Esemény

Dr. Hayden Zsófia PhD védése

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)
2021. június 25, péntek 11:00–13:00

Dr. Hayden Zsófia „Clinical and laboratory diagnostic assessment of immune-mediated neurological disorders” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. június 25-én (péntek) 11 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (Teams) (Pécs, Szigeti út 12.).

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Komoly Sámuel D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Horváth Réka Ph.D egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)

            Dr. Pál Endre Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Jakab Gábor Ph.D osztályvezető főorvos (Budapest)

                      Dr. Rózsa Csilla Ph.D osztályvezető főorvos (Budapest)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4edfdca2d5c743b08c9d90793225b037%40thread.tacv2/1622619479725?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22be2ad71e-cc8d-4c12-979a-98f7fc063154%22%7d

Letölthető dokumentum(ok)

Thesis
Tézisfüzet