Esemény

Dr. Zagorácz Olga PhD szigorlata

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u. 12.)
2021. június 23, szerda 13:00–14:00

Dr. Zagorácz Olga PhD doktorjelölt Az RFamíd peptidek szerepe a központi idegrendszerben PhD - szigorlata 2021. június 23-án (szerda) 13 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A szigorlati bizottság összetétele:

elnök: Dr. Kállai János egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Balaskó Márta egyetemi docens (PTE ÁOK)

                    Dr. Tubolyné dr. Horváth Gyöngyi egyetemi tanár (SzTE)

 

Teams link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3avgg4SeUoiGvbqrdz7iXlI7YLcv-E-rTAtcIWuqPkFc01%40thread.tacv2/1623416589478?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22e0215964-7a9e-405f-97c9-59a369892a69%22%7d