Esemény

Fazekas Bálint PhD komplex vizsgája

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)
2021. június 17, csütörtök 11:00–12:00

Fazekas Bálint Koponyasérülések kórszövettani következményei” valamint Digitális hisztopatológiai technikák alkalmazási lehetőségei kísérletes koponyasérülések esetén PhD – komplex vizsgája 2021. június 17-én (csütörtök) 11 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti út 12.).

 

A komplex vizsgabizottság összetétele:

elnök: Dr. Janszky József egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Farkas Orsolya egyetemi tanársegéd (PTE ÁOK)

Dr. Kopniczky Zsolt egyetemi docens (SzTE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzVkMGJiMDUtZDdkMC00OWYxLTgxNmUtNzBlMTdhNjZmNTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%229b936bec-49c7-4e6b-8054-ae0a628d3786%22%7d