Esemény

Dr. Nógrádi Ágnes PhD komplex vizsgája

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)
2021. szeptember 2, csütörtök 11:00–12:00

Dr. Nógrádi Ágnes Nyugalmi és terhelés indukálta pulmonális hipertóniaPhD – komplex vizsgája 2021. szeptember 2-án (csütörtök) 11 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti út 12.).

 

A komplex vizsgabizottság összetétele:

elnök: Dr. Sütő Gábor egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Balikó Zoltán egyetemi magántanár (PTE ÁOK)

Dr. Daragó Andrea egyetemi adjunktus (DE)

 

Teams link:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2MxNjY3OWEtMDAyNC00ZWUzLWIzNTktZWQxYTBiNDU5YWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22d5a508a4-2857-4d40-a398-c2dbd71be514%22%7d