Hírek

Hivatalos közlemények - 2018. október 10, szerda

Továbbra is biztosított a biztonságos, folyamatos, magas szakmai színvonalon történő betegellátás a Sürgősségi Betegellátó Osztályon

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja az elmúlt években mintegy 26,6 milliárd forint értékű fejlesztést hajtott végre a kormány és az Európai Unió támogatásával.

Ezek között - a TIOP 2.2.7. Pólus projektben - újult meg  a ’400 ágyas Klinika’ , mai nevén a Janus Pannonius Klinikai Tömb közel 27 ezer négyzetméteres területe mintegy 14,4 milliárd forint értékben. Az építkezés 2012 októberében kezdődött, és 2015 szeptemberében volt az ünnepélyes átadása.

A 400 ágyas klinika átfogó felújítása részeként a TIOP 2.2.2.-08/2-2010-001 számú, „Janus Pannonius Sürgősségi Program-Korszerű sürgősségi ellátás a történelmi régióban” című pályázat keretében épült fel a korszerű, modern technológiával ellátott Sürgősségi Betegellátó Osztály 931 millió forintos támogatással, amit 2015 januárjában adtak át a Pólus projektben addigra elkészült A és C szárnyakkal együtt. Ugyanebben az épülettömbben került elhelyezésre Pécs központi háziorvosi ügyelete is annak érdekében, hogy a betegek minél hamarabb kerüljenek sürgősségi ellátásra. A Sürgősségi Betegellátó Osztály Pécs és térsége számára biztosít korszerű, magas színvonalú sürgősségi ellátást.

Több mint 1 milliárd forint összegű beruházás keretében épült fel a PTE Klinikai Központ súlyos koponya- és agysérültek, valamint kardiológiai és légzőszervi betegek Rehabilitációs Központja, ami 2015 decemberében nyílt meg a betegek számára.

A korszerű Dél-Dunántúli Regionális Onkológiai Centrumot 2,28 milliárd forintból alakították ki, ahol a vezető halálokot jelentő daganatos kórképek gyógyítása történik. Az új épületet és a korszerű műszerparkot 2016 júniusában adták át.

A ’TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0056’ kódszámú pályázat keretében 2,29 milliárd forint, a ’KEOP-5.6.0/E/15-2015-0063’ pályázat keretében pedig 1,16 milliárd forint értékben kerültek beszerzésre korszerű orvosi berendezések 2015-ben.

Táblázatban összefoglalva a PTE KK elmúlt években lezajlott fejlesztései

Fejlesztési program

Támogatás Összege

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2010-0001

14,421 mrd Ft

Janus Pannonius Program – Korszerű egészségügy a történelmi régióban

TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0001

2,281 mrd ft

Dél-Dunántúli Regionális Onkológiai Centrum kialakítása Pécsett

DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001

1,027 mrd Ft

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Dunántúli Régióban

TIOP 2.2.2.-08/2-2010-001 

931 millió Ft

Janus Pannonius Sürgősségi Program- Korszerű sürgősségi ellátás a történelmi régióban

TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0007

469 millió Ft

Janus Pannonius Program – Korszerű Perinatális Intenzív Centrum

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0056.

2,29 mrd Ft

Janus Pannonius Program -- az eszközállomány és a kiemelt progresszivitású ellátások fejlesztése Pécsett

KEOP-5.6.0/E/15-2015-0063

1,169 mrd Ft

Energiamegtakarítást célzó CT és röntgenek beszerzése a Pécsi Tudományegyetemen

TÁMOP-6.2.4.A.11/1-2012-0065

200 millió Ft

A betegellátás minőségének emelése - Humánerőforrás fejlesztés a PTE Klinikai Központjában

TÁMOP-6.1.2/13/1-2013-0003

3,5 millió Ft

PONT NEKED! Dohányzás leszokást támogató pontok Baranya megyében

KEOP-4.10.0/K/14-2014-0058

296 millió Ft

Fotovoltanikus erőművek tervezése és építése a Pécsi Tudományegyetem telephelyein

HEFOP – 4.3.2.-P-2004-08-0011/4.0

2,18 mrd Ft

Térségi szűrő és diagnosztikai központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Centrumában (TSZDK-projekt)

HEFOP – 4.4.1.-P-2004-07-003/4.0

1,35 mrd Ft

Egészségügyi információ-technológiai fejlesztés az elmaradott régiókban (IKIR)

ÖSSZESEN

26,62 mrd Ft

 

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja jelenleg közel 9 milliárd forint értékű elnyert támogatással rendelkezik, melyek révén jelentős infrastrukturális és humán erőforrás fejlesztések folynak a kormány és az Európai Unió támogatásával.

