

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, tartósan távol
Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Rapid palatinális expanzió hatása a felső légutakra

Témavezető: Dr. Vajda Katalin, tartósan távol
Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika

A műtéti stressz hatása a kardiálisan érintett érsebészeti műtétre kerülő betegeknél.

Témavezető: Dr. Tóth Ildikó, egyetemi adjunktus
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Az alvási apnoe előfordulása és hatása a sebészeti műtétre kerülő betegeknél a posztoperatív időszakban.

Témavezető: Dr. Tóth Ildikó, egyetemi adjunktus
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

A preoperatív szorongásoldás hatása a perioperatív időszakban.

Témavezető: Dr. Tóth Ildikó, egyetemi adjunktus
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

A szepszis kutatásának új irányvonalai (irodalomkutatás)

Témavezető: Dr. Tóth Ildikó, egyetemi adjunktus
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

A cochlearis implantáció lehetőségei

Témavezető: Dr. Révész Péter, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

A sebészi spermiumnyerési technikák eredményességének felmérése

Témavezető: Dr. Balló András, egyetemi tanársegéd
Urológiai Klinika

Orvosi és élettudományok területén folytatott kísérletek és metaanalízisek tervezése és statisztikai értékelése

Témavezető: Dr. Bognár Rita, tudományos munkatárs
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

A szisztémás gyulladást kísérő testhőmérsékleti változások mechanizmusainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

Mikotoxinok interakcióinak vizsgálata ciklodextrinekkel

Témavezető: Dr. Poór Miklós, egyetemi adjunktus
Gyógyszerhatástani Tanszék

Gasztroenterológia - A tervezett tranziós program hatásának vizsgálata IBD-s betegeinknél

Témavezető: Dr. Sarlós Patrícia, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Videolaryngoscopia előnye a légútbiztosításban

Témavezető: Dr. Woth Gábor László, egyetemi adjunktus
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

A gangliogliomák klinikopatológiai és genetikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Kereskai László, klinikai főorvos
Pathológiai Intézet

Paraneoplasiás idegrendszeri kórképek klinikai értékelése

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens
Neurológiai Klinika

A tünetek megjelenésétől a betegség diagnózisáig eltelt idő és annak klinikai jellemzői myasthenia gravisban

Témavezető: Dr. Pusch Gabriella
Neurológiai Klinika

A repetitív transzkraniális mágneses stimuláció szerepe a neurológiai kórképek kezelésében

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár
Neurológiai Klinika

A BFSP1 (Filensin vagy Beaded Filament structure Protein 1) tumor specifikus variánsainak vizsgálata "in vitro" és "ex vivo" humán szöveteken valamint humán szérumban

Témavezető: Dr. Tapodi Antal, egyetemi adjunktus
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Gyakorlati gyógyszerészeti problémák tudományos megalapozottságú megoldási lehetőségei 2.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Gyakorlati gyógyszerészeti problémák tudományos megalapozottságú megoldási lehetőségei 3.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Gyakorlati gyógyszerészeti problémák tudományos megalapozottságú megoldási lehetőségei 4.

Témavezető: Prof. Dr. Botz Lajos, egyetemi tanár
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

Helicobacter pylori- asszociált gastritisek vizsgálata, managementje

Témavezető: Dr. Czimmer József, egyetemi docens
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Kurkumin-karotin konjugátumok előállítása

Témavezető: Prof. Dr. Deli József, egyetemi tanár
Farmakognóziai Intézet

Diffúz nagy B-sejtes lymphoma (DLBCL) klinikopathologiai jellemzése

Témavezető: Prof. Dr. Pajor László, egyetemi tanár
Pathológiai Intézet

Illegális és legális online gyógyszerforgalmazó honlapok hálózati mintázatának vizsgálata

Témavezető: Dr. Fittler András, egyetemi docens
Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár

A kikume fotokonverziós eljárás alkalmazása mukozális fehérvérsejt-megoszlás vizsgálatára

Témavezető: Dr. Kellermayer Zoltán, tartósan távol
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Glioblastoma molekuláris klasszifikációja

