Esemény

Dr. Hau Lídia PhD szigorlata

PTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Könyvtár és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Rét u. 2.)
2022. november 24, csütörtök 12:00–13:00

Dr. Hau Lídia PhD doktorjelölt „Pszichózis” PhD - szigorlata 2022. november 24-én (csütörtök) 12 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinika Könyvtár helyiségében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Rét u. 2.).

 

A szigorlati bizottság összetétele:

elnök: Dr. Fekete Sándor egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Osváth Péter egyetemi docens (PTE ÁOK)

Dr. Tolna Judit egyetemi docens (SE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzk2ODZlM2MtYWU2Mi00YzY0LWJmYzYtMWIwYWZkOThhOTVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22e896a0ed-b536-4f2a-9550-dd30e97ccba7%22%7d