Esemény

Dr. Török Zsófia Laura PhD komplex vizsgája

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)
2021. június 11, péntek 11:30–12:30

Dr. Török Zsófia Laura Molekuláris biológia – különös tekintettel az miRNS-ek és extracelluláris vezikulák szerepérePhD – komplex vizsgája 2021. június 11-én (péntek) 11:30 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti út 12.).

 

A komplex vizsgabizottság összetétele:

elnök: Dr. Helyes Zsuzsanna egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Szántó Zalán egyetemi docens (PTE ÁOK)

Dr. Czömpöly Tamás kutató (Pécs)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjkzN2M3ODAtOWNkNy00YmQ2LWI3YzgtNDIwMjNmNWU3ZGU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22c798da2e-266f-4016-93e9-575dd099a965%22%7d