Esemény

Dr. Rendeki Szilárd PhD védése

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)
2021. június 25, péntek 11:00–13:00

Dr. Rendeki Szilárd „Szimulációs oktatás és az aneszteziológia - intenzív terápia kölcsönhatásai szélsőséges körülmények között” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. június 25-én (péntek) 11 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Arató Endre Ph.D egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Kanizsai Péter Ph.D egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)

            Dr. Szűcs György Ph.D egyetemi magántanár (Pécs)

opponensek: Dr. Tunyogi-Csapó Miklós Ph.D főorvos (Budapest)

                      Dr. Ulbert István D.Sc egyetemi tanár (Budapest)

 

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGY5NjZjOWMtNTZkMy00NjA0LWIxNjMtOTE1Y2E0NWZkMTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d33e42b4-10c5-4555-80db-3acb29401f86%22%7d

 

Letölthető dokumentum(ok)

Tézisfüzet
Thesis