Hírek

PhD és habilitáció - 2018. február 21, szerda

Dr. Sándor Balázs Attila PhD védése

PhD védés

Dr. Sándor Balázs Attila „PACAP (hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid) fogfejlődésre gyakorolt hatásainak vizsgálata állatmodellben” című PhD értekezésének 2018. március 12-én (hétfő) 14 órakor a PTE ÁOK Elméleti Tömbjének tanácstermében (Pécs, Szigeti u. 12.) tartandó nyilvános vitája.

A Bizottság összetétele:

elnök:

Dr. Sümegi Balázs D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:

Dr. Farkas Orsolya Ph.D egyetemi tanársegéd (PTE ÁOK)

Dr. Jancsó Gábor Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek:

Dr. Székely Andrea Dorottya Ph.D egyetemi docens (SE)

Vasziné Dr. Szabó Enikő Ph.D egyetemi adjunktus (SE)

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum