Hírek

Intézeti hírek - 2018. szeptember 6, csütörtök

A Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának (MIOT) 2018. évi, XVI. Nemzetközi Konferenciája, Pécs

A Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának (MIOT) 2018. évi, XVI. Nemzetközi Konferenciája, Pécs

 

2018. augusztus 30-a és szeptember 1-e között zajlott le a Hotel Palatinus Bartók és Nádor termében, a Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának (MIOT) 2018 évi Nemzetközi Konferenciája.

A Megnyitó során köszöntötte a Kongresszust Professzor Reglődi Dóra a PTE ÁOK Tudományos dékánhelyettese, és Dr. Szekér Judit a Nemzeti Szakértői és Kutató Intézet Főigazgató-helyettese is.

105 regisztrált érdeklődő 32 előadást hallgathatott meg a legaktuálisabb alap és alkalmazott kutatási eredményekről.

Intézetünk oktatói-kutatói 8 előadást és 4 posztert készítettek. Meghívott vendégként előadást tartott Professor Stefan Pollak, egyetemünk díszdoktora a freiburgi, Professor Reinhardt Urban a mainzi társintézményünk professzora, Katsuji Nishi Professzor a kyotoi egyetemről, valamint az igazságügyi orvostan határterületei témáiban Professzor Büki András, és Professzor Molnár F. Tamás.

A konferencián döntés született számos fontos szakmai együttműködésről. A PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézetében már évek óta működő, országos hatáskörű diatoma vizsgáló kutató-szakértői csoport és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ jövőbeni szorosabb együttműködéséről egyeztetés történt. Intézetünk szakorvosai, szakértői által vezetett Konszenzus Munkabizottság jön létre: az igazságügyi orvosszakértők polgári perekben történő közreműködésével és véleményalkotásával kapcsolatos szakmai szabályainak többszempontú vizsgálatára, elemzésére és ezzel kapcsolatos módszertani ajánlás kidolgozására. A PTE, a SZAOTE és a DTE Igazságügyi Orvostani Intézetei közötti együttműködésben, melyhez a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ is csatlakozott a keményburok alatti sérüléses eredetű vérzések keletkezési idejére vonatkozó morfológiai, hisztopathológiai időatlasz kerül kialakításra. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendvédelmi Kar képviselője az igazságügyi orvostani intézetek és TDK hallgatói számára ajánlott fel együttműködési lehetőséget határterületi kutatási témákban. Két fiatal kutatónk, genetika és forenzikus hisztopatológia, témakörökben a Freiburgi egyetem tölthet el több hetet jövő év januárjában és nyarán.

A MIOT vezetősége által felajánlott, a legjobb előadásnak/előadónak járó fődíjat, az üléselnökök azonos, előzetesen rögzített szempontok szerinti titkos értékelése alapján, Dr. Poór Viktor Soma, intézetünk igazságügyi genetikai szakértője nyerte el.

A hivatalos program mellett a Palatinus Hotel tetőteraszán koktélpartira majd pénteken a harkányi Tenkes Csárdában bankettvacsorára került sor

A részletes program a konferencia honlapján olvasható, az alábbi linken: https://www.convention.hu/Scripts/pdf.js/web/viewer.html?file=/FileContent/GetFileByGuid/MIOT18/c95b9d74-0064-45a5-963a-eff55a375d1d?file%3Dmiot-2018%20programfuzet.pdfű

A következő, XVII. Konferenciát 2021-ben Szeged rendezi.

A Konferencia szakmai programjának szervezésében nyújtott aktivitást és segítséget köszönöm minden Kollégámnak.

 

Pécs, 2018.09.03.

Dr. Kozma Zsolt

intézetigazgató

Hírarchívum