Témavezető: Dr. Kajtár Béla, egyetemi adjunktus
Pathológiai Intézet

TP53 mutáció vizsgálata krónikus lymphocytás leukémiában

Témavezető: Dr. Kajtár Béla, egyetemi adjunktus
Pathológiai Intézet

A peripherias neuroblastos tumorok (pNT) pathogenesise és progressziója: a kedvezőtlen histologiai csoportba sorolt daganatok vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Tornóczki Tamás, egyetemi tanár
Pathológiai Intézet

Quantiferon vizsgálat jelentősége a latens tuberculosis diagnosztikájában

Témavezető: Prof. Dr. Berki Tímea, egyetemi tanár
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Quorum sensing a környezetben

Témavezető: Kőnigné Dr. Péter Anikó, egyetemi adjunktus
Bioanalitikai Intézet

Genotípus-fenotípus korreláció vizsgálata halláskárosodott betegeinkben.

Témavezető: Dr. Zima Judith
Klinikai Központ Orvosi Genetikai Intézet

Hirtelen halláscsökkenésben szenvedő betegeink kezelésének retrospektív és prospektív vizsgálata

Témavezető: Dr. Bakó Péter, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Epilepsziás betegek protetikai ellátottsága a Dél-Baranyai régióban

Témavezető: Prof. Dr. Radnai Márta, egyetemi tanár
Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Az Y kromoszóma AZF régióinak vizsgálata infertilitásban

Témavezető: Dr. Czakó Márta, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Orvosi Genetikai Intézet

Agyfejlődési rendellenességek hátterében álló kópiaszám rendellenességek vizsgálata (genotípus-fenotípus korreláció)

Témavezető: Dr. Hadzsiev Kinga, egyetemi docens
Klinikai Központ Orvosi Genetikai Intézet

Nyelőcsőrákok és rákelőző állapotok epidemiológiája Magyarországon

Témavezető: Dr. Erőss Bálint, egyetemi tanársegéd
Transzlációs Medicina Intézet

Bőr és szemlencse fluoreszcencia vizsgálata diabéteszes és/vagy krónikus vesebeteg páciensekben

Témavezető: Dr. Molnár Gergő, egyetemi docens
Klinikai Központ II.sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum

Binocularis vizuális kiváltott válaszok

Témavezető: Dr. Jandó Gábor, egyetemi docens
Élettani Intézet

Perifériás nyirokszövetek érésének és szerkezeti átalakulásának vizsgálata - pertussis-toxin szenzitív összetevők azonosítása

Témavezető: Prof. Dr. Balogh Péter, egyetemi tanár
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Súlyos állapotú betegek folyadékháztartásának invazív és non-invazív monitorozása

Témavezető: Dr. Kenyeres Péter, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Cryoballonos és radiofrekvenciás katéterabláció hatékonyságának összehasonlítása perzisztens pitvarfibrillációban

Témavezető: Prof. Dr. Simor Tamás, egyetemi tanár
Szívgyógyászati Klinika

A szomatosztatin 4 receptor expressziója és változásai stressz-és fájdalom asszociált agyi területeken.

Témavezető: Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna, egyetemi tanár
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

CT és MRI vizsgálatok a szívbillentyű betegségek megítélésében.

Témavezető: Dr. Battyáni István, egyetemi docens
Orvosi Képalkotó Klinika

A jóga élettana

Témavezető: Dr. Cziger-Nemes Vanda, egyetemi adjunktus
Élettani Intézet

A térlátás párhuzamos feldolgozó mechanizmusainak neurofiziológiája emberben.

Témavezető: Dr. Jandó Gábor, egyetemi docens
Élettani Intézet

A térlátás párhuzamos feldolgozó mechanizmusainak neurofiziológiája állatkísérletekben

Témavezető: Dr. Buzás Péter, egyetemi docens
Élettani Intézet

Pszichofizikai és agyi képalkotó módszerek alkalmazása szemészeti kórképekben.

Témavezető: Dr. Jandó Gábor, egyetemi docens
Élettani Intézet

Mesterséges intelligencia alkalmazása a vizuális elektrofiziológiában.

Témavezető: Dr. Jandó Gábor, egyetemi docens
Élettani Intézet

A térlátás vizsgálata fMRI és EEG módszerekkel.

