Esemény

M.Yahia Kazmouz PhD komplex vizsgája

PTE TTK C/I. előadó
2018. június 21, csütörtök 11:00–12:00

A bizottság tagjai:

Elnök:                   Dr. Nagy Géza, DSc. professor emeritus

         (PTE TTK, Általános és Fizikai Kémia Tanszék)

Vizsgáztatók:       Dr. Deli József, DSc. egyetemi tanár

         (PTE GYTK, Farmakognóziai Intézet)

         Dr. Janáky Tamás, DSc. egyetemi tanár

         (SZTE ÁOK, Orvosi Vegytani Intézet)

Titkár:                  Dr. Dergez Tímea, PhD. egyetemi adjunktus

         (PTE ÁOK, Bioanalitikai Intézet)

 

Vizsgatárgyak:                                  Separation Science valamint Instrumental analysis

Tudományos előadás címe:             Investigation of the retention in supercritical fluid                                                                chromatography

Kapcsolat

Kilár Ferenc