Esemény

Gyógyszerésztudományok Fóruma

PTE Szentágothai János Kutatóközpont B002 előadóterem
2019. október 3, csütörtök 17:00–19:00

Dr. Horváth-Sziklai Attila (Magyar Gyógyszerészi Kamara): Aktuális szakmapolitikai kérdések: Egy - egy jogszabály története.
Prof. Dr. Huszthy Péter (BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék): Enantiomerfelismerés- és elválasztás heterociklus egységet tartalmazó optikailag aktív koronaéterekkel