Témavezető: Dr. Jandó Gábor, egyetemi docens
Élettani Intézet

A látás vizsgálata öregedésben és neurodegeneratív kórképekben, stereopsis, vision, memory, aging, neurodegenerative diseases,

Témavezető: Dr. Cziger-Nemes Vanda, egyetemi adjunktus
Élettani Intézet

A vizuális memória vizsgálata pszichofizikai, fMRI és EEG módszerekkel.

Témavezető: Dr. Cziger-Nemes Vanda, egyetemi adjunktus
Élettani Intézet

Autoinflammatorikus kórképek gyermekkorban

Témavezető: Dr. Mosdósi Bernadett, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Új technikai lehetőségek a vércukormonitorizálásban és inzulinkezelésben 1-es típusú diabeteses gyermekekben

Témavezető: Dr. Erhardt Éva, egyetemi docens
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Diabetes mellitus előfordulása és gondozása különböző szindrómákban

Témavezető: Dr. Erhardt Éva, egyetemi docens
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

A viselkedészavar differenciáldiagnosztikai kérdése gyermek- és serdülőkorban

Témavezető: Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi, klinikaigazgató-helyettes
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Mentális retardáció és pszichózis együttes előfordulása gyermekkorban

Témavezető: Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi, klinikaigazgató-helyettes
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Non-verbális pszichoterápiák a gyermekpszicihátriában

Témavezető: Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi, klinikaigazgató-helyettes
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Neurodevelopmentális zavarok gyermekkorban

Témavezető: Dr. Tényiné Dr. Csábi Györgyi, klinikaigazgató-helyettes
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Meckel-diverticulum gyermekekben és felnőttekben. Ugyanaz a kórkép?

Témavezető: Dr. Vástyán Attila, egyetemi docens
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Az invazív aspergillosis előfordulása neutropéniás betegekben

Témavezető: Dr. Péterfia Csaba, egyetemi tanársegéd
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

A légúti nyák összetételének változása cisztás fibrózisban

Témavezető: Dr. Péterfia Csaba, egyetemi tanársegéd
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Közösségben szerzett pneumonia előfordulása a PTE Gyermekklinika Légúti Osztályának beteganyagában

Témavezető: Dr. Péterfia Csaba, egyetemi tanársegéd
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Kardiovaszkuláris rizikó felmérése gyermekkorban

Témavezető: Prof. Dr. Molnár Dénes, egyetemi tanár
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Primer immundeficienciák

Témavezető: Dr. Mosdósi Bernadett, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika

Perioperatív fájdalom kontroll

Témavezető: Dr. Molnár Tihamér, egyetemi docens
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Cirkadián ritmuszavar vizsgálata intenzív osztályon

Témavezető: Dr. Molnár Tihamér, egyetemi docens
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Stroke immunológiai aspektusának vizsgálata

Témavezető: Dr. Molnár Tihamér, egyetemi docens
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

T sejt jelátviteli folyamatok jellemzése rheumatoid arthritis modellben.

Témavezető: Dr. Boldizsár Ferenc, egyetemi docens
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Autoimmun folyamatok vizsgálata rheumatoid arthritis egér modelljében.

Témavezető: Dr. Boldizsár Ferenc, egyetemi docens
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

T sejt jelátviteli folyamatok vizsgálata ZAP-70 hiányos illetve TcR transzgenikus egerekben.

Témavezető: Dr. Boldizsár Ferenc, egyetemi docens
Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

13. Diabeteses kéz klinikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

8. Autoimmun betegségek kardiovascularis vonatkozásai

Témavezető: Dr. Kumánovics Gábor, egyetemi docens
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

14. Polyneuropathia vizsgálata szisztémás autoimmun kórképekben

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

Empagliflozin kezelés hatása a hemoreológiai paraméterekre és a trombocita aggregábilitásra

Témavezető: Dr. Koltai Katalin, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

15. Rehabilitációs ellátás során alkalmazott mérőmódszerek validálása

Témavezető: Dr. Varjú Cecília, egyetemi docens
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

20. Ujjbegyfekélyek és egyéb fekélyek gyakorisága szisztémás sclerosisban, valamint a gyógyhajlamot befolyásoló tényezők vizsgálata (prospektív vizsgálat)

