Esemény

Valkai László PhD komplex vizsgája és munkahelyi vitája

PTE TTK E/319 és E/332 terem
2018. június 20, szerda 10:00–12:00

A komplex vizsga bizottság tagjai:

Elnök (opponens):                Dr. Lente Gábor DSc,

                                             egyetemi tanár (PTE TTK, Általános és Fizikai Kémia Tsz.)

Vizsgatárgy I.:                      Reakciókinetika

Vizsgáztató (opponens):      Dr. Szalai István DSc,

                                             egyetemi docens (ELTE TTK, Kémiai Intézet)

Vizsgatárgy II.:                    Kemometria

Vizsgáztató:                        Dr. Felinger Attila DSc, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

                                            (PTE TTK, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék)

Titkár:                                  Dr. Dergez Tímea PhD,

                                             egyetemi adjunktus (PTE ÁOK, Bioanalitikai Intézet)

Póttag:                                  Dr. Mika László PhD, egyetemi docens

                                             (BME VBK, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Tudományos előadás címe:  „A jodát-arzénessav reakció bolondóra viselkedése és determinisztikus kinetikai leírása”

Kapcsolat

Kilár Ferenc