Fényképgalériák

Kari Tanácsülés

2012. február 23, csütörtök

Dr. Mess Béla emeritus professzor köszöntése 85. születésnapján és Prof. Dr. Füzesi Zsuzsanna köszöntése egyetemi tanárrá való kinevezése alkalmából.

Fotó: VERÉBI Dávid, PTE ÁOK Oktatástechnikai és Szervezési Csoport