Esemény

Szentes Nikolett PhD védése

PTE SZKK Tárgyalótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Ifjúság útja 20.)
2021. június 22, kedd 10:30–12:30

Szentes Nikolett „Krónikus fájdalom és kognitív mechanizmusok vizsgálata egérmodellekben” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. június 22-én (kedd) 10:30 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont tárgyalótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Ifjúság útja 20.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Komoly Sámuel D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Gálosi Rita Ph.D tudományos főmunkatárs (PTE ÁOK)

            Dr. Hernádi István Ph.D egyetemi docens (PTE TTK)

opponensek: Dr. Riba Pál Ph.D egyetemi docens (SE)

                      Dr. Tajti János D.Sc egyetemi tanár (SzTE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2FkNjk5ZTktZDZkMy00YjcxLWIzMDItMWI2MTA4ZjcyZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%225e6e0f2a-60db-4b7f-b5c3-c7c3d005fd89%22%7d

 

 

Letölthető dokumentum(ok)

Thesis
Tézisfüzet