Esemény

Zelenyánszki Dóra PhD komplex vizsgája

PTE TTK C/I. előadó
2018. június 21, csütörtök 10:00–11:00

A bizottság tagjai:

 

Elnök:                  Dr. Nagy Géza, DSc. professor emeritus

       (PTE TTK, Általános és Fizikai Kémia Tanszék)

 

Vzsgáztatók:       Dr. Deli József, DSc. egyetemi tanár

       (PTE GYTK, Farmakognóziai Intézet)

       Dr. Janáky Tamás, DSc. egyetemi tanár

       (SZTE ÁOK, Orvosi Vegytani Intézet)

Titkár:                Dr. Dergez Tímea, PhD. egyetemi adjunktus

      (PTE ÁOK, Bioanalitikai Intézet)

 

Vizsgatárgyak: Elválasztástudomány, valamint Műszeres analitika

Tudományos előadás címe: Folyadékkromatográfiás állófázisok jellemzése

Kapcsolat

Kilár Ferenc