Hírek

Egyéb hírek - 2018. november 13, kedd

Meghívó Semmelweis emléknapra

Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya és a Pécsi Akadémiai Bizottsága tisztelettel meghívja a Semmelweis Emlékév záróeseményére, amely a Magyar Tudomány Ünnepének rendezvénye

Semmelweis felismerésének határokat áttörő üzenete

 

Időpont:   2018. november 23-24. (péntek 10 órától szombat 14 óráig)

Helyszín:  Pécsi Akadémiai Bizottság Székháza, Pécs, Jurisics Miklós út 44.

Semmelweis Ignác, aki a kézfertőtlenítés fontosságát a világon elsőként ismerte fel, 200 éve, 1818-ban született. A híres magyar szülész-nőgyógyász évfordulóját számos rendezvénnyel ünnepeljük világszerte. A Magyar Tudományos Akadémia a zárókonferenciát 2018. november 23-24-én rendezi Pécsett. Az eseményen szeretnénk megjeleníteni Semmelweis 21. századi jelentőségét a kórházhigiéné, infektológia, mikrobiológia és a műtétes szakmák területén. A konferenciára szeretettel várjuk a hazai és az országhatárhoz közeli kollégák jelentkezését.

Védnökök:

Lovász László, az MTA elnöke

Maruzsa Zoltán Viktor, köznevelésért felelős helyettes államtitkár

Szervezőbizottság elnökei:

Kosztolányi György, az MTA Orvosi Tudományok Osztályának elnöke Lénárd László, a PAB elnöke

Szervezőbizottság tagjai:

Bogár Lajos, a PAB Orvosi Tudományok Szakbizottságának elnöke Fodor István, a PAB titkára

Kalmár Péter, a PAB titkárságvezetője

Molnár F. Tamás, a PAB, Operatív Orvosi Tudományok Munkabizottsága elnöke

Konferencia szervezőirodája:

TENSI Utazási Iroda, 7621 Pécs, Jókai Mór u. 9., www.tensipecs.hu

 

Köszönjük támogatóink segítségét

Magyar Nemzeti Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum

 

A rendezvényen a részvétel, az ebédek és a bankettvacsora díjtalan. A hazai és a külhoni előadóknak az utazási, szállás- és étkezési költségeit az MTA támogatja. A rendezvényről kiadvány készül, amely bevezetőjében méltatja Semmelweis Ignác kutatásainak orvostudományi jelentőségét. Tartalmazza a részvevő intézmények rövid ismertetését, a konferencia részletes programját, összefoglalói és a részvevők arcképét. A részvevők emlékplakettet kapnak, amely egyik oldalán Semmelweis arcképe és a jubileumi év olvasható, a másik oldalán a PAB-székház és az alapítási éve látható. A részvevők felavatják a rendezvényt megörökítő, Semmelweis arcképével díszített emléktáblát a PAB- székházban.

 

Előzetes program

 

2018. november 23., péntek

10:00  Megnyitó:   Lénárd László, a PAB elnöke

Köszöntő:   Kosztolányi György, az MTA Orvosi Tudományok      Osztályának elnöke Miseta Attila, a PTE rektora

Betlehem József, a PTE rektorhelyettese, az ETK dékánja Nyitrai Miklós, a PTE, ÁOK dékánja

I.  szekció:    Semmelweis Ignác és kora. A géniusz és a közeg.

Üléselnök:  Molnár F. Tamás  (PAB, Operatív  Orvosi Tudományok Munkabizottság elnöke)

10:25-10:45   Semmelweis Ignác emlékezete

Varga Benedek, főigazgató (Magyar Nemzeti Múzeum)

10:45-11:05    Semmelweis 200 ‒ Aki legyőzte a kórt, de nem győzte meg a kort – A kísérletes kórélettan úttörője

Prof. Dr. Rosivall László (SE, Kórélettani Intézet)

11:05-11:25    Szülészek és sebészek, Bécs és Pest. Semmelweis és Balassa

Prof. Dr. Oláh Attila (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr)

11:25-11:45    Semmelweis hatása a Habsburg Birodalom keleti végein

Prof. Dr. Szircsák Erzsébet, Prof. Dr. Koval Galina (Ungvári Nemzeti Egyetem)

11:45:12:05    Semmelweis Ignác és Bolyai János kora

Prof. Dr. Ábrám Zoltán (Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Közegészségtani Tanszék)

12:05-12:25    Epidemiologiai    causalitás:    a    semmelweisi     felismerés    XIX.    századi kontextusai

Prof. Dr. Molnár F Tamás (PTE, Műveleti Medicina Tanszék)

12:25-13:30    Ebédszünet

II.  szekció:     Semmelweis felismerésének mikrobiológiai aspektusai

Üléselnök: Bogár Lajos, a PAB Orvosi Tudományok Szakbizottságának elnöke

13:30-13:50    „A szerencse csak az arra felkészült szellemnek kedvez”– miként jelenik meg Pasteur ezen gondolata Semmelweis munkásságában?

