Hírek

Egyéb hírek - 2019. június 19, szerda

21. Magyar Látás Szimpózium - június 21.

A Magyar Látás Szimpózium közel 25 éve rendszeresen megtartott hazai esemény, melynek házigazdája idén a PTE ÁOK Élettani Intézete. A szimpózium kiváló lehetőséget nyújt a hallgatóság számára a nemzetközi szintű előadásokon való részvételre, valamint személyes kapcsolatok teremtésére a szakma hazai képviselőivel.

A szimpózium fő célja, hogy fórumot, találkozási lehetőséget biztosítson azon hazai és külföldön dolgozó kutatóknak (neuroanatómusoknak, neurofiziológusoknak, kognitív pszichológusoknak és a neurális hálózatokat modellező elméleti szakembereknek), akik a látás központi idegrendszeri feldolgozásának a problémájával foglalkoznak, illetve az ehhez hasonló területeken dolgoznak, emellett a téma iránt érdeklődő diákoknak is.

A szimpózium másik célja, hogy megvilágítsa a különböző területeken dolgozó kutatók és a hallgatóság előtt a tradicionálisan elkülönülő kutatási diszciplínák között már meglévő kapcsolatokat, és újak lehetőségeit egyengesse.

A harmadik cél pedig a kognitív kutatás, és ezen belül a látáskutatás hazai népszerűsítése.

A látáskutatás a retinába belépő fényinformáció elektromos kódolásától az információ agykéregben történő (kognitív) megértéséig húzódó komplex folyamatot vizsgálja interdiszciplináris módon, az idegtudományok, a kísérletes pszichológia, valamint a számítógépes analízis és modellezés eszközeivel. Minthogy a látás szoros kapcsolatban áll a magasabb kognitív funkciókkal - mint például a tanulással, a felismeréssel, a döntéssel, a kategorizációval, az absztrakt reprezentálással -, ezért az összejövetelen helyet kapnak a nem kimondottan látással foglalkozó, de a szimpózium koncepciójához kapcsolódó előadások is.

Helyszín: Szentágothai János Kutatóközpont, Ifjúság útja 20., B001-es terem.

Időpont: 2019. június 21. péntek, 10:00 - 17:30.

Az előadások minden érdeklődő számára nyitottak, a részvétel ingyenes.

A program és további információk a latasszimpozium.hu címen olvashatók.

A szervezők: Buzás Péter (Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet), Jandó Gábor (Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet), Fiser József (Kognitív Tudományi Tanszék, Közép Európai Egyetem, Budapest), Krajcsi Attila (Kognitív Pszichológiai Tanszék, Pedagógia és Pszichológia Kar, ELTE, Budapest).

Hírarchívum