Témavezető: Dr. Minier Tünde, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

21. Szisztémás sclerosis és myositis társulása gondozott beteganyagunkban: antitest pozitivitás és belszervi érintettségek társulása, valamint a terápiás válasz vizsgálata

Témavezető: Dr. Minier Tünde, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

24. Ritka autoantitestek vizsgálata szisztémás sclerosisban és szisztémás lupus erythematosusban

Témavezető: Dr. T. Kovács Katalin, egyetemi tanársegéd
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

25. Szisztémás sclerosis mozgásszervi tüneteinek ultrahangos követése

Témavezető: Dr. T. Kovács Katalin, egyetemi tanársegéd
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

26. Szisztémás szklerózisban szenvedő betegek esetén észlelt ízületi gyulladás fennállását és a gyulladásos aktivitás követését célzó módszerek kidolgozása

Témavezető: Dr. Tuba Éva, szakorvos
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

27. A klinikán CVID miatt gondozott betegek klinikai jellemzőinek vizsgálata, az immunglobulin szintek összevetése a fertőzések számával és a kapott készítménnyel

Témavezető: Dr. Tuba Éva, szakorvos
Klinikai Központ Reumatológiai és Immunológiai Klinika

Komplex vesecysták klasszifikációja kontrasztanyagos ultrahanggal

Témavezető: Dr. Farkas Péter István, egyetemi adjunktus
Orvosi Képalkotó Klinika

Az illóolajok immunológiai hatásai

Témavezető: Dr. Péterfalvi Ágnes, egyetemi adjunktus
Laboratóriumi Medicina Intézet

Hemoreológiai paraméterek vizsgálata intenzív ellátást igénylő neonatológiai kórképekben

Témavezető: Dr. Sándor Barbara, egyetemi tanársegéd
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Atípusos femurtörések incidenciája és kezelése

Témavezető: Dr. Mester Sándor, klinikai főorvos
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Szemléletváltozás a pylontörések kezelésében-klinikai téma

Témavezető: Dr. Bukovecz Tibor, klinikai főorvos
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Capsulodesis fiatal betegeknél-klinikai téma

Témavezető: Dr. Bukovecz Tibor, klinikai főorvos
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Migránsok integrációjának orvosi, egészségügyi vonatkozásai egyes fogadó országokban

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus
Műveleti Medicina Tanszék

Az irreguláris migráció szempontjából leggyakoribb küldő országok közegészségügyi helyzete és annak esetleges hatásai a fogadó országokra

Témavezető: Dr. Marek Erika, egyetemi adjunktus
Műveleti Medicina Tanszék

Traumás mellkasi instabilitás műtéti rekonstrukciója

Témavezető: Dr. Kiss Zoltán, klinikai főorvos
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Combnyaktöréssel kezelt betegek szövődményeinek etiológiai felmérése

Témavezető: Dr. Dandé Árpád, egyetemi adjunktus
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Ízületi és periprotetikus fertőzések diagnosztizálásának, és kezelésének szemléletváltása

Témavezető: Dr. Dandé Árpád, egyetemi adjunktus
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Szemléletváltozás az V-ös metacarpus nyak törésének kezelésében

Témavezető: Dr. Szabó Tamás, egyetemi tanársegéd
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

A perilunáris ficamok operatív kezelésének hosszútávú eredményei.

Témavezető: Dr. Máthé Tibor, klinikai főorvos
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

A Dupuytren kontraktúra kémiai aponeurectomia-val elért eredmények

Témavezető: Dr. Máthé Tibor, klinikai főorvos
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Calcaneus törések műtéti kezelésének utánkövetéses vizsgálata

Témavezető: Dr. Kromek Lóránd, klinikai főorvos
Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika

Hemoreológiai paraméterek vizsgálata koszorúér-betegségben és összefüggésük annak súlyosságával

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

A végtagok vér- és oxigén ellátását befolyásoló tényezők perifériás ütőérbetegségekben

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Gyógyszeres kezelés hatása a perifériás ütőérbetegek végtag ischaemiájára, mikrocirkulációjára és életminőségére

Témavezető: Dr. Késmárky Gábor
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Transztelefonikus EKG (TTEKG) elektív esetek retrospektív feldolgozása

