Hírek

Intézeti hírek - 2018. szeptember 20, csütörtök

Sikeres PhD védés a Gyógyszerészeti Intézetben

Dr. Vida Róbert György: Az online gyógyszerforgalmazási tér és a hamis gyógyszerek értékelésének lehetősége: Betegbiztonsági kockázat értékelési metodika fejlesztése című Doktori értekezésének rövid kivonata

A gyógyszerek internetes forgalmazása számos modell mentén fejlődött az európai és Észak-amerikai országokban, mely az eltérő szabályozási, gazdasági és kulturális környezetre vezethető vissza. A szabályosan működő zárt gyógyszerellátási lánc és a legálisan operáló internetes gyógyszertárak mellett azonban létezik egy olyan, nem kontrollált internetes gyógyszerpiac, melyhez jelentős betegbiztonsági kockázat kapcsolható, amelyek közülük kiemelkedik a gyógyszerhamisítás. A problémát tovább súlyosbíthatják az egyre gyakrabban és egyre nagyobb mértékben jelentkező ellátási problémák és gyógyszerhiányok.

Az ilyen forgalmazási térből származó készítmények potenciálisan egészségkárosító hatással rendelkeznek és hamisak, továbbá könnyen hozzáférhetőek a betegek számára a vényköteles gyógyszerek is. Ez új kihívást és feladatot jelent az egészségügyi szakemberek részére is.

Ezért a dolgozat célkitűzése egy olyan átfogó gyógyszerészeti vizsgálati metodika kidolgozása volt, amellyel a bizonytalan eredetű és minőségű termékek gyorsan és hatékonyan ellenőrizhetőkké válnak. Az öt fő lépésből álló módszertan alkalmas a gyógyszerforgalmazó honlapok átfogó, standardizált szakmai minősítésére, a speciális forgalmazási logisztika követésére, a beteg- és gyógyszerbiztonságot befolyásoló gyógyszerész szakmai szempontok vizsgálatára, illetve a készítmények kvalitatív, kvantitatív, mikrobiológiai és gyógyszer-technológiai minőségellenőrzésére. A jelölt az értekezésében ennek a módszertannak a lépéseit írja le az onkológiai hiánycikkek és a növekedési hormon készítmények internetes gyógyszerrendelésének és vizsgálatának bemutatásán keresztül. (A teljes dolgozat a PTE ÁOK PhD és Habilitációs Irodában és a PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézetben érhető el.)

 

A PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központ aktuális kapcoslódó közleményei ebben a témában:

  1. Fittler András, Vida Róbert György, Rádics Valter, Botz Lajos. A challenge for healthcare but just another opportunity for illegitimate online sellers: Dubious market of shortage oncology drugs. PLOS ONE (IF=2,806) 2018.
  2. Fittler András, Vida Róbert György, Káplár Mátyás, Botz Lajos. Consumers Turning to the Internet Pharmacy Market: Cross-Sectional Study on the Frequency and Attitudes of Hungarian Patients Purchasing Medications Online. JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH (IF=4,671) 2018.
  3. Vida R Gy, Fittler A, Mikulka I, Ábrahám E, Sándor V, Kilár F, Botz L. Availability and quality of illegitimate somatropin products obtained from the Internet. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY (IF=1,508) 2017.
  4. Vida Róbert György, Nyaka Bernadett, Krucsóné Hornyák Judit, Botz Lajos. A gyógyszerhiányok intézményi költségekre kifejtett hatásainak értékelése. INFORMATIKA ÉS MENEDZSMENT AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 15:(2) pp. 42-46. (-) 2016.

Hírarchívum