Esemény

Dr. Tornyos Adrienn PhD szigorlata

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)
2021. június 21, hétfő 10:00–11:00

Dr. Tornyos Adrienn PhD doktorjelölt „Intervencionális eljárások a vaszkuláris medicinában” valamint „Az adjuváns gyógyszeres terápia szerepe a kardiológiai intervenciók prognózisában PhD - szigorlata 2021. június 21-én (hétfő) 10 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A szigorlati bizottság összetétele:

elnök: Dr. Bogner Péter egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Koltai Katalin egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)

Dr. Papp Előd osztályvezető főorvos (Dombóvár)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmE0YzRhOTUtYzc2NS00MzMwLTlkOWYtZGRhNzcyY2ViZmVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d