Témavezető: Dr. Kenyeres Péter, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Az egészségi állapot munkaképességre gyakorolt hatásának vizsgálata

Témavezető: Dr. Tibold Antal
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

A krónikus vénás elégtelenségben és lábszárfekélyben szenvedő betegek életminőségvizsgálata

Témavezető: Dr. Endrei Dóra, egyetemi docens
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Módosított hatóanyag-leadású készítmények tervezése, előállítása és vizsgálata

Témavezető: Dr. Pál Szilárd, egyetemi adjunktus
Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Pszichés tényezők szerepe kardiológiai rehabilitáció során

Témavezető: Dr. Nagy Alexandra
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Pulmonális hemodinamikai paraméterek prognosztikai jelentősége pulmonális artériás hypertóniában

Témavezető: Dr. Porpáczy Adél, szakorvos
Szívgyógyászati Klinika

A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) hatásának vizsgálata kardiovaszkuláris kórképekben

Témavezető: Dr. Sárszegi Zsolt, egyetemi adjunktus
Szívgyógyászati Klinika

A krónikus hasnyálmirigy-gyulladás patomechanizmusa

Témavezető: Dr. Hegyi Eszter, egyetemi adjunktus
Transzlációs Medicina Intézet

Immunológiai vizsgálatok szkizofréniában

Témavezető: Prof. Dr. Tényi Tamás, egyetemi tanár
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Alacsony energiájú lézer hatásának vizsgálata a fogszabályozó kezelésekkor fellépő diszkomfort és fájdalomérzékekésre

Témavezető: Dr. Frank Dorottya, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Szabad gyökökkel jelölt biomolekulák (aminosavak, fehérjék, gyógyszerek, foszfolipidek) szintézise

Témavezető: Prof. Dr. Kálai Tamás, egyetemi tanár
Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet

A központi idegrendszer veleszületett rendellenességeinek postnatalis képalkotó diagnosztikája

Témavezető: Dr. Herbert Zsuzsanna, radiológus szakorvos
Orvosi Képalkotó Klinika

Illóolajok gyulladáscsökkentő szerepe bőrgyógyászati kórképekben MÁR FOGLALT!

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi, egyetemi docens
Farmakognóziai Intézet

Új biomarkerek azonosítása akut miokardiális infarktus állapotában

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár
Szívgyógyászati Klinika

Gyógyszerkészítmények stabilitásvizsgálata

Témavezető: Ámanné Dr. Takácsi-Nagy Anna, egyetemi adjunktus
Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Az áramlás citometria és a citogenetikai vizsgálatok szerepe és jelentősége az MDS diagnosztikájában

Témavezető: Dr. Kereskai László, klinikai főorvos
Pathológiai Intézet

Decellularizált allo- és xenograftok használata a szalagpótlásban

Témavezető: Dr. Mintál Tibor, egyetemi adjunktus
Sportmedicina Tanszék

Nem-kódoló RNS-ek szerepe a szívizom remodelláció szabályozásában

Témavezető: Prof. Dr. Szokodi István, egyetemi tanár
Szívgyógyászati Klinika

Fúvós hangszereken való rendszeres játék hatása a légzésfunkciós értékek

Témavezető: Dr. Soós Szilvia, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Fogászati implantátumok biointegrációjának vizsgálata

Témavezető: Dr. Turzó Kinga, egyetemi docens
Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Mesterséges neurális hálózatok alkalmazása a gyógyszertechnológiában

Témavezető: Ifj. Dr. Kása Péter, tudományos főmunkatárs
Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

A táplálékkal jutalmazott magatartás electrophysiologiai vizsgálata szabadon mozgó implantált patkányon

Témavezető: Dr. Petykó Zoltán, egyetemi adjunktus
Élettani Intézet

A tanulás electrophysiologiai vizsgálata szabadon mozgó implantált patkányon

Témavezető: Dr. Petykó Zoltán, egyetemi adjunktus
Élettani Intézet

Intervenciós radiológia mint terápiás módszer

Témavezető: Dr. Battyáni István, egyetemi docens
Orvosi Képalkotó Klinika

Point of care ultrahang vizsgálatok szerepe a sürgősségi betegellátásban

Témavezető: Dr. Farkas Orsolya, egyetemi tanársegéd
Orvosi Képalkotó Klinika

Betört gyökérkezelő műszerek eltávolítása során fellépő gyökérfelszíni hőmérséklet emelkedés vizsgálata

