Esemény

Dr. Hunyady Ágnes PhD védése

PTE SZKK A épület 2. emeleti Tárgyalótermében és infokommunikációs eszközzel (Pécs, Ifjúság útja 20.)
2021. június 21, hétfő 14:00–16:00

Dr. Hunyady Ágnes „The tachykinin hemokinin-1 as a mediator in neuronal- and immune functions in mouse models of pain, arthritis and dermatitis” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. június 21-én (hétfő) 14 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont A épület 2. emelet tárgyalótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Ifjúság útja 20.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Reglődi Dóra D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. László Kristóf Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Veres Balázs Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Horváth Gyöngyi D.Sc egyetemi tanár (SzTE)

                      Dr. Varga Angelika Ph.D tudományos munkatárs (DE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDYwOTVhMTEtMzg5MC00NDMxLWE5MGEtZGEwNWUzNmYxMzlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%225e6e0f2a-60db-4b7f-b5c3-c7c3d005fd89%22%7d

 

Letölthető dokumentum(ok)

Tézisfüzet
Thesis