Prof. Dr. Emődy Levente (PTE, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet)

13:50-14:10    Növényi eredetű antibakteriális anyagok kutatása – pécsi tapasztalatok

Dr. Horváth Györgyi, egyetemi docens (PTE, Farmakognóziai Intézet)

14:10-14:30     A nanorészecskék antimikrobás hatásai

Prof. Dr. Dékány Imre (SzTE, Kémiai Tanszékcsoport)

14:30-14:50     Új módszerek és irányzatok a mikrobiológiai diagnosztikában

Dr. Tigyi Zoltán, egyetemi adjunktus (PTE, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet)

14:50-15:10     Semmelweis ISO rendszere ‒ múlt a jövőben

Prof. Dr. Forrai Judit (SE, Népegészségtani Intézet)

15:10-15:30     A Semmelweis Emléktábla bemutatása

Kávészünet

III.  szekció:    Semmelweis tanítása a 21. században hazánkban és külföldön

Üléselnök: Biró Zsolt, a PAB Orvosi Tudományok Szakbizottságának elnökhelyettese

15:30-15:50    A nagy felfedezés háttere és fogadtatása a 19. század közepén

Prof. Dr. Papp Zoltán (Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika, Budapest)

15:50-16:10    Az anyai halálozás alakulása Semmelweis korától napjainkig

Dr. Hupuczi Petronella (Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika, Budapest)

16:10-16:30    Semmelweis Ignác Fülöp és Markusovszky Lajos jubileumát 2018-ban együtt ünnepelhetjük

Prof. Dr. Horváth Boldizsár (Markusovszky Kórház, tudományos igazgató)

16:30-16:50    Nem „lerágott csont”: újabb adatok Semmelweis 1847-es felismeréséhez – tanulsággal a 21. századi magyar kutatók számára

MUDr. Kiss László (ny. orvos, orvostörténész, Csilizradvány, Szlovákia)

16:50-17:10   A Semmelweis-paradigma. Innováció-elfogadás, egykor és most

Dr. Gáspárik Andrea Ildikó PhD (Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Népegészségtan és Egészségügyi Menedzsment Tanszék)

19:00-22:00    Bankettvacsora a Palatinus Szálló Bartók-termében

2018. november 24., szombat

IV.  szekció:     Kórházhigiéné – 150 évvel később

Üléselnök: Orosi Piroska egyetemi docens (DE, Kórházhigiénés Osztály)

9:00-9:20        A higiénés minőségbiztonság növelésének módszerei és eredményei hazánkban és a környező országokban.

Dr. Rauth Erika vezető főorvos (PTE, Kórházhigiénés Szolgálat)

9:20-9:40        A kórházhigiéné szervezése Magyarországon 1967 és 2018 között

Dr. Orosi Piroska egyetemi docens (DE, Kórházhigiénés Osztály)

9:40-10:00      Jutalmam, hogy Semmelweis örökségét hírdethetem

Fráterné Dr. Nagy Kamilla, higiénikus főorvos (SzTE, Kórházhigiénés Osztály)

10:00-10:20   Semmelweis Ignaz Phillip hogy látná napjaink egészségügyét?

Dr. Birtalan Iván PhD, (Bécs, Ausztria

10:20-10:50   Kávészünet

V.  szekció:      A nozokomiális fertőzések gyakoriságának és veszélyének csökkentése a hazánkban és a Kárpát-medence más országaiban.

Üléselnök: Szabó Dóra (SE, Orvosi Mikrobiológiai Intézet)

10:50-11:10    A Clostridium difficile fertőzések hazai és nemzetközi epidemiológiája, új diagnosztikai irányelvek

Prof. Dr. Urbán Edit (SzTE, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet)

11:10-11:30    A mikrobiológia szerepe a fekális mikrobiota transzplantációban

Dr. Szabó Judit, Prof. Dr. Kónya József (DE, Orvosi Mikrobiológiai Intézet)

11:30-11:50   A mikrobiológiai laboratóriumok szerepe a nozokomiális járványok észlelésében

Dr. Melegh Szilvia, egyetemi tanársegéd (PTE, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet)

11:50-12:10    Romániai kórházak helyzete a nozokomiális fertőzések tekintetében

Dr. Ugron Emese (egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegytem, Kolozsvár)

12:10-12:30    Semmelweis öröksége és a nozokomiális fertőzések napjainkban

Prof. Dr. Szabó Dóra (SE, Orvosi Mikrobiológiai Intézet)

12:30-12:35    A konferencia zárása

12:35-14:00    Ebéd

REGISZTRÁCIÓ:  http://tensipecs.hu/regisztracio-semmelweis

 

 

 

Hírarchívum