Hírek

Pályázati hírek - 2018. november 13, kedd

Pályázati felhívás Erasmus+ személyzeti képzésre

ERASMUS+ pályázati felhívás személyzeti képzésre

Staff Training (STT)

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2018/2019. tanévre adminisztratív (nem-oktatói munkakörben) dolgozók, illetve oktatói, tanári munkakörben alkalmazott, de adminisztratív feladatokat is ellátó dolgozók részére mobilitási programban való részvételére. 

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az Egyetem adminisztratív állományában dolgozó kollégák, valamint jelentős kari adminisztratív feladatot is ellátó oktatók szakmai továbbképzését elősegítse, az Egyetem egésze számára hasznosítható tapasztalatok, jó gyakorlatok megszerzését támogassa. 

Pályázási határidő: 2018. december 4. 

A személyzeti képzést 2019.01.21. – 2019.04.30. közötti intervallumban kell megvalósítani.

  • A pályázás a Neptun tanulmányi rendszer felületén zajlik, a sikeres pályázás érdekében külön kitöltési útmutató készült.

Kötelező dokumentumok: a Neptun felületén kitöltött és leadott pályázati űrlap illetve annak kinyomtatott, munkahelyi felettes által aláírt példánya postán eljuttatva a munkatervvel, a nyelvtudást igazoló dokumentumokkal Németh Judit intézményi koordinátor részére. (PTE Külügyi Igazgatóság Mobilitási Osztály 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 106-os iroda). A fogadólevelet szintén a Neptunban kell feltölteni a pályázathoz (lásd kitöltési útmutató).

A pályázati dokumentáció elérhető a http://erasmus.pte.hu/hu/content/palyazati-felhivas-erasmus-szemelyzeti-kepzesre oldalon is.

A támogatott pályázónak a hazaérkezést követő 15 napon belül kötelezően szöveges szakmai beszámolót kell készítenie a Külügyi Igazgatóság Mobilitási Irodájának.

További információ:

Tomózer Anett irodavezető, anett.tomozer@aok.pte.hu

Hírarchívum