Esemény

Dr. Ballóné dr. Sulc Alexandra PhD komplex vizsgája

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)
2021. június 17, csütörtök 14:00–15:00

Dr. Ballóné dr. Sulc Alexandra Andrológia” valamint „Tömegspektrometria PhD – komplex vizsgája 2021. június 17-én (csütörtök) 14 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti út 12.).

 

A komplex vizsgabizottság összetétele:

elnök: Dr. Perjési Pál egyetemi tanár (PTE GYTK)

tagok: Dr. Szántó Árpád egyetemi docens (PTE ÁOK)

Dr. Kopa Zsolt egyetemi docens (SE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a68c57340abc2488c9a94b8fdaec6d32f%40thread.skype/1622069833032?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22884f7184-6b91-4432-82ba-71f1b64ee27e%22%7d