Témavezető: Dr. Krajczár Károly, szakorvos
Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Gyökércsatornába tört és eltávolított műszerfragmentumok elektronmikroszkópos vizsgálata

Témavezető: Dr. Krajczár Károly, szakorvos
Klinikai Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Kardiológia - Modern echocardiográfiás mérések szerepe az onkológiai betegek utánkövetésében

Témavezető: Dr. Magyar Klára, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

Prediktív markerek (tumormarkerek) szerepe a daganatok kezelése során.

Témavezető: Prof. Dr. Bellyei Szabolcs, egyetemi tanár
Onkoterápiás Intézet

Hipotermiára való hajlam mechanizmusainak vizsgálata újszülöttekben és koraszülöttekben

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

Lokális hőhatás okozta sérülés kórélettani következményeinek vizsgálata

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

A látórendszer cortico-genicularis feedback mechanizmusainak vizsgálata

Témavezető: Dr. Kóbor Péter, egyetemi adjunktus
Élettani Intézet

Védőoltások, védőoltás-ellenes mozgalmak

Témavezető: Dr. Szendi Katalin, egyetemi adjunktus
Orvosi Népegészségtani Intézet

A mediális entorhinális kérgi interneuronok mikrohálózati szerepe

Témavezető: Dr. Varga Csaba, egyetemi adjunktus
Élettani Intézet

A kognitív játékok szerepe a mentális hanyatlás korai felismerésében és kezelésében

Témavezető: Dr. Osváth Péter, egyetemi docens
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Dobhártya-regeneráció vizsgálata in vitro és in vivo állatkísérletes modellen

Témavezető: Dr. Bakó Péter, egyetemi adjunktus
Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

A szulfid és poliszulfid vegyületek hatásának vizsgálata fájdalom és gyulladás állatmodelljeiben

Témavezető: Dr. Pozsgai Gábor, egyetemi docens
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Az energetikai egyensúly vizsgálata patkány állatmodellben

Témavezető: Dr. Garami András, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

Illóolajok és antibiotikumok kölcsönhatásának vizsgálata in vitro módszerekkel

Témavezető: Dr. Horváth Györgyi, egyetemi docens
Farmakognóziai Intézet

Különböző diéták hatása a kardiometabolikus kockázati tényezőkre, illetve a kognitív/affektív funkciókra.

Témavezető: Dr. Balaskó Márta, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

Transcranialis doppler ultrahang alkalmazása az agyi véráramlás vizsgálatához idegsebészeti kórképekben

Témavezető: Dr. Tóth Péter József, egyetemi adjunktus
Idegsebészeti Klinika

Az obezitással összefüggő fehérállományi mikrostruktúrális elváltozások vizsgálata MR képalkotással

Témavezető: Dr. Orsi Gergely, tudományos munkatárs
Idegsebészeti Klinika

Különböző súlyosságú koponyasérülés vizsgálata translatiós modellekben

Témavezető: Prof. Dr. Büki András, egyetemi tanár
Idegsebészeti Klinika

Az inger gazdag környezet szerepe a koponyatrauma kiváltotta agykárosodás gyógyulására

Témavezető: Prof. Dr. Büki András, egyetemi tanár
Idegsebészeti Klinika

Lipidek jelentősége a várandósság során és a szüléskor

Témavezető: Dr. Szabó Éva, egyetemi adjunktus
Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Virtuális anatómiai modellek gyakorlati hasznosítása az online oktatásban

Témavezető: Dr. Füredi Nóra Judit, egyetemi tanársegéd
Anatómiai Intézet

A különböző súlyosságú betegeket magában foglaló pécsi adatbázis elemzése

Témavezető: Prof. Dr. Büki András, egyetemi tanár
Idegsebészeti Klinika

A Pécsi Súlyos Koponyasérült Adatbázis 15 évének elemzése

Témavezető: Prof. Dr. Büki András, egyetemi tanár
Idegsebészeti Klinika

Özönnövények gyógyászati jelentősége

Témavezető: Dr. Filep Rita, egyetemi adjunktus
Farmakognóziai Intézet

Daganatos betegségek: Az első tünetek, a daganat stádiuma és a diagnózisig eltelt idő összefüggése kolorektális daganatban szenvedő betegeknél.

