Esemény

Salem Ala PhD védése

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)
2021. június 22, kedd 14:00–16:00

Salem Ala’ „Anti-Tuberculosis Multi-Drug Cocrystals and Nano-Sized Cocrystals: Formation Prediction, Polymorph Control and Pharmaceutical Advantages” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. június 22-én (kedd) 14 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Kálai Tamás D.Sc egyetemi tanár (PTE GYTK)

tagok:  Dr. Börzsei Rita Ph.D egyetemi adjunktus (PTE GYTK)

            Dr. Kvell Krisztián Ph.D egyetemi docens (PTE GYTK)

opponensek: Dr. Bácskay Ildikó Katalin Ph.D egyetemi tanár (DE)

                      Dr. Nagy Zsombor Kristóf Ph.D egyetemi adjunktus (BMGE)

 

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE0M2VkMjItZTJkZi00NGU4LTg1YTctZmRlODFiYmE5NjY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22266ac8e3-6034-4742-b3b4-5cd36496f356%22%7d

 

Letölthető dokumentum(ok)

Tézisfüzet
Thesis