Esemény

Dr. Mohos Violetta Karolin PhD védése

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)
2021. június 23, szerda 14:00–16:00

Dr. Mohos Violetta Karolin „Quercetin és chrysin konjugátumok farmakokinetikai kölcsönhatásainak in vitro vizsgálata” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. június 23-án (szerda) 14 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u. 12.).

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Pintér Erika D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Almási Attila Ph.D egyetemi adjunktus (PTE GYTK)

            Dr. Pandur Edina Ph.D egyetemi adjunktus (PTE GYTK)

opponensek:  Dr. Kanizsainé dr. Minorics Renáta Ph.D egyetemi adjunktus (SzTE)

                      Dr. Riba Pál Ph.D egyetemi docens (SE)

 

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6p-YMZTERn6Y4UtaZEKAntCjg5VqGqabty17urLdEJ81%40thread.tacv2/1622461640730?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2221b160c8-323b-421d-9818-671bff674ace%22%7d

 

Letölthető dokumentum(ok)

Tézisfüzet
Thesis