Esemény

Fülöpné Kiss Edit PhD védése

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)
2021. június 22, kedd 12:00–14:00

Fülöpné Kiss Edit „Nem kissejtes tüdődaganat molekuláris hátterének vizsgálata ciszplatin és erlotinib kezelés hatására” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. június 22-én (kedd) 12 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Pethő Gábor D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Horváth Györgyi Ph.D egyetemi docens (PTE GYTK)

            Dr. Pál Szilárd Ph.D egyetemi adjunktus (PTE GYTK)

opponensek: Dr. Czömpöly Tamás Ph.D kutató (Pécs)

                      Dr. Vízler Csaba Ph.D tudományos főmunkatárs (Szeged)

 

Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlhODUwZmItMmJiMC00YjUwLWJkZmMtMDAzYTBkZWJhZjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

 

Letölthető dokumentum(ok)

Tézisfüzet
Thesis