Hírek

OEKK hírek - 2001. május 16, szerda

Centrum elnöki levél

Prof. Papp Lajos OEC elnök nyílt levele a PTE Rektorához

Dr. Tóth József PTE Rektor Tisztelt Rektor úr! 2001. március 21-én pályázat útján magas szavazati aránnyal első fordulóban nyertem el az Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum elnöki pozícióját. Pályázatomban egyértelműen fogalmaztam: elsősorban a két, engem megválasztó kar érdekeit és emellett a PTE érdekeit kívántam képviselni. Számomra a funkció mindig eszköz és nem cél volt. Az elnöki pozícióban töltött két hónapos időszak alatt lelkiismeretem szerint mindent megtettem, hogy az eredeti célkitűzéseket képviseljem. Türelmet és megértést kértem. A két hónap tapasztalata elegendő volt arra, hogy belássam, ezt a feladatot tisztességgel és erkölcsösen teljesíteni nem tudom. Ezért a mai napon elnöki pozíciómról azonnali hatállyal lemondok. Tekintettel arra, hogy az Egyetemet, illetve a kart érintő Centrum-ügyekről naprakészen tájékoztattam Rektor urat, a Rektori Tanácsot, Dékán urat, valamint tekintettel arra, hogy dokumentáltan a jelenlegi jogszabályokban rögzített feladatok, jogkörök, a gazdasági és működési ügyekre vonatkozó egyetlen releváns információ a mai napig át nem adatott, a Centrum-elnöki teendőket az új elnök megválasztásáig sem áll módomban elvégezni. Ez utóbbi kijelentésemet hangsúlyozottan megismétlem -- a jelenlegi törvényi előírások, valamint a jelenleg érvényben lévő egyetemi és Centrum SzMSz értelmében a Centrum vezető hatás- és jogköre egyértelműen megfogalmazott. Mindezekkel kapcsolatban semmilyen dokumentatív átadás nem történt, így az utóbbi két hónapban történtekért a felelősséget sem anyagi, sem erkölcsi vonatkozásban nem vállalhatom. A továbbiakban tisztelettel közlöm Rektor úrral, hogy amennyiben folyó év december 31-ig a Szívgyógyászati Klinika által az egyetemre nehezedő gazdasági terhet nem tudom megoldani, úgy 2002. január elsejével a PTE Szívgyógyászati Klinika igazgatói posztjáról is lemondok. Pécs, 2001. május 16. 15 óra 30 perc Tisztelettel: Dr. Papp Lajos egyetemi tanár OE Centrum elnök

Hírarchívum