Mintegy másfél milliárd forint értékben újul meg a gyermek sürgősségi és baleseti ellátás, 765 millió forintos program indult a gyermek- és ifjúságpszichiátriai ellátás fejlesztése érdekében. 234 millió forintos beruházás keretében új pszichiátriai és addiktológiai gondozó épül. 1,7 milliárd forintos kormányzati támogatást nyertek el a mesterséges megtermékenyítési eljárások fejlesztésére, és a Nemzeti Reprodukciós Módszertani Központ létrehozására.

A PTE Klinikai Központja 2016-os és 2017-es konszolidációs pályázatának keretében 712, illetve 931 millió forintot nyert korszerű orvostechnikai eszközök és berendezések vásárlására.

Az infrastrukturális beruházások mellett kiemelt szerep jut a humán erőforrás fejlesztésének is. 281 millió forint támogatással folynak korszerű képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás fejlesztése érdekében, és 150 milliós támogatásból történik az egészségügyi humán erőforrás fejlesztés.

Táblázatban összefoglalva a PTE KK folyamatban lévő fejlesztései

Fejlesztési program

Támogatás Összege

EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001
Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése

1,498 mrd Ft

EFOP-2.2.0-16-2016-00003
Ápolási eszközpark kialakítása

458 millió Ft

EFOP-2.2.0-16-2016-00002
Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése

765 millió Ft

EFOP-2.2.0-16-2016-00008
A pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése

234 milió Ft

ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1 2016. évi konszolidációs pályázat
PTE Klinikai Központ telephely racionalizálás (eszközbeszerzések)

712 millió Ft

EFOP 4.2.1.
Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése (Fogászati Klinika új épülete)

2,0 mrd Ft

EFOP-2.2.20-17-2017-00012
Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása (Ultrahang beszerzés)

47 millió Ft

1600/2017. (VIII. 31.) Kormány határozat
Nemzeti Reprodukciós Módszertani Központ

1,7 mrd Ft

EFOP-1.10.3-17-2017-00003
Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében

281 millió Ft

EFOP-1.10.2-17-2017-00025
Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

150 millió Ft

ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1 2017. évi konszolidációs pályázat
PTE Klinikai Központ hatékonyság növelés (eszközbeszerzések)

931 millió Ft

EFOP-2.2.18-17-2017-00017
Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben

188 millió Ft

ÖSSZESEN

8,96 mrd Ft

A PTE KK Sürgősségi Betegellátó Osztályának reális helyzetképe

A Sürgősségi Betegellátó Osztályt a Janus Pannonius Klinikai Tömb átfogó felújítása részeként korszerű, modern technológiával alakították ki, ahol a betegellátás 21. századi infrastrukturális körülmények között folyik. Itt fogadják a belgyógyászati és az általános sürgősségi eseteket, melybe a neurológiai, a fül-orr-gégészeti és az urológiai esetek is  beletartoznak. A PTE KK Sürgősségi Betegellátó Osztályán évi több mint 45 000 esetet látnak el.

A jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek a Sürgősségi Betegellátó Osztályon, a Klinikai Központban folyamatosan rendelkezésre állnak. Az elmúlt hónapokban a humánerőforrás minőségi fejlesztését támogató pályázat keretében a Sürgősségi Betegellátó Osztályra is több szakdolgozót vettek fel. A humánerőforrás megtartását célzó intézkedésként belső ösztönzőrendszert vezettek be a közelmúltban a PTE Klinikai Központjában, ami már most érzékelteti hatását. Ennek megfelelően a biztonságos és folyamatos, magas szakmai színvonalon történő betegellátás a PTE KK Sürgősségi Betegellátó Osztályán továbbra is biztosított.

Hírarchívum