Témavezető: Dr. Pozsgai Éva, egyetemi adjunktus
Alapellátási Intézet

Fizikai aktivitás hatása a kardiometabolikus kockázati tényezőkre, illetve a kognitív/affektív funkciókra.

Témavezető: Dr. Solymár Margit, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

A coeliakia (glutén-szenzitív enteropátia) kórélettani és klinikai kórélettani vonatkozásai

Témavezető: Dr. Szakács Zsolt, PhD hallgató
Transzlációs Medicina Intézet

A coeliakia (glutén-szenzitív enteropátia) kórélettani és klinikai kórélettani vonatkozásai

Témavezető: Dr. Szakács Zsolt, rezidens orvos
Transzlációs Medicina Intézet

Perinatális toxin expzíció hatásai a korai idegrendszeri és viselkedésfejlődésre

Témavezető: Dr. Farkas József, egyetemi adjunktus
Anatómiai Intézet

Helyszíni amputációs eszközök hatékonyságának kísérletes vizsgálata

Témavezető: Dr. Farkas József, egyetemi adjunktus
Anatómiai Intézet

Az anyai elhízás hatása az utód kardiometabolikus kockázatára

Témavezető: Dr. Pétervári Erika, egyetemi docens
Transzlációs Medicina Intézet

Gyermekkori heveny myeloid leukaemiás betegek retrospektív vizsgálata

Témavezető: Dr. Kereskai László, klinikai főorvos
Pathológiai Intézet

Az interleukin 1 receptor szerepének vizsgálata komplex regionális fájdalom szindróma (CRPS) egérmodelljében

Témavezető: Hartnerné Pohóczky Krisztina, egyetemi adjunktus
Gyógyszerhatástani Tanszék

A citoszkeletális rendszer onkogén átalakulása és szabályozása cervix citológiai mintákban

Témavezető: Dr. Szatmári Dávid, egyetemi adjunktus
Biofizikai Intézet

Excenteres tablettázógép mikrokontroller alapú felműszerezése

Témavezető: Dr. Pál Szilárd, egyetemi adjunktus
Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Human és patkány agyi erek vazomotor működésének vizsgálata ex vivo módszerekkel

Témavezető: Dr. Tóth Péter József, egyetemi adjunktus
Idegsebészeti Klinika

Videolaringoszkópok kísérletes és klinikai vizsgálatai

Témavezető: Dr. Nagy Bálint, egyetemi adjunktus
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Antikoaguláció és invazív aneszteziológiai beavatkozások: elmélet és valós gyakorlat

Témavezető: Dr. Nagy Bálint, egyetemi adjunktus
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Keményburok alatti vérgyülemek igazságügyi szövettani vizsgálata

Témavezető: Dr. Tóth Dénes, egyetemi tanársegéd
Igazságügyi Orvostani Intézet

Mérgezések igazságügyi szakértői igazolása előrehaladott bomlásos esetekben alternatív biológiai mintákból

Témavezető: Dr. Tóth Dénes, egyetemi tanársegéd
Igazságügyi Orvostani Intézet

A holttest hőmérsékletének változása dinamikusan változó környezetben

Témavezető: Dr. Tóth Dénes, egyetemi tanársegéd
Igazságügyi Orvostani Intézet

Konvencionálisan végzett, valamint zero-fluoroszkópos katéterablációk összehasonlítása paroxysmalis supraventricularis tachycardiák katéterablációja során

Témavezető: Dr. Kupó Péter, egyetemi tanársegéd
Szívgyógyászati Klinika

A coeliakia szülészeti és nőgyógyászati vonatkozásai

Témavezető: Dr. Bajor Judit, főorvos
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika

A coeliakia kapcsolata más autoimmun betegségekkel

Témavezető: Dr. Bajor Judit, főorvos
Klinikai Központ I.sz. Belgyógyászati Klinika