Hírek

Pályázati hírek - 2018. április 25, szerda

Ösztöndíj felhívás orvostanhallgatók támogatására

Újszász Városi Önkormányzat szociális ösztöndíjpályázatot hirdet „Orvostanhallgatók támogatása” címmel.

Pályázat célja: a szociálisan rászoruló orvostanhallgatók egyetemi tanulmányaik folyamán felmerülő költségeikhez való hozzájárulás azzal a feltétellel, hogy a hallgató az ösztöndíj elnyerésével támogatási szerződésben vállalja tanulmányainak befejezését követően - legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező időtartamra - Újszász településen való háziorvosi feladatok ellátását.

Pályázati feltételek:

  • aktív állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatói jogviszony, valamely belföldi felsőoktatási intézmény általános orvostudományi kar általános orvos osztatlan (graduális) szakon,
  • büntetlen előélet,
  • más önkormányzattal, gazdasági társasággal vagy egyéb szervezettel nem áll támogatási szerződéses jogviszonyban,
  • családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,-Ft) hatszorosát, egyedül élő esetén annak hétszeresét,
  • vagyonnal nem rendelkezik.

Támogatás mértéke: 100.000,- Ft/hónap

A támogatás a tanulmányok teljes idejére szól, a támogatás mértéke naptári évre vonatkozik nem tanévre, tehát az iskolaszüneti hónapokra is jár. Ösztöndíj támogatást legfeljebb 2 fő orvostanhallgató kaphat, akik a pályázati feltételnek megfelelnek.

Benyújtási határidő: 2018. december 31.

(Amennyiben az ösztöndíj támogatásra érkezett pályázatok közül Újszász Városi Önkormányzat 2 fővel támogatási szerződést köt, abban az esetben jelen pályázati felhívás visszavonásra kerül! Jelentkezők hiányában a határidőt a Képviselő-testület meghosszabbíthatja!)

További információ

az 56/552-022-es telefonszámon vagy

az aljegyzo@ujszasz.hu címen Szegő Jánostól kérhető!

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum