Hírek

Pályázati hírek - 2018. szeptember 7, péntek

Campus Mundi-ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz

A pályázat célja, hogy a kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő, rövid külföldi tanulmányúton vegyenek részt. A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, intenzív szakmai kurzusra jelentkezhetnek (kivétel nyelvi kurzus), illetve külföldi nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást vagy poszter-prezentációt.

A tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb pedig 30 nap lehet az utazási napokon kívül.

Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), vagy nemzetközi tudományos konferenciára, szakmai versenyre lehetséges a kiutazás, amit a hallgató szaktanára (szakvezetője/tanszékvezetője/intézetvezetője), vagy témavezetője jóváhagyott. Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

  • mesterképzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
  • osztatlan képzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
  • doktori képzésen folytat tanulmányokat, és a doktori képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik; vagy
  • doktori képzésen abszolvált, még nem jelentkezett be fokozatszerzési eljárásra, de a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz; vagy
  • doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezését elfogadták

továbbá:

  • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói, vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik a pályázáskor megadott képzésen;
  • a munkanyelvből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik;
  • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program Alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

A pályázat véglegesítésének határideje

2018. október 10. (szerda) 23:00 óra

2019. március 1. és 2019. szeptember 30. között megvalósítható

További információk

https://tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-tanulmanyuthoz

Hírarchívum