Esemény

Dombi Ágnes PhD komplex vizsgája

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)
2021. június 16, szerda 14:00–15:00

Dombi Ágnes A stressz neurobiológiája” valamint „A TRPA1 ioncsatorna biológiai szerepe PhD – komplex vizsgája 2021. június 16-án (szerda) 14 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti út 12.).

 

A komplex vizsgabizottság összetétele:

elnök: Dr. Zelena Dóra egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. László Kristóf egyetemi docens (PTE ÁOK)

Dr. Tóth István Balázs egyetemi adjunktus (DE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTEyZDQ1N2EtNjlhZi00ODU5LWEyOTEtMDIzMzhkMWNkOThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22f1372c5c-9b1f-408c-9900-f2cd9ed0aefb%22%7d