Hírek

Sajtószoba - 2018. november 12, hétfő

Díszdoktor avatás, egyetemi kitüntetések és oklevelek átadása a Magyar Tudomány Napján

A Pécsi Tudományegyetem Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülést tartott a Magyar Tudomány Napja alkalmából november 8-án. Az ünnepségen két új díszdoktor avatására és egyetemi kitüntetések átadására is sor került.

A díszdoktorrá avatott két, nemzetközi szinten is komoly elismeréssel bíró professzor évtizedek óta szoros együttműködésben dolgozik a PTE-vel. Tudományterületükön és a PTE karaival közösen végzett munkájukkal komoly szolgálatot tettek az egyetemnek, illetve a magyar tudománynak. A Magyar Tudomány Napja alkalmából került sor Dušan Nikolić professzor, az Újvidéki Egyetem rektorának tiszteletbeli doktorrá, „Doctor et Professor Honoris Causa” avatására, valamint Stefan Pollak professzor, a Freiburgi Ludwig Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetének egyetemi tanárának tiszteletbeli doktorrá, „Doctor Honoris Causa” avatására.

Stefan Pollak professzor neve összeforrt a magyar igazságügyi orvostannal, annak modernizálásával és oktatásával. 1997 és 2000 között a Nemzetközi Igazságügyi Társaság Európai szekciójának megbízottja volt a „Modernisation of Legal Medicine in Hungary“ program keretében. Ebben a programban a Pécsi Orvostudományi Egyetem is részt vett dr. Bauer Miklós és dr. Bajnóczky István képviseletével. A PTE új díszdoktora előadásokat tartott az angol és német nyelvű képzési program keretében is. Dr. Stefan Pollak professzor kiemelte a közös rendezvények, az együttműködések során létrejövő programok és a fiatal kutatók támogatásának értékét, és reményét fejezte ki a további sikeres, közös munka kapcsán.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a Kari Tanácsok egyhangú határozata alapján Professor Emeritus címet adományozott kimagasló színvonalú tudományos, oktatói, valamint vezetői tevékenysége elismeréséül, és oklevelet, valamint a PTE címerével ellátott arany kitűzőt vehetett át Dr. Olasz Lajos, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára.

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának Küldöttgyűlése „Pro Doctorandis Universitatis Quinqueecclesiensis” díjat adományozott az egyetem doktorandusz közösségéért végzett kiemelkedő tevékenységéért Dr. Lénárd László akadémikus részére, a fiatal kutatók szakmai és tudományos tehetségének kibontakoztatásáért, valamint több évtizedre visszanyúló iskolateremtő kezdeményezéseinek elismeréseként.

A tudományos utánpótlás nevelés összegyetemi szintű megvalósítására fordított kiemelt figyelem elismeréseként díjat vehetett át Dr. Tóth Kálmán klinikaigazgató is.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a habilitált doktori oklevelek és a PhD, DLA oklevelek átadására is sor került.

Az Egyetemi Doktori Bizottság sikeres védésük alapján PhD-fokozatot ítélt oda a következő hallgatóknak:

Az orvostudományok területén:

  • Damásdi Miklós,
  • Farkas Boglárka,
  • Faubl Nóra Klára,
  • Kálmán Nikoletta,
  • Leipoldné Vig Andrea,
  • Péterfi István,
  • Poór Viktor Soma,
  • Somogyvári Krisztina,
  • Szélig Lívia.

A gyógyszertudományok területén:

  • Vida Róbert György.

 

Gratulálunk a díjazottaknak, az oklevelek átvevőinek​, további sok sikert kívánunk nekik!

Forrás:

PTE

Hírarchívum